Home
Nguyễn Phú Hùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 Họ và tên:               Nguyễn Phú HùngKTHK_Hungnp
Học hàm, học vị:     PGS. TS
Năm sinh:               1976
Vị trí công tác:        Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại:            04.3868 2525,                          Di động: +84.902143737
E-mail:                   hungnp.ite@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Khí động lực học I
 • Nhập môn phương pháp số trong KTHK
 • Phương pháp số trong cơ học chất lỏng

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Thiết kế, chế tạo thiết bị bay (UAV)
 • Nhiệt – khí động với dòng trên âm
 • Phương pháp số trong cơ học chất lỏng
 • Động cơ đẩy không gian

3. Thành tích, giải thưởng:

2012: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2009- 2013: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2006 Nhiệt khí động, ĐH Poitiers, CH Pháp
Thạc sĩ 2003 Nhiệt khí động hàng không, ĐH ENSMA/Poitiers, CH Pháp
Thạc sĩ 2001 Đo lường và Quản lý chất lượng, ĐH Mỏ Douai, CH Pháp
Kỹ sư 1999 Kỹ thuật Hàng không, ĐH Bách Khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

09/1999 – 09/2000: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Hàng không, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
09/2000 – 09/2001: Học cao học tại ĐH Mỏ Douai, CH Pháp.
09/2001 – 09/2002: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Hàng không, Trường ĐH BKHN.
09/2002 – 09/2006: Học cao học và NCS tại ĐH ENSMA/Poitiers, CH Pháp.
09/2006 – 09/2007: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Hàng không, Trường ĐH BKHN.
09/2007 – 08/2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ, ĐH ENSMA/Poitiers, CH Pháp.
08/2008 – 12/2014: Phó Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Trường ĐH BKHN.
01/2015 – nay: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế – Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

2012-2013:   Chủ nhiệm đề tài cấp Thành phố Hà Nội, mã số 01C-01/08-2012-2, Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy ép lốp phục vụ quá trình bảo dưỡng máy bay.
2012: Chủ nhiệm đề tài tiềm năng cấp Nhà nước, mã số KC.03.TN03/11-15, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quĩ đạo yêu cầu.
2010-2011: Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, mã số B2010-01-353, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thực nghiệm dạng ống khí động kín phục vụ cho các nghiên cứu liên quan đến nhiệt-khí động.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

