Home
Phạm Gia Điềm

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên:               Phạm Gia Điềm
Học hàm, học vị:     Tiến sĩ
Năm sinh:               1980
Vị trí công tác:        Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:   +84.24.38682525                             ,
E-mail:              diem.phamgia@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Trang thiết bị mặt đất.
 • Điện-điện tử hàng không.
 • Các hệ thống trên máy bay.

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Hệ thống điều khiển và tự động hóa trong công nghiệp, điện tử viễn thông.
 • Hệ thống điện, điện tử trong máy bay uav loại nhỏ

3. Thành tích, giải thưởng:

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
TS 2017 Kỹ thuật hàng không và vũ trụ, Viện cơ khí động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội
Thạc sỹ 2008 Điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học 2003 Tự động hóa xí nghiệp công nghiêp, Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

2005-nay      Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

2009-2010:   Tham gia đề tài tiềm năng cấp bộ

2009 – 2011: Tham gia đề tài cấp thành phố Hà Nội.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

Không có

8. Một số bài báo điển hình

 • Diem P. G., Anh P. H., Khanh N. P., Hung N. P., Hien N. V., A Hybrid Control Model to Develop the Trajectory-Tracking Controller for a Quadrotor UAV, the 5th ICMAE, Madrid, Spain, July 18-19, 2014, Proc. of ICMAE2014, ISBN-13: 978-3-03835-223-5; Advanced Materials Research (Indexed in ScopusÒ, SCImago, http://www.scopus.com/), ISSN: print 1022-6680 ISSN, cd 1022-6680 ISSN, web 1662-8985,Volume 1016, pp. 678-685, 2014.
 • Diem P. G., Hien N. V., Khanh, N. P., An Object-Oriented Analysis and Design Model to Implement Controllers for Quadrotor UAVs by Specializing MDA’s Features with Hybrid Automata and Real-Time UML, WSEAS Transactions on Systems (Indexed in ScopusÒ, SCImago, http://www.scopus.com/), E-ISSN 2224-2678, Issue 10, Volume 12, pp. 483-496, October 2013.
 • Diem P. G., Khanh N. P., Hien N. V., An Object-Oriented Design Model to Implement Controllers of Miniature Quadrotor UAVs, Journal of Science and Technology, ISSN: 0866-708X, pp. 150-159, 2014.
 • Diem P. G., Khanh N. P., Hien N. V., Hung N. P., A Real-Time Object Collaboration to Develop Controllers of Small-Scale Autonomous Unmanned Aerial Vehicles, RCMME, ISBN: 978-983-2408-14-7, pp. 146-156, Kuala Lumpur, Malaysia, 2013.
 • Anh P. H., Diem P. G., Tuan D. T., Hien N. V., A Hybrid Automata-Based Model to Develop Controllers for Quadrotor UAVs, Proc. of RCMME2014, ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 397-401, Hanoi, Vietnam, 2014.
 • Tung P. X., Diem P. G., Huy V. Q., Hien N. V., A Capsule-Based Model to Implement Controllers for Quadrotor UAVs, Proc. of International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3) Hanoi, Vietnam, October 15-16, 2014.
 • Phạm Gia Điềm, Nguyễn Phú Khánh, Ngô Văn Hiền, Nguyễn Phú Hùng, Mô hình thiết kế điều khiển phi tuyến cho Quadrotor UAV siêu nhỏ, Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Đồng hới, Quảng Bình, Việt Nam, 2013, Tuyển tập, ISSN: 1859-4182, Tr. 134-141, 2014.
 • M Tuấn, N. Đông, N.H. Nam, P.G. Điềm, N.V. Hiền, Qui trình hướng đối tượng trong mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống cơ điện tử điều khiển thông qua tích hợp SysML/Modelica/MDA với Automate lai, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN: 0866-7056, Tr. 150-157, 2014.
 • Dong N., Diem P. G., Anh T. V., Hien N. V., An Object-Oriented Analysis Pattern to Implement Controllers of Autonomous Underwater Vehicles (AUV), Journal of Science & Technology, ISSN 0868-3980, No. 88, pp. 101-106, 2012.
 • Phạm Hoàng Anh, Phạm Gia Điềm, Đỗ Trọng Tuấn, Ngô Văn Hiền, Nguyễn Phú Hùng, Mô hình thiết kế hệ thống điều khiển cho Quadrotor UAV dựa trên nền công nghệ Arduino. Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc năm 2014, tổ chức từ 24 đến 26 tháng 7 năm 2014, tại Hoàn Cầu Resort, Tp. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam (Đang được phản biện khoa học).