Home
Nhóm ngành Cơ khí – Động lực (Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo) của ĐHBKHN thuộc vào top 500 xếp hạng thế giới

Theo xếp hạng của tổ chức Quacquarelli Symonds – QS (Vương quốc Anh) công bố ngày 27/02/2019, nhóm ngành Cơ khí – Động lực (Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo) của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc vào top 500 thế giới (https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/engineering-mechanical

Chúc mừng các thế hệ thầy, trò của lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không & Chế tạo nói chung, và Viện Cơ khí động lực nói riêng !

Comment

*

*