Home
Nguyễn Anh Tuấn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:               Nguyễn Anh TuấnTuan_2014
Học hàm, học vị:     Thạc sĩ
Năm sinh:               1978
Vị trí công tác:        Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:             N/A
E-mail:                   anhtuan.hut@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Cơ học chất lỏng
 • Khí động học

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • các phần mềm mô phỏng ứng dụng trong cơ học chất lỏng, truyền nhiệt và nhiệt động học.
 • mỏ phỏng số cho động cơ diesel.

3. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Thạc sĩ 2004 Khoa cơ khí, trường đại học khoa học và công nghệ Pohang (POSTECH), Korea.
Kỹ sư 2000 Kỹ thuật Hàng không, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2000-2002 Giảng viên, Đại học Bách Khoa Hà nội.
 • 2002-2004 Trợ lý nghiên cứu, Pohang University of Science and Technology, Korea.
 • 2004-2006 2002 Giảng viên, Đại học Bách Khoa Hà nội..
 • 2006-2008 Trợ lý nghiên cứu, RWTH-Aachen, Germany.
 • 2008-2015 Trợ lý nghiên cứu, University of Windsor, Canada.

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 1. H. C. Lim, A. T. Nguyen, T. H. Kil, C. M. Lee and S. J. Lee “Wind engineering study on pollutant dispersion around an industrial complex” Proc. of WEIK (Wind Engineering Institute of Korea) Spring Symposium, Vol. 6 pp.163-167 (2003).
 2. A. T. Nguyen and S. J. Lee “Flow visualization and analysis of wake behind a sinusoidal cylinder” Proc. of the KSV (Korea Sociaty of Visualization) Fall meeting pp 31-34 (2003)
 3. Anh-Tuan, Nguyen and Sang-Joon Lee, “Experimental investigation on wake behind a sinusoidal cylinder” Proceeding of Tenth Asian Congress of Fluid Mechanics, May 2004, Peradeniya, Sri Lanka
 4. S.J. Lee and A.T. Nguyen, “Experimental investigation on wake behind a wavy cylinder having sinusoidal cross-sectional area variation”, Fluid Dynamics Research, Vol. 39, pp. 292-304, 2007 April. (http://efcl.postech.ac.kr/data/publication.asp)
 5. Srikanth Jonnalagedda, Anh-Tuan Nguyen, Biao Zhou*, and Andrzej Sobiesiak, “Numerical Studies on HCCI Engine Combustion” CFD Society of Canada 18th Conference, May, 2010.

Comment

*

*