Home
Nguyễn Phú Khánh

Buy cheap Lasix

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

Họ và tên:               Nguyễn Phú KhánhKTHKVT_khanhnp
Học hàm, học vị:     PGS. TS
Năm sinh:               1977
Vị trí công tác:        Trưởng phòng, Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:        04.38682525,                          Di động: +84.936285200
E-mail:              khanh.nguyenphu@hust.edu.vn, khanhnp.hust@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Lý thuyết động cơ tuabin khí
 • Lý thuyết cháy
 • Động cơ sức đẩy
 • Lý thuyết CFD

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

  • Cơ học chất lỏng
  • Năng lượng và sự cháy
  • Động cơ hàng không

Muscle Relaxant

 • Phần mềm công nghiệp

3. Thành tích, giải thưởng:

2012: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 2361/QĐ-BGDĐT

2011: Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ, số 253/QĐ-BGDĐT

2010: Giấy khen: “80 Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc năm 2010 của thủ đô Hà Nội”, số 1115/TNHN, của thường vụ thành đoàn Hà Nội,

2008: Giấy khen của Hiện trưởng Trường ĐHBK Hà Nội về thành tích hướng dẫn sinh viên NCKH 2008: Bằng khen của Trung ương Đoàn, số 428 QĐ/TWĐTN

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2006 Kỹ thuật hàng không, Cơ học chất lỏng/ Trường Đại học Cơ khí và hàng không quốc gia ENSMA (CH Pháp)
Thạc sĩ 2001 Kỹ thuật hàng không, Cơ học chất lỏng/ Trường Đại học Cơ khí và hàng không quốc gia ENSMA (CH Pháp)
Kỹ sư 2000 Kỹ thuật hàng không / Đại học Bách Khoa Hà nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

2000 đến nay : Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật hàng không, Viện Cơ khí động lực, trường ĐHBKHN

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

2014-2016: Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán mô phỏng đặc tính khí động đàn hồi của cánh khí cụ bay trong công nghiệp hàng không”, Đề tài nghiên cứu Nghị Định thư cấp Nhà nước, mã số 10/2014/HĐ-NĐT

2011-2013: Chủ nhiệm đề tài “Phát triển công cụ thiết kế vật bay kết hợp phương pháp thực nghiệm và mô phỏng số”, Đề tài nghiên cứu Nghị Định thư cấp Nhà nước, mã số HUST CRI-1101, Hợp đồng kí kết giữa ĐHBK Hà Nội và AUN/Seed-Net, JICA (Nhật Bản).

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

 • Lý thuyết động cơ tuabin khí
 • Lý thuyết cháy
 • Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh and Nakamura Yoshiaki. High swept-back Delta wing flow. Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, Vol. 1016 (2014), pp 377-382.

8. Một số bài báo điển hình

 • Diem P. G., Hien N. V., Khanh N. P. An Object-Oriented Analysis and Design Model to Implement Controllers for Quadrotor UAVs by Specializing MDA’s Features with Hybrid Automata and Real-Time UML. WSEAS Transactions on Systems, E-ISSN: 2224-2678, Issue 10, Volume 12, pp 483-496, October 2013,
 • T. K. D. Hoang, P. K. Nguyen, M. N. Tran. Study of Wing Flutter by a Coupled Fluid-Structure Method. Proceeding of 14th Asia Congress of Fluid Mechanics, ISBN: 978-604-913-145-5, Vol. 1, pp. 144-148, Hanoi, Vietnam, 2013.
 • Phu Khanh Nguyen, Chi Nhan Luong, Minh Xuan Nguyen. Structural analysis of semi-buoyant airship structure by using FSI simulation. Journal of Science and Technology, ISSN 0866-708X, 49 (5A), paper 103-110, 2011.
 • Nguyen P.K, Tran M.N, Nguyen P.H. Influence of geometry properties on the performance of jet engine combustion. Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, paper 179-184, ISBN:978-602-96269-0-2, Bali, Indonesia, February 2010.

9. Hướng dẫn Học viên cao học

  1. Văn Minh Chính: Nghiên cứu hiện tượng đàn hồi tĩnh của cánh khí cụ bay (bảo vệ 2010)
  2. Lưu Hồng Quân: : Nghiên cứu lý thuyết bài toán tương tác FSI. Ứng dụng vào mô phỏng bài toán tuabin gió và tuabin động cơ phản lực hai luồng. (bảo vệ 2011)
  3. Lê Nguyên Cường: Nghiên cứu phương pháp khai thác máy bay theo trạng thái kỹ thuật (bảo vệ 2012)
  4. Hoàng Trọng Tường: Mô hình hóa đặc tính dòng cháy rối trong động cơ(bảo vệ 2012)

Buy Fluoxetine

 1. Đinh Văn Quyết: Nghiên cứu về động lực học trong kết cấu. (bảo vệ 2012)

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

 1. Hoàng Minh Giang: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt lò phản ứng hạt nhân 2012-2015 (HD1).
 2. Phạm Gia Điềm: Phương pháp thiết kế hướng đối tượng trong điều khiển máy bay siêu nhỏ không người lái, 2012-2015 (HD2). .