Home
Nguyễn Tiến Dũng

THÔNG TIN CÁN BỘ

8
Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 1973
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 024-38692508              Di động 0987999889
Email: dung.nguyentien@hust.edu.vn  / dung090973@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Lý thuyết ôtô
 • Kết cấu ô tô
 • Công nghệ khung vỏ ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Ứng dụng các phần mềm trong thiết kế
 • Tính toán ôtô
 • Nghiên cứu ổn định chuyển động của đoàn xe.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ  2018 Ô tô / ĐH Bách khoa Hà Nội
Thạc sĩ 2001 Ô tô / ĐH Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 1998 Ô tô  / ĐH Bách khoa Hà Nội

 4. Tóm tắt quá trình công tác

 • Từ 1999 đến nay: công tác tại Bộ môn Ôtô và Xe chuyên dụng – Viện Cơ khí Động lực – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Công trình NCKH điển hình

 • Ứng dụng phần mềm trong tính toán thiết kế ô tô(đề tài cấp trường)
 • Nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả năng an toàn cho đoàn xe nửa moóc trong hệ thống giao thông Việt Nam (đề tài cấp trường)
 • Nghiên cứu thiết kế cơ cấu nâng hạ cầu cho xe tải container 3 cầu (đề tài cấp trường),
 • Nghiên cứu cải tiến khớp mâm xoay cho xe đầu kéo (đề tài cấp trường).

6. Một số bài báo điển hình

 1. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Phúc Hòa, Tạ Tuấn Hưng, Võ Văn Hường, Nguyễn Hữu Hường, “Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học đoàn xe bán moóc”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải – Trường đại học GTVT Tp. Hồ Chí Minh, 2013.
 2. Võ Văn Hường, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Tuấn Kiệt, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hồng Quân, Trần Phúc Hòa, “Nghiên cứu chọn mô hình xác định lực tương tác bánh xe trong mô hình động lực học ô tô”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III, tháng 4 năm 2013.
 3. Tạ Tuấn Hưng, Võ Văn Hường, Dương Ngọc Khánh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Tú: Xây dựng mô hình động lực học hai dãy nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phanh đoàn xe trên đường vòng, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 14-2014.
 4. Nguyễn Tiến Dũng, Võ Văn Hường, “Xây dựng mô hình động lực học nghiên cứu ổn định hướng xe bán moóc khi quay vòng”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2017.
 5. Nguyễn Tiến Dũng, Võ Văn Hường: Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc đến ổn định chuyển động của đoàn xe sơ mi rơ moóc khi chuyển làn đường, Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2017.
 6. Trần trọng Đạt, Nguyễn Tiến Dũng, Dư Tuấn Đạt: Ảnh hưởng của thông số kết cấu đến trạng thái quay vòng của xe con, Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2019.
 7. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Minh Tú: Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số đánh lái đến ổn định chuyển động của đoàn xe sơ mi rơ moóc, Tạp chí KHCN 2019.
 8. Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn Xuân Hoàng, Dư Tuấn Đạt: Đánh giá hành lang chuyển động của xe Bus 45 chỗ ngồi khi quay vòng trên đường, Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2019.
 9.  Dư Tuấn Đạt, Nguyễn Tiến Dũng: KhẢO sát dao động riêng của khoang hành khách để đánh giá độ ồn của xe bus cỡ lớn lắp ráp tại Việt Nam, Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2019.
 10.  Trịnh Minh Hoàng, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Phúc Hòa: Độ bền của khung xe tải nhỏ dưới tác dụng của mấp mô mặt đường theo IOS, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc lần thứ V.

7. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

TT Tên công trình

(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố

(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)

Năm công bố Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia
1 Bài giảng kỹ thuật chẩn đoán ô tô Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 2013 Chủ biên
2 Động lực học ô tô Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 2014 Đồng chủ biên
3 Xe chuyên dụng Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 2014 Đồng chủ biên
4 Bài giảng sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh trên ô tô Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 2018 Chủ biên