Home
Nguyễn Duy Tiến

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Duy Tiến
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1982
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 0989787410
E-mail: tien.nguyenduy@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Đại cương động cơ đốt trong
 • Động lực học và dao động động cơ đốt trong
 • Tăng áp động cơ đốt trong
 • Nhiên liệu dầu mỡ và khí thải
 • Nguyên lý động cơ đốt trong
 • Đồ án môn học động cơ đốt trong

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Nghiên cứu giảm khí thải độc hại của động cơ đốt trong
 • Nghiên cứu nhiên liệu thay thế, nhiên liệu hydro
 • Mô hình hóa động cơ đốt trong
 • Hệ thống điều khiển lập trình trong động cơ đốt trong
 • Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong động cơ đốt trong

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Kỹ sư 2005 Điều khiển tự động- Đại học bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2008 Động cơ đốt trong- Đại học bách khoa Hà Nội
Thạc sỹ 2012 Kỹ thuật động cơ nhiệt – Đại học bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

2005-nay Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện cơ khí Động lực, đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 1. Chủ nhiệm đề tài cấp bộ mã số B2018-BKA-59, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp nhiên liệu và điều khiển động cơ nén cháy kiểm soát hoạt tính nhiên liệu (RCCI) nhằm giảm phát thải và nhiên liệu tiêu thụ.
 2. Chủ nhiệm đề tài cấp trường ĐHBKHN năm 2017, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ xúc tác ba thành phần cho động cơ xe máy sử dụng hệ xúc tác CuO-MnO, mã số T2017-PC-056.
 3. Thư ký đề tài cấp bộ mã số B2017-BKA-39, Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tận dụng năng lượng nhiệt nước làm mát và nhiệt khí thải của động cơ đốt trong để chưng cất nước ngọt từ nước biển sử dụng trên các tàu đánh bắt xa bờ của Việt Nam
 4. Thư ký đề tài cấp bộ mã số B2016-BKA-18, Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ xúc tác ba thành phấn phù hợp với xăng pha cồn (E5-E20) lắp trên ô tô.
 5. Chủ nhiệm đề tài cấp trường ĐHBKHN năm 2008: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử hệ thống phun xăng điện tử cho động cơ xe máy”, mã số T2008-139
 6. Tham gia đề tài cấp thành phố, mã số 01C-09/05-2008-2, Xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy.
 7. Thư ký đề tài cấp Thành phố, mã số 01C-09/05-2010-2, Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho phương tiện xe buýt công cộng đang lưu hành ở Hà Nội.
 8. Tham gia đề tài cấp bộ Giáo dục và Đào tạo mã số B2009-01-288, Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí của động cơ xe máy.
 9. Thư ký đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo mã số B2009-01-290, Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel sang chạy nhiên liệu diesel-khí hóa lỏng.
 10. Tham gia đề tài cấp nhà nước mã số ĐT.06.11/NLSH, Nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ E100 lớn hơn 5%.

6. Một số bài báo điển hình

Bài báo SCI/Scopus:

 1. Quang Khong Vu, Dien Vu Minh,Tien Nguyen Duy, Tuan Pham Minh and Luong Nguyen The “A Study of Exhaust Waste Heat Recovery in Internal Combustion Engines” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, volume 507, Number 1, May. 2019 (OPEN ACCESS IN SCOPUS).
 2. Nguyen Duy Tien, Khong Vu Quang, Nguyen The Luong, Pham Huu Tuyen & Nguyen Duc Khanh (2020) Study on improving emission conversion efficiency of three-way catalyst equipped in carburetor motorcycle by air supplement system, International Journal of Ambient Energy, DOI: 10.1080/01430750.2020.1725635.

Tạp chí, hội nghị trong và ngoài nước:

