Home
Nguyễn Thế Trực

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thế Trực
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1983
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 04.38683617
E-mail: truc.nguyenthe@hust.edu.vn, thetruc.ice@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Trang bị động lực
 • Động cơ đốt trong
 • Đồ án môn học Động cơ đốt trong
 • Lý thuyết động cơ
 • Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Điều khiển tự động trong lĩnh vực động cơ đốt trong, xây dựng các phần mềm tính toán các hệ thống trong động cơ (sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab Simulink, Delphi,…), nhiên liệu thay thế (Biodiesel, LPG).

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Kỹ sư 2006 Động cơ đốt trong/Đại học Bách khoa Hà Nội
Thạc sỹ 2011 Kỹ thuật Động cơ nhiệt/Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

7/2006 đến nay Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • 2009-2010 Thư ký đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo mã số B2009-01-290 về nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel sang chạy nhiên liệu diesel-khí hóa lỏng.
 • 2009-2010 Tham gia đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo mã số B2009-01-288 về nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí của động cơ xe máy.
 • 2009 Chủ nhiệm đề tài cấp Trường ĐHBKHN mã số T219-2009 về nghiên cứu cải tiến băng thử bơm cao theo hướng tự động hóa.
 • 2008-2009 Thư ký đề tài cấp Thành phố Hà Nội mã số 01C-09/05-2008-2 về xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy.
 • 2007-2009 Thư ký đề tài nhánh cấp Nhà nước về đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất và thử nghiệm hiện trường nhiên liệu sinh học (biodiesel) từ mỡ cá nhằm góp phần xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về biodiesel ở Việt Nam.
 • 2006 đến nay Tham gia nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của các loại phụ gia nano tới chất lượng của động cơ xăng và diesel.
 • 2005-2007 Nghiên cứu và chế tạo bộ điều khiển nhiên liệu cho động cơ diesel sử dụng bơm dãy và bơm phân phối – EDC (Electronic Diesel Control).

6. Một số bài báo điển hình

  1. Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Văn Sơn, Nghiên cứu mô phỏng sử dụng LPG cho động xăng, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc 2013, ISSN1859-4182, 7/2013.
  2. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, Nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu cho động cơ xe máy bằng phần mềm AVL Boost, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc 2013, ISSN1859-4182, 7/2013.
  3. Phạm Minh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực, Nghiên cứu xác định tổn thất cơ giới động cơ diesel D243 bằng phân tích đồ thị công, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, 4/2013.
  4. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực , Đánh giá tính năng kinh tế khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel trên động cơ diesel, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, 4/2013.
  5. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Nghiên cứu đặc tính làm việc và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG), Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, 4/2013.
  1. Tuan Le Anh, Tuan Pham Minh, Truc Nguyen The, Vinh Nguyen Duy, 2012, Measurements of emission factors and fuel consumption for motorcycles on a chassis dynamometer based on a localized driving cycle, Asean engineering journal, Part C: Civil, environmental, and geological engineering, Volume 1, Number 1, September 2012, ISSN 2286-8150.
  2. ThS Nguyễn Tường Vi, ThS Nguyễn Thế Trực, PGS.TS Hoàng Đình Long, PGS.TS Lê Anh Tuấn, 2012, Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển cung cấp khí hóa lỏng (LPG) cho động cơ diesel 1 xilanh sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 7/2012, ISSN 0866-7012.
 • Tuan Anh Le, Truc The Nguyen, 2011, Experimental Study on Performance, Emissions and Combustion Characteristics of a Single Cylinder Dual Fuel LPG/Diesel Engine, SETC 2011, Japan JSAE20119562/SAE2011-32-0562.
 • Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện, 2011, Nghiên cứu đặc tính của động cơ diesel một xilanh khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt 01, Tháng 10/2011, ISSN 0866-7056.
 • Nguyễn Thế Trực, Lê Anh Tuấn, 2011, Nghiên cứu xây dựng bộ thông số tối ưu điều khiển LPG trên động cơ diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 7/2011, ISSN 0866-7056.
 • Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Trần Anh Trung, Lê Đăng Đông, 2011, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống dùng bộ chế hòa khí trên xe máy, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 4/2011, ISSN 0866-7056.
 • TS Phạm Hữu Tuyến, PGS.TS Lê Anh Tuấn, KS Nguyễn Thế Trực, KS Vũ Khắc Thiện, ThS Nguyễn Tường Vi, ThS Vũ An, 2011, Nghiên cứu Sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel trên động cơ diesel, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2/2011, ISSN 0866-7012.
 • Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Mai Văn Hiến, 2010, Creation of practical emission fators for motorcycles: Development of local real world driving cycle for motorcycles in Hanoi, AUN/SEED-Net 2nd Regional conference on global environment, March 8-9th, 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 • Trần Anh Trung, Yuh-Yih Wu, Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, 2009, Research and manufacture ECU for Hyundai D4BB Engine using distributor pump, The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference – APAC15 – October 26-28, 2009, Hanoi Daewoo Hotel, Hanoi, Vietnam.
 • Lê Anh Tuấn, Phạm Minh Tuấn, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện, Vũ Thị Thu Hà, 2009, Experimental findings of Biodiesel fuel on engines and on transport vehicles: A case study in Vietnam, The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference – APAC15 – October 26-28, 2009, Hanoi Daewoo Hotel, Hanoi, Vietnam.
 • Vũ Thị Thu Hà, Lê Minh Việt, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, 2009, Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel trên động cơ và trên phương tiện giao thông, Tạp chí Hóa học, số 7/2A/2009, Chỉ số ISSN 086\6- 7144.
 • Lê Anh Tuấn, KS.Nguyễn Thế Trực, ThS.Nguyễn Thế Lương, KS.Nguyễn Duy Tiến, KS.Nguyễn Duy Vinh, KS.Vũ Khắc Thiện: “Development of a local real world driving cycle for motorcycle for Hanoi” Hội thảo quốc tế về Công nghệ ôtô, động cơ và nhiên liệu thay thế – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM – năm 2008.
 • Lê Anh Tuấn, PGS.TS.Phạm Minh Tuấn, ThS.Trần Thị Thu Hương, KS.Nguyễn Thế Trực, KS.Vũ Khắc Thiện, TS.Vũ Thị Thu Hà: “Kết quả thực nghiệm nghiên cứu sử dụng nhiên liệu BioDiesel trên động cơ và trên phương tiện giao thông” Hội thảo quốc tế về Công nghệ ôtô, động cơ và nhiên liệu thay thế – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM – năm 2008.

.

Comment

*

*