Home
ngovanhe

TngoHeHÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:                           NGÔ VĂN HỆ
Học hàm, học vị:                 PGS, TS
Năm sinh:                            1982
Vị trí công tác:                     Giảng viên
Điện thoại:                           037-9482-746
Email:                                   he.ngovan@hust.edu.vn
1. Các môn học đảm nhiệm

 • Kỹ thuật thủy khí
 • Công nghệ đóng tàu
 • Ứng dụng tin học trong tàu thủy
 • Nhập môn kỹ thuật tàu thủy
 • Thí nghiệm kỹ thuật thủy khí
 • Thí nghiệm nhập môn kỹ thuật tàu thủy

2. Định hướng nghiên cứu

 • Thủy khí động lực học kỹ thuật
 • Tính toán động lực học chất lỏng, CFD
 • Nghiên cứu phát triển các loại tàu mới
 • Thủy khí động lực học phương tiện giao thông và công trình nổi

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2013 Kỹ thuật tàu thủy và đại dương/ĐH phủ Osaka
Thạc sĩ 2009 Máy tự động thủy khí/ ĐH Bách Khoa Hà Nội
Kỹ sư 2006 Kỹ thuật tàu thủy/ĐH Bách Khoa Hà nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • Từ 9/2006 đến nay là cán bộ Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy viện Cơ khí Động lực Trường Đại học Bác khoa Hà Nội.
 • 10/2007 – 10/2009 tốt nghiệp hệ đào tạo thạc sĩ tại ĐH Bách khoa Hà Nội
 • 10/2010 – 10/2013 Nghiên cứu sinh tại Đại học Phủ Osaka – Nhật Bản
 • 11/2013 – 4/2014 Nghiên cứu sau tiến sĩ tại ĐH Phủ Osaka – Nhật Bản

5. Công trình nghiên cứu điển hình

 • Nghiên cứu phát triển loại tàu mới không sử dụng nước dằn – ĐH Phủ Osaka, Nhật Bản – Nghiên cứu viên của dự án, 2013.
 • Nghiên cứu phát triển và tối ưu hình dáng loại tàu không nước dằn có sức cản nhỏ nhất, ĐH Phủ Osaka, Nhật Bản, Phó Trưởng dự án, 2014.

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

 • Ngô Văn Hệ, Ngô Văn Hiền: Giáo trình sử dụng Autoship trong thiết kế tàu thủy, phần 1, 2. NXB Bách khoa (2010, 2018).

7. Một số bài báo điển hình

 1. V. He, Y. Ikeda. Optimization of bow shape for Non Ballast Water Ship. Journal of Marine Science and Application, DOI: 10.1007/s11804-013-1196-8. Vol. 12 No3 Sep. 2013, pp.251-260.
 2. V. He, Y. Ikeda. A Study on Interaction Effects between Hull and Accommodation on Air Resistance of a Ship. Proceeding of the JASNAOE 2013, Vol. 16, pp.278-281.
 3. Mizutani D. Arai, N. V. He, Y. Ikeda. A Study on Reduction of the Wind Resistance Acting on a Wood Chip Carrier. Proceeding of the JASNAOE 2013, Vol. 16, pp.282-285. (in Japanese).
 4. Ikeda, S. Ibata, Y. Aoyama, N.V.He. Development of an appendage to reduce the added resistance in waves for a large blunt ship using CFD. Proceeding of the JASNAOE 2014, Vol. 17, pp. 357-360.
 5. V.He, Y. Ikeda. Added resistance acting on hull of a non ballast water ship. Journal of Marine Science and Application, DOI: 10.1007/s11804-014-1225-2. Vol. 13 No1 Mar. 2014, pp.11-22.
 6. Ngô Văn Hệ, Lê Quang. Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thân vỏ đến đặc tính khí động của đoàn xe chở container. Tạp chí Giao thông vận tải, năm thứ 56, số đặc biệt 2015, pp. 194-196.
 7. Ngô Văn Hệ, Lương Ngọc Lợi, Lê Quang. Nghiên cứu giảm lực cản tác động lên thân tàu chở container trong quá trình vận tải. Tạp chí Giao thông vận tải, năm thứ 56, số đặc biệt 2015, pp. 217-219.
 8. Ngo Van He, Le Thi Thai, Le Quang, Yoshiho Ikeda. A Study on interaction effects on hydrodynamic performance of a system rudder-propeller by distant gap. Proceeding of the 12th International Marine Design Conference, Tokyo, Japan 2015, pp. 179-193.
 9. Keisuke Mizutani, Satowa Ibata, Yuko Aoyama, Yoshiho Ikeda, Ngo Van He. A Role of Spray on the added resistance acting on a blunt bow ship in head waves. Proceeding of the 25th (2015) International Ocean and Polar Engineering Conference, Kona, Big Island, Hawaii, USA, pp. 1025-1030.
 10. Ngo Van He, Keisuke Mizutani, Yoshiho Ikeda. Reducing air resistance acting on a ship by using interaction effects between the hull and accommodation. Ocean Engineering Journal, Vol. 111(2016), pp. 414-423.
 11. Ngo Van He. A study on development of a new concept cargo river ship with reduced resistance acting on hull in calm water. Juornal of Science and Technology, Vol. 121 (2017), pp. 89-94.
 12. Ngô Văn Hệ. Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 181, số 5, 2018, pp.105-110.
 13. Ngo Van He. A study on reduced air resistance acting on hull of a cargo river ship by used CFD. Journal of Science and Technology, Vol. 127B, 2018, pp. 50-56.
 14. Ngo Van He, Bui Dinh The. Effect of Accomodation and container on air resistance acting on hull of the container ship. The first international conference on fluid machinery and automation systems 2018, pp.437-440.
 15. Ngo Van He, Keisuke Mizutani, Yoshiho Ikeda. Effects of side guards on aerodynamic performances of the wood chip carrier. Ocean Engineering, Vol. 187, 1, pp.106-217.