Home
NghiemXuanGiang

THÔNG TIN CÁN BỘ NghiemXuanGiang

Họ và tên:                          Nghiêm Xuân Giang

Học hàm, học vị:               Thạc sỹ

Ngày tháng năm sinh:        1968

Vị trí công tác:                    Phó CT Công Đoàn viện CKĐL, CB thí nghiệm

Điện thoại:                         0904123676

Email:                                  giang.nghiemxuan@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm: Cán bộ phục vụ giảng dạy, thí nghiệm KT thủy khí đại cương

 

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

Xây dụng mô hình thí nghiệm và các bài thí nghiệm Kỹ thuật thủy khí, Kỹ thuật Tàu thủy.

 

3. Thành tích, giải thưởng (chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học).

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Thạc Sĩ

2011

Máy và thiết bị thủy khí-ĐHBK Hà Nội

Kỹsư/cử nhân

2007

Chế tạo Máy-ĐHBK Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ 1998- Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Hàng không-khoa Cơ khí ĐHBK Hà Nội.

Từ 2001-Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và Tàu thủy, khoa Cơ khí, nay thuộc Viện Cơ khí Động lực.

6. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):

  1. Tính toán,Thiết kế, chế tạo bộ thiết bị thí nghiệm thủy lực đo lưu lượng, cột áp và xung lực của vòi phun.(Đề tài cấp Trường T2009-223)
  2. Nghiên cứu, tính toán ứng dụng các thiết bị đo thủy lực trong hệ thống thủy lực và các hệ thống thí nghiệm. (Đề tài cấp Trường T2010-122)
  3. Nghiên cứu ,tính toán,thiết kế giường cứu sinh khẩn cấp ứng dụng trong vùng lũ.( Đề tài cấp Trường T2011-72).

7. Các giáo trình đã biên soạn.

8. Một số bài báo điển hình (không quá 15 bài báo điển hình theo thứ tự ưu tiên):