Home
Nguyễn Viết Thanh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Viết Thanh
Học hàm, học vị:   Thạc sỹ
Năm sinh: 1986
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 04.38683617, 0985.005.823

1.  Các môn học đảm nhiệm

  • Động cơ đốt trong
  • Đồ án môn học

2.  Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Điều khiển tự động trong động cơ
  • Nhiên liệu thay thế (bio-ethanol, bio-diesel)
  • Các phần mềm mô phỏng nâng cao

3.  Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Thạc sỹ 2015 Kỹ thuật cơ khí/ Đại học Chulalongkorn, Thái lan
Kỹ sư 2012 Động cơ đốt trong/Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 209 Điều khiển và tự động hóa/Đại học Bách khoa Hà Nội

4.  Tóm tắt quá trình công tác

  • 09/2009  đến nay: CBGD, Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, ĐHBK HN
  • 2012-2015: học cao học tại Đại học Chulalongkorn, Thái lan
  • 2018 đến nay: nghiên cứu sinh tại Úc

5.  Một số bài báo điển hình

[1] KanitWattanavichien, Nguyen Viet Thanh, Performance of a Conventional Compression-Ignition Engine Fueled with Catalyst Cracking Biodiesel Produced from Waste Cooking Oil, The 3rdInternational Conference on Sustainable Energy “Rise Towards a Green Future”, 10/2013

[2] KanitWattanavichien, Nguyen Viet Thanh,TharapongVitidsant, Kaoru Fujimoto, Ci engine Fueled with Waste Cooking Oil HiBD Fuel, Grand Renewable Energy 2014 International Conference and Exhibition, 8/2014