Home
Nguyễn Thế Trực

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thế Trực
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1983
Vị trí công tác: Phó trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Điện thoại: 04.38683617
E-mail: truc.nguyenthe@hust.edu.vn, thetruc.ice@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Lý thuyết động cơ ô tô
 • Động cơ đốt trong
 • Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
 • Các nguồn động lực trên ô tô hiện đại
 • Công nghệ lưu trữ năng lượng
 • Công nghệ pin nhiên liệu

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Điều khiển tự động trong lĩnh vực động cơ đốt ô tô
 • Xe hybrid, xe điện và xe fuel cell
 • Thiết kế và mô phỏng các nguồn động lực trên ô tô
 • Năng lượng tái tạo.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2020 Kỹ thuật Cơ khí / Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản
Thạc sĩ 2011 Kỹ thuật Động cơ nhiệt/Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2006 Động cơ đốt trong/Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2006 -2016: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2016-2019: Nghiên cứu sinh, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản.
 • 2020-nay: Phó trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • 2009-2010 Thư ký đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo mã số B2009-01-290 về nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel sang chạy nhiên liệu diesel-khí hóa lỏng.
 • 2009-2010 Tham gia đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo mã số B2009-01-288 về nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí của động cơ xe máy.
 • 2009 Chủ nhiệm đề tài cấp Trường ĐHBKHN mã số T219-2009 về nghiên cứu cải tiến băng thử bơm cao theo hướng tự động hóa.
 • 2008-2009 Thư ký đề tài cấp Thành phố Hà Nội mã số 01C-09/05-2008-2 về xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy.
 • 2007-2009 Thư ký đề tài nhánh cấp Nhà nước về đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất và thử nghiệm hiện trường nhiên liệu sinh học (biodiesel) từ mỡ cá nhằm góp phần xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về biodiesel ở Việt Nam.
 • 2006 đến nay Tham gia nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của các loại phụ gia nano tới chất lượng của động cơ xăng và diesel.
 • 2005-2007 Nghiên cứu và chế tạo bộ điều khiển nhiên liệu cho động cơ diesel sử dụng bơm dãy và bơm phân phối – EDC (Electronic Diesel Control).

6. Một số bài báo điển hình

ISI/Scopus:

 1. The-Truc Nguyen, Kazuyoshi Fushinobu, “Effect of operating conditions and geometric structure on the gas crossover in PEM fuel cell”, Sustainable Energy Technologies and Assessments 37 (2020) 100584, SCIE Q1, IF2018 = 3.456.
 2. Nguyen The Truc, Shun Ito, Kazuyoshi Fushinobu, “Numerical and experimental investigation on the reactant gas crossover in a PEM fuel cell”, International Journal of Heat and Mass Transfer 127 (2018) 447-456, SCI Q1, IF2018 = 4.346.
 3. Tuan Anh Le, Tuan Minh Pham, Truc The Nguyen, Vinh Duy Nguyen, “Measurements of emission factors and fuel consumption for motorcycles on a chassis dynamometer based on a localized driving cycle”, ASEAN Engineering Journal Part C, Vol 1 No 1 (2012) 73-85, ISSN 2286-8151 (SCOPUS)
 4. Tuan Anh Le, Truc The Nguyen, “Experimental Study on Performance, Emissions and Combustion Characteristics of a Single Cylinder Dual Fuel LPG/Diesel Engine”, SAE International paper number 2011-32-0562, DOI: 10.4271/2011-32-0562.(SCOPUS, Q2)

Bài báo khác:

