Home
Mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

Mô hình đào tạo

Sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Trường được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Sinh viên theo học chương trình Cử nhân có thể tốt nghiệp đại học trong thời gian 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật, Cử nhân khoa học (ngành Hóa học), Cử nhân nhóm ngành Kinh tế-Quản lý và Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

Tuy nhiên, hầu hết sinh viên của Trường đều lựa chọn Chương trình tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ (5,5 năm) hoặc Cử nhân-Kỹ sư (5 năm) với mong muốn có được các kiến thức chuyên môn sâu, năng lực chuyên môn vững chắc để trở thành các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý, doanh nhân, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu, vv.

ctdt

Chương trình đào tạo

Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.

Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Chương trình chuyển tiếp từ Cử nhân kỹ thuật lên Kỹ sư gồm các kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Các chương trình tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh với các ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Ô tô; Khoa học và Kỹ thuật vật liệu; Công nghệ thông tin (ICT); Kỹ thuật Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện; Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông và Kỹ thuật y sinh.

TT Tên chương trình đào tạo chương trình
1 Kỹ thuật Cơ điện tử ME1
2 Kỹ thuật Cơ khí ME2
3 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử ME-E1
4 Kỹ thuật Ô tô TE1
5 Kỹ thuật Cơ khí động lực TE2
6 Kỹ thuật Hàng không TE3
7 Kỹ thuật Tàu thủy TE4
8 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô TE-E2
9 Kỹ thuật Nhiệt HE1
10 Kỹ thuật Vật liệu MS1
11 Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu MS-E3
12 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông ET1
13 Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông ET-E4
14 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh ET-E5
15 Khoa học Máy tính IT1
16 Kỹ thuật Máy tính IT2
17 Công nghệ thông tin (cử nhân) IT3
18 Công nghệ thông tin Việt-Nhật IT-E6
19 Công nghệ thông tin ICT IT-E7
20 Toán-Tin MI1
21 Hệ thống thông tin quản lý (cử nhân) MI2
22 Kỹ thuật Điện EE1
23 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa EE2
24 Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện EE-E8
25 Kỹ thuật Hóa học CH1
26 Hóa học (cử nhân) CH2
27 Kỹ thuật in CH3
28 Kỹ thuật Sinh học BF1
29 Kỹ thuật Thực phẩm BF2
30 Kỹ thuật Môi trường EV1
31 Kỹ thuật Dệt TX1
32 Công nghệ May TX2
33 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp ED1
34 Vật lý kỹ thuật PH1
35 Kỹ thuật hạt nhân NE1
36 Kinh tế công nghiệp (cử nhân) EM1
37 Quản lý công nghiệp (cử nhân) EM2
38 Quản trị kinh doanh (cử nhân) EM3
39 Kế toán (cử nhân) EM4
40 Tài chính-Ngân hàng (cử nhân) EM5
41 Tiếng Anh KHKT và Công nghệ (cử nhân) FL1
42 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (cử nhân) FL2

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
TT Tên chương trình đào tạo chương trình
1 Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) ME-NUT
2 Cơ khí-Chế tạo máy  – ĐH Griffith (Úc) ME-GU
3 Điện tử-Viễn thông  – ĐH Leibniz Hannover  (Đức) ET-LUH
4 Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) IT-LTU
5 Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) IT-VUW
6 Hệ thống thông tin  – ĐH Grenoble (Pháp) IT-GINP
7 Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) EM-VUW
8 Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  –  ĐH Northampton (Anh) EM-NU
9 Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-BA
10 Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-IT

Comment

*

*