  • cheap Fluconazole Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo UAV dạng cánh vẫy”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859-3585, 2013.
  • Dương Tuấn Anh, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng, Vũ Duy Quang, “Thiết kế và chế tạo ống khí động kín dưới âm”, Tuyến tập công trình hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc 2013.
  • Phạm Gia Điềm, Nguyễn Phú Khánh; Ngô Văn Hiền; Nguyễn Phú Hùng, “Mô hình điều khiển phi tuyến cho Quadrotor thu nhỏ”, Tuyến tập công trình hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc 2013.
  • Thái Doãn Tường, Lã Hải Dũng, Nguyễn Phú Hùng, “Xu hướng phát triển phương tiện bay không người lái và khả năng ứng dụng ở Việt Nam”, Tuyến tập công trình hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc 2013.
  • Diem P. G., Khanh N. P., Hien N. V., Hung N. P, “A Real-Time Object Collaboration to Develop Controllers of Small-Scale Autonomous Unmanned Aerial Vehicles”, Proceeding of the AUN/SEED-Net REGIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING (RCMME 2013).
  • HOANG Thanh Tung, NGUYEN Phu Hung, “Numerical simulation of aerodynamic performance for a quadrotor UAV”, The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM October 15 – 19, 2013; Hanoi and Halong, Vietnam.
  • Nguyen Phu Hung, “Aerodynamic performance analysis of a quadrotor V-1”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Các Trường Đại học Kỹ thuật), No. 94/2013, pp. 19-23, 2013.
  • Nguyen Phu Hung, Vu Quoc Huy, Dinh Tan Hung, Hoang Thi Kim Dung, « Design, fabrication and testing of an autonomous fixed-wing UAV », Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Các Trường Đại học Kỹ thuật), No. 94/2013, pp. 14-18, 2013.
  • Vũ Quốc Huy, Vũ Đình Quý, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng kiểm bền máy ép lốp phục vụ bảo dưỡng máy bay”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 01/2013, pp. 238 – 243, 2013.
  • Dinh Tan Hung, Nguyen Phu Hung, “Study the flight prolonging of the UAV combines battery – solar energy”, Proceeding of the 5th AUN/SEED-Net Conference in Mechanical and Aerospace Technology, 2013.
  • Nguyen Phu Hung, Naoki NAKASHIMA and Akia UMEMURA, “Pseudo-shock wave generating by a strut abruptly inserting into a supersonic flow inside rectangular duct”, The 4th Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, January 10-11, 2012, HCMUT, Vietnam.
  • Vũ Đình Quý, Vũ Quốc Huy, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, “Thiết kế và kiểm nghiệm các chi tiết kết cấu máy ép lốp máy bay”, Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, 8 – 9/12/2012, Hà Nội, Việt Nam, pp. 879-886, 2012.
  • Hoang Thanh Tung, Nguyen Phu Hung, Kakuei Suzuki, Atsushi Toyoda, Takahiro Imaizumi and Akihiro Sasoh, “Validation experiment of flights path for ballistic ranges system”, The 4th Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, January 10-11, 2012, HCMUT, Vietnam.
  • Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu phân bố nhiệt khí động trong khoang hàng hóa máy bay”, 45TH anniversary of electric power university, International conference and technology, Science and technics publishing house, Publishing decision No 1993/QĐXB-NXBKHKT, 11-2011, pp. 200-206.
  • Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu một số giải pháp khí động học của dòng khí nhằm nâng cao hiệu suất máy lọc bụi tĩnh điện bản cực đứng”,45TH anniversary of electric power university, International conference and technology, Science and technics publishing house, Publishing decision No 1993/QĐXB-NXBKHKT, 11-2011, pp. 192-199.
  • Hoàng Thị Kim Dung, Nguyễn Phú Hùng, “Thiết kế hình dáng khí động thân máy bay hai chỗ ngồi” Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc, Cưa lò, Việt Nam, 7-2011
  • Lê Quang Linh, Nguyễn Phú Hùng, Nguyễn Thị Yến, “Nghiên cứu đặc trưng khí động của dòng dảy qua profil cánh bằng phương pháp xoáy”, Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc, Cưa lò, Việt Nam, 7-2011
  • Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng, “Ứng dụng code mã nguồn mở OpenFOAM cho nghiên cứu khí động học dòng chảy siêu âm”, Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc, Cưa lò, Việt Nam, 7-2011
  • Thanh Tung Hoang, Quoc Huy Vu, Phu Hung Nguyen, “Effect of electrode shape on flow structure and aerodynamic characteristics inside Electrostatic Precipitators,3rd Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Manila, Philippines, March 4 – 5, 2011

 

 • NGUYEN Phu Hung, Eva DORIGNAC, NGUYEN Phu Khanh, “ Study of heat transfer in a multihole plate applying for combustor walls and turbine blades of tubomachinery” Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Bali, February 9 – 10, 2010
 • NGUYEN Phu Khanh, TRAN Minh Ngoc, NGUYEN Phu Hung. “Influence of geometry properties on the performance of jet engine combustion”, Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Bali, February 9 – 10, 2010.
 • NGUYEN Phu Hung, NGUYEN Viet Hung and Eva DORIGNAC, “Coupling study between heat transfer and aerodynamic flow in square-edged inlet”, Int. Symp. on Heat Transfer in Gas Turbine Systems, 9 -14 August 2009, Antalya, Turkey
 • Phu Hung NGUYEN, Eva Dorignac, “Experimental study of convective exchange in a low espect ration perforation. Application to cooling of multiferforated wall Dapoxetine no prescription “, Journal experimental thermal and fluid science, Vol.33, issue 1, pp. 114-122, October 2008.

9. Hướng dẫn Học viên cao học

 1. Hoàng Thanh Tùng (Đã bảo vệ).
 2. Nguyễn Thị Yến (Đã bảo vệ).
 3. Dương Tuấn Anh (Đã bảo vệ).

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

 1. Dương Tuấn Anh
 2. Lê Doãn Quang