Home
Nghiên cứu
Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Mô phỏng và ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu và thiết kế tính toán ôtô; động lực học các cụm, hệ thống trên ôtô; động lực học va chạm; khí động học ôtô,
  • Nghiên cứu các hệ thống điện tử và điều khiển tự động trên ô tô hiện đại,
  • Mô phỏng động cơ trên các phần mềm AVL-Boost, AVL-Excite, AVL-Fire. Nghiên cứu quá trình phun, hình thành hỗn hợp, cháy và hình thành phát thải độc hại bằng Indicating & Visioscope. Thử nghiệm động cơ, ôtô trên các băng thử hiện đại của Hãng AVL,
  • Nhiên liệu thay thế CNG, LPG; nhiên liệu sinh học bioethanol, biodiesel; phụ gia nhiên liệu. Các giải pháp và phương tiện giảm phát thải độc hại và giảm tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện,
  • Tự động hóa thủy khí, chế tạo thiết bị thủy điện, điện gió và năng lượng sóng biển.
  • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị bay thông minh UAV, thiết bị tự hành dưới nước AUV và các thiết bị phục vụ mặt đất trong Hàng không.
  • Nghiên cứu đặc tính khí động lực học dòng dưới âm, cận âm và trên âm.
  • Mô phỏng dòng chảy xâm thực ; Tính toán ổn định tàu thủy và vật bay ; Khai thác các phần mềm thiết kế và mô phỏng tiên tiến : AUTOSHIP, ANSYS, CATIA,
  • Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm phục vụ trong lĩnh vực Cơ khí Động lực.

Comment