Home
Nghiên cứu
Sản phẩm nghiên cứu

Sản phẩm nghiên cứu

 

3

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị bay tám động cơ cánh kép

4

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị bay không nười lài (UAV) siêu nhỏ bay tự động theo quỹ đạo

5

Nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu sinh học (Biodiesel) từ mỡ cá nhám

6

Nghiên cứu công nghệ chế tạo bộ xử lý khí thải từ động cơ đót dầu diezen bằng xúc tác nano

 

7

Nghiên cứu công nghệ chế tạo xe Segway

 

8

Thiết kế, chế tạo hệ thống phanh ABS khí nén

9

Ứng dụng phần mềm AVL trong tối ưu hóa kết cấu và nâng cao tính hiệu quả của động cơ

 

10
Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu Hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ

 

11

Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị thủy khí, năng lượng tái tạo

 

12

Thiết kế, chế tạo thiết bị tự hành dưới nước

 

13
Thiết kế, chế tạo tàu ngầm loại nhỏ

Thành tựu NCKH giai đoạn 2006-2014 :

Cấp nhà nước  9
Cấp thành phố Hà Nội 4
Cấp bộ và tương đương 21
Cấp trường 41
Số hợp đồng CGCN 63

 

Untitled

 

 

Comment