Home
Phạm Hữu Tuyến

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Phạm Hữu Tuyến
Học hàm, học vị: PGS. TS
Năm sinh: 1976
Vị trí công tác: Giám đốc Trung tâm
Điện thoại: 024.38683617
E-mail:  tuyen.phamhuu@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Động cơ đốt trong
 • Tăng áp cho động cơ đốt trong
 • Tính toán thiết kế động cơ đốt trong
 • Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải
 • Sử dụng và sửa chữa động cơ

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Phát thải từ động cơ đốt trong
 • Nhiên liệu thay thế sử dụng cho động cơ đốt trong

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sỹ 2009 Chất thải dạng hạt từ phương tiện vận tải, Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo
Thạc sỹ 2003 Mô phỏng cơ cấu phân phối khí, Đại học Bách khoa, Hà Nội
Kỹ sư 1999 Tăng áp quán tính cho động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2000-2006: Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Động cơ đốt trong, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2006-2009: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo
 • 2009-2011: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2011-nay: Trưởng phòng Thí nghiệm Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

01 Nghiên cứu khảo sát lượng phát thải khí và phát thải hạt trong khí thải xe máy đang lưu hành, đề tài hợp tác CRC trong khuôn khổ dự án AUN/SEED-Net, chủ nhiệm đề tài

02 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun nhiên liệu điện tử cung cấp xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% (E100) cho động cơ ô tô và xe máy sử dụng nhiên liệu linh hoạt, đề tài cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài.

03 Nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol E100 lớn hơn 5%, đề tài cấp Nhà nước,tham gia

04 Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho phương tiện xe buýt công cộng đang lưu hành ở Hà Nội, đề tài cấp Thành phố, tham gia.

05 Nghiên cứu quy luật phun nhiên liệu trên động cơ diesel có sử dụng hệ thống nhiên liệu Common Rail bằng phương pháp thực nghiệm, Đề tài cấp Trường, Chủ nhiệm đề tài

