Home
Nguyễn Duy Tiến

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Duy Tiến
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1982
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 0989787410
E-mail: tien.nguyenduy@mail.hust.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Đại cương động cơ đốt trong
 • Động lực học và dao động động cơ đốt trong
 • Tăng áp động cơ đốt trong
 • Nguyên lý động cơ đốt trong
 • Đồ án môn học động cơ đốt trong

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Nghiên cứu giảm khí thải độc hại của động cơ đốt trong
 • Nghiên cứu nhiên liệu thay thế, nhiên liệu hydro
 • Mô hình hóa động cơ đốt trong
 • Hệ thống điều khiển lập trình trong động cơ đốt trong

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Kỹ sư 2005 Điều khiển tự động- Đại học bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2008 Động cơ đốt trong- Đại học bách khoa Hà Nội
Thạc sỹ 2012 Kỹ thuật động cơ nhiệt – Đại học bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

2005-nay Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện cơ khí Động lực, đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 1. Chủ nhiệm đề tài cấp trường ĐHBKHN năm 2008: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử hệ thống phun xăng điện tử cho động cơ xe máy”, mã số T2008-139
 2. Tham gia đề tài cấp thành phố, mã số 01C-09/05-2008-2, Xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy.
 3. Thư ký đề tài cấp Thành phố, mã số 01C-09/05-2010-2, Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho phương tiện xe buýt công cộng đang lưu hành ở Hà Nội.
 4. Tham gia đề tài cấp bộ Giáo dục và Đào tạo mã số B2009-01-288, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí của động cơ xe máy.
 5. Thư ký đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo mã số B2009-01-290, Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel sang chạy nhiên liệu diesel-khí hóa lỏng.
 6. Tham gia đề tài cấp nhà nước mã số ĐT.06.11/NLSH, Nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ E100 lớn hơn 5%.

6. Một số bài báo điển hình

 1. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Hồ Văn Đàm, Phạm Minh Tuấn: Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để xây dựng bộ tham số điều chỉnh cho hệ thống nhiên liệu common rail, Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội số 20 – tháng 2 năm 2014.
 2. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Hồ Văn Đàm: Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ecu của động cơ diesel sử dụng hệ thống nhiên liệu common rail, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt – Tháng 2 năm 2014.
 3. Nguyen Duy Tien, Khong Vu Quang, Pham Minh Tuan, Ho Van Dam. Ragulation Parameters of Common Rail Fuel System. The 3rd International Conference on Sustainable Energy; 10/2013; ISBN 978-604-73-1990-9.
 4. Khong Vu Quang, Nguyen Duy Tien, Le Anh Tuan. Experimental Study of Emission Reduction System for Turbocharged Diesel Engine. The 3rd International Conference on Sustainable Energy; 10/2013; ISBN 978-604-73-1990-9.
 5. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương: Nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu cho động cơ xe máy bằng phần mềm AVL Boost, tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc 2013.
 6. Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Văn Sơn: Nghiên cứu mô phỏng sử dụng LPG cho động cơ xăng, tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc 2013.
 7. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến: Đánh giá phát thải xe máy đang lưu hành tại Việt Nam theo các chu trình thử EURO II, EURO III và WMTC, hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, tháng 4/2013.
 8. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Hồ Văn Đàm: Tối ưu tham số điều chỉnh hệ thống nhiên liệu common rail, hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, tháng 4/2013.
 9. Cao Huy Giáp, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu tính toán hàm lượng phát thải của xe máy trong điều kiện vận hành thực tế, hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, tháng 4/2013.
 10. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực: Nghiên cứu đặc tính làm việc và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG), hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, tháng 4/2013.
 11. Hồ Văn Đàm, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nghiên cứu xây dựng bộ tham số điều chỉnh cho hệ thống nhiên liệu common rail. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt 01/2013; ISSN 0866-7056.
 12. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến. Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel lắp trên xe buýt bằng phần mềm Avl-boost. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Số 91/2012; ISSN 0868-3980.
 13. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Hồ Văn Đàm, tối ưu tham số điều chỉnh của hệ thống nhiên liệu common rail bằng quy hoạch thực nghiệm, tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 11 năm 2012.
 14. Phạm Văn Đoàn, Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu đánh giá tính năng và phát thải của động cơ xe máy khi sử dụng nhiên liệu sinh học, Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội số 14 – tháng 2 năm 2013.
 15. Phạm Hữu Tuyến, Phạm Hữu Truyền, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Hòa Bình, Lê Anh Tuấn “Material compatibility assessment of automotive fuel system components with E10 fuel”, proceedings of the 5th Regional Conference on New and Renewable Energy – RCNRE 2012.
 16. Phạm Hòa Bình, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến: “Phân tích ảnh hưởng của nhiên liệu gasohol E20 đến hệ thống nhiên liệu động cơ xăng thông qua một số kết quả nghiên cứu trên thế giới. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội số 08 – tháng 12 năm 2011.
 17. Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến, Lê Đăng Đông, Nguyễn Thế Trực, Trần Anh Trung “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống dùng bộ chế hòa khí trên xe máy”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4 – tháng 4 năm 2011.
 18. Pham Minh Tuan, Tran Quang Vinh, Le Anh Tuan, Nguyen The Luong, Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duy Tien: Assessement of Impacts of Gasohol E5 and E10 on Performance and Exhaust Emissions of in-used Motorcycle and Car in Vietnam, APAC15, 2009.
 19. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Duy Vinh, Vũ Khắc Thiện: Development of a local real world driving cycle for motorcycle for Hanoi, Hội thảo quốc tế về Công nghệ ôtô, động cơ và nhiên liệu thay thế – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM – năm 2008.

 

Comment

*

*