Home
Ngô Ích Long

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ich longHọ và tên: Ngô Ích Long
Học hàm, học vị: TS
Năm sinh: 26/06/1986
Vị trí công tác: Cán bộ giảng dạy, chuyên viên nghiên cứu
Điện thoại: +(84) 243-869-2984
E-mail: long.ngoich@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Bơm quạt cánh dẫn, Máy nén khí, Lý thuyết cánh
 • Cơ học lưu chất, Máy thủy khí, Cở sở tính toán dòng nhiều pha
 • Tiếng anh chuyên ngành máy thủy khí

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Kỹ thuật tính toán dòng lưu chất bằng phương pháp số.
 • Nghiên cứu đặc tính lý nhiệt của vật liệu composite chứa các hạt phụ gia, vật liệu vi xốp
 • Nghiên cứu về các thiết bị vi lỏng, thiết bị trộn trong lĩnh vực hóa sinh
 • Nghiên cứu hiệu suất thủy nhiệt của các hệ thống trao đổi nhiệt sử dụng các hạt phụ gia nano (nanofluid), các hệ thống sử dụng LED
 • Nghiên cứu đặc tính cháy trong động cơ đốt trong
 • Nghiên cứu dòng đa pha, xâm thực, xoáy bề mặt và xoáy ngầm ở các trạm bơm nước.

3.Thành tích, giải thưởng

 • Giải 3 sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 26 của Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2008.

4. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sỹ 2016 Kỹ thuật cơ khí/ ĐH Yeungnam
Thạc Sỹ 2013 Kỹ thuật cơ khí/ ĐH quốc gia Changwon
Kỹ sư/cử nhân 2009 Kỹ thuật hàng không/ ĐH Bách khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 09/2009 ~ 02/2011: Giảng viên tập sự tại bộ môn Máy & Tự động Thủy khí.
 • 03/2011 ~ 02/2013: Học chương trình thạc sỹ tại trường Đại học quốc gia Changwon, Hàn Quốc
 • 03/2013 ~ 02/2016: Học chương trình tiến sỹ tại trường đại học Yeungnam, Hàn Quốc
 • 03/2016 ~ 01/2019: Làm sau tiến sỹ tại trường đại học Yeungnam, Hàn Quốc
 • 01/2019 ~ hiện nay: Làm giảng viên tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

6. Công trình NCKH điển hình

 • Đề tài, dự án

7. Các giáo trình đã biên soạn

 • Bài giảng môn Bơm Quạt cánh dẫn
 • Chương sách đăng bởi nhà xuất bản quốc tế, Formatex Research Center, 2016, ISBN (13): 978-84-942134-8-9

8. Một số bài báo điển hình

 1. Ich-Long Ngo, Trung-Dung Dang, Chan Byon, Sang Woo Joo, A numerical study on the dynamics of droplet formation in a microfluidic double T-junction, Biomicrofluidics 9 (2015) 024107(1-13).
 2. Ich-Long Ngo and Chan Byon, A generalized correlation for predicting the thermal conductivity of composite materials, International Journal of Heat and Mass transfer 83 (2015) 408-415.
 3. Ich-Long Ngo and Chan Byon, A generalized correlation for predicting the thermal conductivity of composites with heterogeneous nanofillers, International Journal of Heat and Mass transfer 90 (2015) 894-899.
 4. Ich-Long Ngo and Chan Byon, A review on enhancing thermal conductivity of transparent and flexible polymer composites, Science of Advanced Materials 8 (2016) 257-266.
 5. Ich-Long Ngo and Chan Byon, Permeability of microporous wicks with geometric inverse to sintered particles, International Journal of Heat and Mass Transfer 92 (2016) 298-302.
 6. Ich-Long Ngo, Sang Woo Joo, Chan Byon, Effects of junction angle and viscosity ratio on droplet formation in microfluidic cross-junction, ASME Journal of Fluid Engineering 138 (2016) 0512021-0512029
 7. Young-Jin Baik, Ich-Long Ngo, Jang Min Park, and Chan Byon, Generalized correlations for predicting optimal spacing of decaying heat sources in a conducting medium, ASME Journal of Heat Transfer 138 (2016) 0913011-0913016
 8. Ich-Long Ngo, Chan Byon, An extensive study on enhancing the thermal conductivity of core-shell nanoparticle composites using finite element method, International Journal of Heat and Mass Transfer 101 (2016) 147-155.
 9. Ich-Long Ngo, Chan Byon, A novel correlation for predicting the thermal conductivity of heterogeneous nanofiller polymer composites under effects of thermal contact resistance, International Journal of Heat and Mass Transfer 106 (2017) 539-545.
 10. Ich-Long Ngo, S.V., Prabhakar Vattiktui, and Chan Byon, A modified Hashin-Shtrikman model for predicting the thermal conductivity of polymer composites reinforced with randomly distributed hybrid fillers, International Journal of Heat and Mass Transfer 114 (2017) 727-734.
 11. Ich-Long Ngo, Chan Byon, and Byeong Jun Lee, Analytical study on thermal conductivity enhancement of hybrid-filler polymer composites under high thermal contact resistance, International Journal of Heat and Mass Transfer 126 (2018) 474-484.
 12. Ich-Long Ngo, Hosung Jang, Chan Byon, and Byeong Jun Lee, Experimental study on thermal performance of SMD-LED chips under the effects of electric wire pattern and LED arrangement, International Journal of Heat and Mass Transfer 127 (2018) 746-757.
 13. Ich Long Ngo, Chan Byon, and Byeong Jun Lee, Numerical analysis for the effects of particle distribution and particle size on effective thermal conductivity of hybrid-filler polymer composites, International Journal of Thermal Sciences 142 (2019) 42-53.
 14. Ich Long Ngo, Viet Anh Truong, An investigation on effective thermal conductivity of hybrid-filler polymer composites under effects of random particle distribution,particle size and thermal contact resistance, International Journal of Heat and Mass Transfer 144 (2019) 118605(1-14).
 15. Ich Long Ngo, T. K. Lai, H. J. Choi, H. T. T. Le, G. M. Kim, T. D. Dang, A study on mixing performance of dean flows through spiral micro-channel under various effects, International Journal of Heat and Mass Transfer 32 (2020) 022004(1-8).