06 Nghiên cứu ảnh hưởng của xăng không chì đến động cơ đời cũ. Bộ GTVT, Cục đăng kiểm Việt Nam, đề tài cấp Bộ, tham gia.

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

7. Một số bài báo điển hình

 1. Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Hữu Tuyến: Xu hướng sử dụng phụ gia nhiên liệu cho động cơ diiesel; Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 2354-0818, Số đặc biệt 12/2016
 2. Nguyễn Đức Khánh, Phạm Hữu Tuyến, Phan Văn Bình: Nghiên cứu khả năng tương thích vật liệu của các chi tiết hệ thống nhiên liệu động cơ xe máy với nhiên liệu E85; Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí-Động lực 2016, ISBN: 978-604-95-0042-8, tháng 10/2016
 3. Lương Công Nhớ, Nguyễn Lan Hương, Phạm Hữu Tuyến: Validation and calibration of diesel engine model using DME; Proceedings of the 17th Annual General Assembly, International Association of Maritime Universities (IAMU AGA 17th), ISBN: 978-604-937-120-2, 10/2016
 4. Nguyễn Khánh Tùng, Phạm Hữu Tuyến, Phạm Văn Thể: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ Ethanol trong xăng sinh học tới các thông số của mô hình cháy Fractal sử dụng cho động cơ đốt cháy cưỡng bức; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, Số đặc biệt 9/2016
 5. Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Trương Việt Anh: Giải pháp cung cấp dưỡng khí cho hệ động lực đẩy của phương tiện lặn; Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X, Số 41, 01/2015
 6. Phạm Hữu Tuyến, Vũ Thị Minh, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng nhiên liệu E0,E10 và E30; Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISSN 1859-4182, 07/2015
 7. Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực, Hoàng Văn Biên, Vũ Khắc Thiện: Nghiên cứu ảnh hưởng của xăng sinh học E10 và E100 đến đặc tính và phát thải của động cơ xăng thông thường, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISSN 1859-4182, 07/2015
 8. Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu đánh giá phát thải dạng hạt đối với xe máy đang lưu hành tại Việt Nam, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISSN 1859-4182, 07/2015
 9. Nguyễn Văn Nhỉnh, Phạm Minh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến: Nghiên cứu mô phỏng tính năng kỹ thuật và phát thải động cơ diesel nông nghiệp sử dụng nhiên liệu diesel pha cồn; Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585, Số 26, 02/2015
 10. Trần Anh Trung, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến: Nghiên cứu bộ điều khiển phụ cho động cơ xe máy sử dụng hỗn hợp nhiên liệu xăng-ethanol; Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ Giao thông vận tải 2015, ISBN 978-604-76-0594-1, 05/2015
 11. Nguyễn Duy Tiến, Phạm Hữu Tuyến, Phạm Minh Tuấn: Nghiên cứu ảnh hưởng của xăng sinh học E50 và E85 tới tính năng kỹ thuật và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử; Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ Giao thông vận tải 2015, ISBN 978-604-76-0594-1, 05/2015
 12. Trần Anh Trung, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Hữu Tuyến: Nghiên cứu quá trình cháy động cơ sử dụng nhiên liệu xăng sinh học có tỷ lệ cồn ethanol lên tới 100%; Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585, Số 27, 04/2015
 13. Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Minh Tuấn, Trần Quang Vinh, Phạm Hữu Tuyến: Thiết kế chế tạo bộ xử lý khí thải kết hợp DOC-DPF-SCR cho động cơ lắp trên xe tải, Tạp chí khoa học và công nghệ
 14. Phạm Hữu Tuyến: Nghiên cứu mô phỏng động cơ phun xăng điện tử khi sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ cồn ethanol lớn; Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585, Số 27, 04/2015
 15. Phạm Hữu Tuyến, Phạm Minh Tuấn: Một số nghiên cứu giảm phát thải trên phương tiện giao thông vận tải; Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-0818, 2014
 16. Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Văn Nụ: Nghiên cứu tính năng và phát thải của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu diesel pha dầu dừa, Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585 ISSN 1859-3585, Số 24, 10/2014
 17. Pham Huu Tuyen, Tran Anh Trung, Nguyen Khanh Tung: Effects of high ethanol content blended fuels on performance and emissions of a conventional SI engine; Proceedings of the 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, The Empress, Chiang Mai, ISBN 978-616-338-035-7, 2014
 18. Nguyen Lan Huong, Kanit Wattanavichien, Luong Cong Nho, Pham Huu Tuyen Simulation study on performance and emissions of a Small Direct Injection Diesel Engine fueled by Dimethyl Ether; Proceedings of the 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, The Empress, Chiang Mai, ISBN 978-616-338-035-7, 2014
 19. Hong Duc Doan, Naoki Iwatani, Xuan Truong Le, Huu Tuyen Pham, Anh Tuan Le, Isao Satoh, Kazuyoshi Fushinobu: Influence of laser beam profile on dynamics of laser-induces plasma; Proceedings of the AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (RCMME-2014), Hanoi, Vietnam, ISBN 978-604-911-942-2, 2014
 20. Pham Huu Tuyen, Le Anh Tuan: Study on the effect of E10 on in-use vehicles in Vietnam; The 10th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-10), Thailand, 4/2014
 21. Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Lương, Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Hải: Nghiên cứu tính toán lượng Urê cung cấp cho bộ khử NOx bằng xúc tác có chọn lọc lắp trên động cơ xe buýt; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, 10/2013
 22. Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Phạm Hữu Tuyến: Nghiên cứu tính toán mô phỏng động cơ diesel sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME); Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải tháng, ISSN 1859-316X, Số 38, 4/2014
 23. Nguyen The Luong, Pham Huu Tuyen, Vu Khac Thien, Luong Duc Nghia: An Experimental Study on the Performance and Emissions of Diesel Engine Fuelled by Ethanol-Diesel Blends; The 3rd International Conference on Sustainable Energy, ISBN 978-604-73-1990-9, 10/2013