 1. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Lương, Nghiên cứu giảm phát thải và nâng cao hiệu quả của bộ xúc tác khí thải ba thành phần trang bị trên xe máy sử dụng bộ chế hòa khí bằng phương pháp bổ sung không khí trên đường thải, Tạp chí khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật số 137 (2019).
 2. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Thế Lương, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực, Bùi Văn Chinh, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung không khí trên đường thải tới các tính năng kinh tế, kỹ thuật, phát thải và hiệu quả chuyển đổi của bộ xuc tác ba thành phần trang bị trên động cơ xe máy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 55 2019.
 3. Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Khảo sát chất lượng khí thải xe máy đang lưu hành theo chu trình lái ECE R40 và HMDC khi sử dụng xăng E5, Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt 2019
 4. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Vũ Minh Diễn, Nguyễn Duy Tiến, Lê Mạnh Tới, Mai Mạnh Cường, Đánh giá ảnh hưởng của kết cấu ống trao đổi nhiệt đến khả năng tận dụng năng lượng khí xả của động cơ đốt trong trên phần mềm Ansys fluent, tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 6 năm 2019.
 5. Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Mạnh Phú, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Phú Hùng, Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát thải động cơ diesel sử dụng trong máy nông nghiệp, tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 6 năm 2019.
 6. Khổng Vũ Quảng, Vũ Minh Diễn, Nguyễn Duy Tiến, Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu cánh trao đổi nhiệt đến khả năng tận dụng nhiệt khí thải của động cơ đốt trong, Tạp chí Giao thông vận tải số 04/2019.
 7. Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Duy Tiến, Bùi Văn Chinh, Nghiên cứu mô phỏng thiết kế và tính toán hiệu quả bộ xúc tác ba thành phần trên ô tô, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 10/2018.
 8. Khổng Vũ Quảng, Vũ Minh Diễn, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Văn Toàn, Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt khí thải của động cơ đốt trong, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 10/2018.
 9. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Lương, Trần Quang Vinh, Nguyễn Kim Kỳ, Đánh giá hiệu quả xử lý của bộ xúc tác ba thành phần trên động cơ phun xăng điện tử khi sử dụng xăng sinh học E10 và E20, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 10/2018.
 10. Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Lương, Vũ Minh Diễn, Lê Việt Hưng, Nguyễn Văn Toàn, Nghiên cứu xác định năng lượng nhiệt truyền cho hệ thống làm mát và thải của động cơ D243 bằng phần mềm AVL-Boost, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 10/2018.
 11. Nguyen The Luong, Nguyen Duy Tien, Eiji Yamasue, Hideyuki Okumura, Keiichi N. Ishihara, Effects of CuO-CeO2 Addition on Structure and Catalytic Properties of Three Way Catalysts, Journal of Materials Science and Chemical Engineering 2017, 5, 28-39.
 12. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Hữu Đức, La Vạn Thắng, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thế Lương, Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của mật độ lỗ bộ xúc tác ba thành phần đến công suất, tiêu thụ nhiên liệu và phát thải của xe máy, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số tháng 7/2017.
 13. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Lương, La Vạn Thắng, Đinh Xuân Thành, Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của kết cấu hình học bộ xúc tác ba thành phần đến các tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải của xe máy phun xăng điện tử, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội số 41/2017.
 14. Nguyễn Viết Thanh, Hoàng Đình Long, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Văn Năng, Đinh Xuân Thành, Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều tốc điện tử trên động cơ lưỡng nhiên liệu CNG-Diesel chuyển đổi từ động cơ diesel, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội số 40/2017.
 15. Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Trương Việt Anh, Giải pháp cung cấp dưỡng khí cho hệ động lực đẩy của phương tiện lặn, Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải, Tháng 1 năm 2015.
 16. Nguyễn Duy Tiến, Phạm Hữu Tuyến, Phạm Minh Tuấn, Nghiên cứu ảnh hưởng của xăng sinh học E50 và E85 tới tính năng kỹ thuật và phát thải của xe máy phun xăng điện tử, Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải tháng 5 năm 2015.
 17. Trần Anh Trung, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Nghiên cứu bộ điều khiển phụ cho động cơ xe máy sử dụng hỗn hợp nhiên liệu xăng – ethanol, Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải tháng 5 năm 2015.
 18. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Lương, Trần Văn Hoàng, Bùi Xuân Trường, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Phạm Minh Tuấn, Hiệu quả xúc tác của NI0.5 – CU0.5/γ – AL2O3 trong phản ứng nhiệt hóa xăng – cồn với hơi nước để sản xuất hydro ứng dụng trên động cơ xăng, Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải tháng 5 năm 2015.
 19. Trần Anh Trung, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Hữu Tuyến, Nghiên cứu quá trình cháy động cơ sử dụng nhiên liệu xăng sinh học có tỷ lệ cồn ethanol lên tới 100%, Tạp chí khoa học công nghệ, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội số tháng 4 – 2015.
