Home
Ngô Ích Long

Họ và tên: Ngô Ích Longich long

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Ngày tháng năm sinh: 26/06/1986

Vị trí công tác: Giảng viên

Điện thoại: 0982644109

Email: nasocahk49@gmail.com

 

  1. Các môn học đảm nhiệm:

+ Bơm quạt cánh dẫn

+ Cơ học lưu chất

 

  1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

+ Kỹ thuật tính toán dòng lưu chất bằng phương pháp số.

+ Nghiên cứu xoáy bề mặt và xoáy ngầm ở các trạm bơm nước.

+ Kỹ thuật tính toán dòng chảy đa pha, xâm thực.

+ Kỹ thuật tính toán và thiết kế các máy thủy lực cánh dẫn.

+ Kỹ thuật tính toán truyền nhiệt liên quan đến lưu chất làm mát và hiện tượng sôi vì nhiệt.

 

  1. Thành tích, giải thưởng (chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học)

+ Giải 3 sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 26 của Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

  1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ
Thạc Sĩ 2013 Kỹ thuật
Kỹ sư/cử nhân 2009 Kỹ thuật

 

  1. Tóm tắt quá trình công tác:

+ 9/2009-3/2011: Giảng viên tại bộ môn Máy & Tự động Thủy khí, Viện Cơ Khí Động Lực, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

+ 3/2011-3/2013: Học chương trình thạc sỹ tại trường Đại học quốc gia Changwon, Hàn Quốc.

 

  1. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):

 

  1. Các giáo trình đã biên soạn (không quá 10 giáo trình điển hình):

+ Bài giảng môn Bơm Quạt cánh dẫn

 

  1. Một số bài báo điển hình (không quá 15 bài báo điển hình theo thứ tự ưu tiên):

+ “Nghiên cứu xâm thực trên chân vịt tàu thủy mang mã số 5500T – Seri B“, Hội nghị AUN/SEED-Net lần thứ 4, 1/ 2012, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+ “Nghiên cứu số về dòng chảy xoáy ở trạm bơm nước”, Hội nghị KSME, Daegu, Hàn Quốc, 10/2011.

+ “Các mô hình xoáy về mặt với lưu lượng bơm khác nhau ở trạm bơm nước”, Hội nghị KSCFE, Daegu, Hàn Quốc, 11/2011.

+ “Nghiên cứu tổng thể về xoáy bề mặt ở trạm bơm nước”, Hội nghị KFMA, Gyeongju, Hàn Quốc, 11/2011.

 

 

 

Comment

*

*