 24. Nguyen Lan Huong, Luong Cong Nho, Pham Huu Tuyen: Simulation Study on the Effect of Injection Process on Performance and Emissions of a Dimethyl Ether (DME) Fueled Diesel Engine; The 3rd International Conference on Sustainable Energy, ISBN 978-604-73-1990-9, 10/2013
 25. Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Văn Sơn: Nghiên cứu mô phỏng sử dụng LPG cho động xăng; Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc 2013, ISSN1859-4182, 7/2013
 26. Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Phạm Hữu Tuyến: Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu Dimethyl Ether  (DME) cho động cơ diesel; Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, Hà Nội, 4/2013
 27. Cao Huy Giáp, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu tính toán hàm lượng phát thải của xe máy trong điều kiện vận hành thực tế, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, Hà Nội, 4/2013
 28. Phạm Minh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực: Nghiên cứu xác định tổn thất cơ giới động cơ diesel D243 bằng phân tích đồ thị công: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, Hà Nội, 4/2013
 29. Phạm Văn Đoàn, Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu đánh giá tính năng và phát thải của động cơ xe máy khi sử dụng nhiên liệu sinh học; Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp, ISSN 1859-3585, Số 14, 2/2013
 30.  Nguyễn Khánh Tùng, Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn: Nghiên cứu thử nghiệm bền động cơ xăng sử dụng xăng sinh học E10; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, Số 3, 3/2013
 31. Pham Huu Tuyen, Le Anh Tuan, Nguyen Duy Vinh, Pham Van Doan: Durability Testing for Motorcycle Engines Fueled with E10; The 2nd International Conference on Automotive Technology, Engine and Alternative Fuels (ICAEF2012), Ho Chi Minh City, Vietnam, 12/2012
 32. Pham Huu Truyen, Pham Huu Tuyen, Pham Minh Tuan, Le Anh Tuan: Influence of E10, E15 and E20 fuels on performance and emissions of in-use gasoline passenger cars; The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, Hanoi, Vietnam, 9/2012
 33. Pham Huu Tuyen, Pham Huu Truyen, Nguyen Duy Tien, Pham Hoa Binh, Le Anh Tuan: Material compatibility assessment of automotive fuel system components with E10 fuel; The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, Hanoi, Vietnam, 9/2012
 34. Pham Huu Tuyen, Stefan Hausberger: Emisions from a Euro V truck fueled by diesel, biodiesel blends, neat biodiesel and vegetable oil; ASEAN Engineering Journal, Part C, Vol. 1, No. 1, ISSN 2286-8150, 9/2012
 35. Lương Công Nhớ, Nguyễn Lan Hương, Phạm Hữu Tuyến: Nhiên liệu thay thế DME sử dụng cho động cơ diesel; Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012, 9/2012
 36. Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn, Hoàng Linh Lan: The influences of waste cooking oil derived biodiesel on diesel engine characteristics; Proceedings of the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882 – 5796, Hanoi, Vietnam, 2/2011
 37. Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện, Nguyễn Tường Vi, Vũ An: Nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel trên động cơ diesel.; Tạp chí Giao thông Vận tải, Số tháng 1+2, ISSN 0866 – 7012, 2011
 38. Phạm Hữu Tuyến, Stefan Hausberger, Thomas Vuckovic: A study on particulate emissions emitted by one Euro V truck on a chassis dynamometer; 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference, Hanoi, Vietnam, 10/2009.
 39. Phạm Hữu Tuyến, Stefan Hausberger, Thomas Vuckovic: Investigation of particle emissions from heavy duty vehicles (HDVs) on a chassis dynamometer; 17th Transport and Air Pollution Symposium, Toulouse, France, 6/2009.
 40. Rexeis Martin, Stefan Hausberger, Thomas Vuckovic, Phạm Hữu Tuyến: In-Use Fahrzeugtests an einem schweren Nutzfahrzeug und Erstellung der Eingabedaten zur Berechnung der Emissions-faktoren mit dem Modell PHEM. Erstellt im Auftrag von Umweltbundesamt GmbH; Bericht Nr. FVT-62/07/Rex-Em 27/07/6770.
 41. Phạm Minh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Lương, Trần Đăng Quốc: Đánh giá chất lượng khí thải xe hạng nặng khi thử công nhận kiểu, 5th International Conference on Automotive Technology (2005), SAE Vietnam, Hà Nội, 10/2005.
 42. Hoàng Minh Đức, Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Phạm Hữu Tuyến, Trần Đăng Quốc: Calculation to increase power and improve the performance of six cylinders turbocharged diesel engine using AVL Boost and AVL Tycon softwares, 5th International Conference on Automotive Technology (2005), SAE Vietnam, Hà Nội, 10/2005.
 43. Phạm Minh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Trần Quang Vinh, Trần Đăng Quốc: Đánh giá chất lượng khí thải ô tô, xe máy khi thử công nhận kiểu, 4th International Conference on Metrology, Hanoi, Vietnam, 2005.
 44. Phạm Hữu Tuyến, Khổng Vũ Quảng, Trần Quang Vinh: Nghiên cứu quy luật phun nhiên liệu trên động cơ diesel có sử dụng hệ thống nhiên liệu Common Rail bằng phương pháp thực nghiệm, Đề tài cấp Trường số T2005-29, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005.

8. Học viên cao học đã và đang hướng dẫn

9. Nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn

 1. Phạm Hữu Truyền: Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ nhiên liệu sinh học bio-etanol sử dụng trên động cơ xăng, 2010-2014, Hướng dẫn 2
 2. Nguyễn Lan Hương: Nghiên cứu cải tiến thiết bị cung cấp nhiên liệu để sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME) cho động cơ diesel, 2012-2016, Hướng dẫn 2
 3. Nguyễn Khánh Tùng: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học có tỷ lệ cồn Ethanol tới 100% cho động cơ xăng, 2013-2017, Hướng dẫn 1
 4. Nguyễn Văn Nhỉnh: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học trong hỗn hợp diesel – ethanol – biodiesel tới tính năng kỹ thuật và phát thải động cơ diesel, 2015-2019, Hướng dẫn 2
 5. Nguyễn Hữu Tuấn: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia vi nhũ thế hệ mới chế tạo tại Việt Nam tới tính năng kinh tế, kỹ thuật, phát thải và độ bền động cơ diesel, 2017 – 2021, Hướng dẫn 1

Comment

*

*