Home
Lưu Hồng Quân

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên:               Lưu Hồng Quân
Học hàm, học vị:     Tiến sĩ
Năm sinh:               1986
Vị trí công tác:        Giảng viên, BM Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực
Điện thoại:        024.38682525
E-mail:              quan.luuhong@hust.edu.vnquanlh.hust@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Khí động lực học 1
 • Khí động lực học cơ bản
 • Nhập môn phương pháp số
 • Phương pháp số trong cơ học chất lỏng

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Cơ học chất lỏng
 • Khí động lực học
 • Nhiệt – cháy
 • Tính toán mô phỏng CFD
 • Tính toán mô phỏng hiện tượng tương tác rắn – lỏng FSI .

3. Thành tích, giải thưởng:

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2013 Tiến sỹ năng lượng, nhiệt và cháy – Trường Đại học Quốc gia Cơ khí Hàng không – Pháp
Thạc sĩ 2010 Kỹ thuật máy và thiết bị thủy khí, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2009 Cơ khí hàng không (PFIEV), Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

2014-nay      Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

 • Luu Hong Quan, Nguyen Phu Khanh, 3D numerical simulation of horizontal-axis wind turbine (ISBN: 978-974-384-443-0) 2nd  AUN/SEED-Net Regional Conference on New and Renewable Energy, Chonburi, Thailand 21-22th January 2010
 • H. Q. Luu, D. Q. Le, T. T. Hoang, V. H. Phan Theoretical Calculation and CFD Simulation Studies of Hybrid Rocket Motor The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering, Hanoi 9th &10th October, 2014
 • Lê Doãn Quang, Trịnh Xuân Thao, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng ,Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang, Tính toán chu trình nhiệt và mô phỏng cháy trong động cơ Scramjet, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 • Lê Doãn Quang, Đoàn Lê Phương, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng ,Nguyễn Phú Hùng, Nghiên cứu dòng siêu âm trong động cơ Scramjet, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 • Phan Việt Hưng, Lê Doãn Quang, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang, Tính toán độ cao và tầm bay của động cơ tên lửa nhiên liệu hỗn hợp lực đẩy 5kN ứng dụng trong hàng không vũ trụ, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 • Phan Việt Hưng, Lê Doãn Quang, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang, Tính toán thiết kế động cơ tên lửa nhiên liệu hỗn hợp lực đẩy 5kN ứng dụng trong hàng không vũ trụ, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.