 1. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Thế Lương, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực, Bùi Văn Chinh, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung không khí trên đường thải tới các tính năng kinh tế, kỹ thuật, phát thải và hiệu quả chuyển đổi của bộ xúc tác ba thành phần trang bị trên động cơ xe máy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học công nghiệp Hà Nội, Số 55 – 12/2019.
 2. Nguyen The Truc, Kazuyoshi Fushinobu, “Investigation of the effect of operation conditions on the gas crossover through membrane in a PEMFC”, The 29th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP29), 2018.
 3. Nguyen The Truc, Shun Ito, Kazuyoshi Fushinobu, “Numerical and experimental investigation of gaseous species transport characteristics in a PEFC membrane”, The Ninth JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference, 2017.
 4. Sabrine Yousfi, Nguyen The Truc, Shun Ito, Saiful Hasmady, Doan Hong Duc, Kazuyoshi Fushinobu, “Numerical and experimental investigation on the effect of thermo-fluid distribution on gas species transport characteristics in a PEMFC membrane”, The 4th International Forum on Heat Transfer (IFHT2016), 2016.
 5. Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực, Hoàng Văn Biên, Vũ Khắc Thiện, Nghiên cứu ảnh hưởng của xăng sinh học E10 và E100 đến đặc tính và phát thải của động cơ xăng thông thường, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISSN 1859-4182, 07/2015.
 6. Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tiến, Nghiên cứu đánh giá phát thải dạng hạt đối với xe máy đang lưu hành tại Việt Nam, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISSN 1859-4182, 07/2015.
 7. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Lương, Trần Văn Hoàng, Bùi Xuân Trường, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Phạm Minh Tuấn, Hiệu quả xúc tác của Ni0,5-Cu0,5/g-Al2O3 trong phản ứng nhiệt hóa Xăng-Cồn với hơi nước để sản xuất hyđrô ứng dụng trên động cơ xăng, Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải lần thứ 3, 10/QĐ/CNGTVT, 5/5/2015, ISBN: 978-604-76-0594-1.
 8. Trần Anh Trung, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Nghiên cứu bộ điều khiển phụ cho động cơ xe máy sử dụng hỗn hợp nhiên liệu xăng-ethanol, Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải lần thứ 3, 10/QĐ/CNGTVT, 5/5/2015, ISBN: 978-604-76-0594-1.
 9. Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Văn Sơn, Nghiên cứu mô phỏng sử dụng LPG cho động xăng, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc 2013, ISSN1859-4182, 7/2013.
 10. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, Nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu cho động cơ xe máy bằng phần mềm AVL Boost, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc 2013, ISSN1859-4182, 7/2013.
 11. Phạm Minh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực, Nghiên cứu xác định tổn thất cơ giới động cơ diesel D243 bằng phân tích đồ thị công, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, 4/2013.
 12. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Đánh giá tính năng kinh tế khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel trên động cơ diesel, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, 4/2013.
 13. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Nghiên cứu đặc tính làm việc và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG), Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, 4/2013.
 14. ThS Nguyễn Tường Vi, ThS Nguyễn Thế Trực, PGS.TS Hoàng Đình Long, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển cung cấp khí hóa lỏng (LPG) cho động cơ diesel 1 xilanh sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 7/2012.
 15. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện, Nghiên cứu đặc tính của động cơ diesel một xilanh khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Tháng 10/2011.
 16. Nguyễn Thế Trực, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu xây dựng bộ thông số tối ưu điều khiển LPG trên động cơ diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 7/2011.
 17. Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Trần Anh Trung, Lê Đăng Đông, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống dùng bộ chế hòa khí trên xe máy, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 4/2011.
 18. TS Phạm Hữu Tuyến, PGS.TS Lê Anh Tuấn, KS Nguyễn Thế Trực, KS Vũ Khắc Thiện, ThS Nguyễn Tường Vi, ThS Vũ An, Nghiên cứu Sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel trên động cơ diesel, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2/2011.
 19. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Mai Văn Hiến, Creation of practical emission fators for motorcycles: Development of local real world driving cycle for motorcycles in Hanoi, AUN/SEED-Net 2nd Regional conference on global environment, March 8-9th, 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 20. Trần Anh Trung, Yuh-Yih Wu, Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Research and manufacture ECU for Hyundai D4BB Engine using distributor pump, The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference – APAC15 – October 26-28, 2009, Hanoi Daewoo Hotel, Hanoi, Vietnam.
 21. Lê Anh Tuấn, Phạm Minh Tuấn, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện, Vũ Thị Thu Hà, Experimental findings of Biodiesel fuel on engines and on transport vehicles: A case study in Vietnam, The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference – APAC15 – October 26-28, 2009, Hanoi Daewoo Hotel, Hanoi, Vietnam.