 20. Nguyễn Thế Lương, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Coating properties of γ- AL2O3 Layer on Metallic Substrate for Gasoline Reforming Catalyst applied in SI. Engines, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering.
 21. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Xây dựng đặc tính luân hồi khí thải cho động cơ diesel tăng áp, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2015.
 22. Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tiến, Nghiên cứu đánh giá phát thải dạng hạt đối với xe máy đang lưu hành tại Việt Nam, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2014.
 23. Phạm Hữu Tuyến, Vũ Thị Minh, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng nhiên liệu E0, E10 và E30, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2014.
 24. Nguyễn Duy Tiến, Trần Anh Trung, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương: Nghiên cứu xác định tỷ lệ xăng – cồn – phụ gia tối ưu cho động cơ xe máy bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2014.
 25. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Hồ Văn Đàm, Phạm Minh Tuấn: Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để xây dựng bộ tham số điều chỉnh cho hệ thống nhiên liệu common rail, Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội số 20 – tháng 2 năm 2014.
 26. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Hồ Văn Đàm: Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ecu của động cơ diesel sử dụng hệ thống nhiên liệu common rail, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt – Tháng 2 năm 2014.
 27. Nguyen Duy Tien, Khong Vu Quang, Pham Minh Tuan, Ho Van Dam. Ragulation Parameters of Common Rail Fuel System. The 3rd International Conference on Sustainable Energy; 10/2013; ISBN 978-604-73-1990-9.
 28. Khong Vu Quang, Nguyen Duy Tien, Le Anh Tuan. Experimental Study of Emission Reduction System for Turbocharged Diesel Engine. The 3rd International Conference on Sustainable Energy; 10/2013; ISBN 978-604-73-1990-9.
 29. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương: Nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu cho động cơ xe máy bằng phần mềm AVL Boost, tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc 2013.
 30. Nguyễn Thế Trực, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Văn Sơn: Nghiên cứu mô phỏng sử dụng LPG cho động cơ xăng, tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc 2013.
 31. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến: Đánh giá phát thải xe máy đang lưu hành tại Việt Nam theo các chu trình thử EURO II, EURO III và WMTC, hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, tháng 4/2013.
 32. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Hồ Văn Đàm: Tối ưu tham số điều chỉnh hệ thống nhiên liệu common rail, hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, tháng 4/2013.
 33. Cao Huy Giáp, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu tính toán hàm lượng phát thải của xe máy trong điều kiện vận hành thực tế, hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, tháng 4/2013.
 34. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực: Nghiên cứu đặc tính làm việc và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG), hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, tháng 4/2013.
 35. Hồ Văn Đàm, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nghiên cứu xây dựng bộ tham số điều chỉnh cho hệ thống nhiên liệu common rail. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt 01/2013; ISSN 0866-7056.
 36. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến. Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel lắp trên xe buýt bằng phần mềm Avl-boost. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Số 91/2012; ISSN 0868-3980.
 37. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Hồ Văn Đàm, tối ưu tham số điều chỉnh của hệ thống nhiên liệu common rail bằng quy hoạch thực nghiệm, tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 11 năm 2012.
 38. Phạm Văn Đoàn, Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu đánh giá tính năng và phát thải của động cơ xe máy khi sử dụng nhiên liệu sinh học, Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội số 14 – tháng 2 năm 2013.
 39. Phạm Hữu Tuyến, Phạm Hữu Truyền, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Hòa Bình, Lê Anh Tuấn “Material compatibility assessment of automotive fuel system components with E10 fuel”, proceedings of the 5th Regional Conference on New and Renewable Energy – RCNRE 2012.
 40. Phạm Hòa Bình, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến: “Phân tích ảnh hưởng của nhiên liệu gasohol E20 đến hệ thống nhiên liệu động cơ xăng thông qua một số kết quả nghiên cứu trên thế giới. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội số 08 – tháng 12 năm 2011.
 41. Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến, Lê Đăng Đông, Nguyễn Thế Trực, Trần Anh Trung “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống dùng bộ chế hòa khí trên xe máy”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4 – tháng 4 năm 2011.
 42. Pham Minh Tuan, Tran Quang Vinh, Le Anh Tuan, Nguyen The Luong, Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duy Tien: Assessement of Impacts of Gasohol E5 and E10 on Performance and Exhaust Emissions of in-used Motorcycle and Car in Vietnam, APAC15, 2009.
 43. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Duy Vinh, Vũ Khắc Thiện: Development of a local real world driving cycle for motorcycle for Hanoi, Hội thảo quốc tế về Công nghệ ôtô, động cơ và nhiên liệu thay thế – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM – năm 2008.