Home
Lương Ngọc Lợi

THÔNG TIN CÁN BỘ luongngocLoi

Họ và tên:                          Lương Ngọc Lợi
Học hàm, học vị:               PGS, Tiến sỹ
Ngày tháng năm sinh:       10/10/1955
Vị trí công tác:                   Giảng viên cao cấp
Điện thoại:                        0913053992
Email:                                loi.luongngoc@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Kỹ thuật thủy khí
 • Cơ học chất lỏng chuyên sâu
 • Công nghệ đóng tàu thủy.

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Máy thủy khí
 • Kỹ thuật tàu thủy.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 1995 Máy thủy lực mỏ-Trường ĐH Mỏ Matxcva-CHLB Nga
Thạc Sĩ
Kỹsư/cử nhân 1978 Máy và Tự động thủy khí-ĐHBK Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • Từ 1978- Trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật than-bộ Điện –Than nay là Viện Cơ khí Năng lượng Mỏ-Bộ Công nghiệp.
 • Từ 1998- Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Hàng không-khoa Cơ khí ĐHBK Hà Nội.
 • Từ 2001-Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và Tàu thủy, khoa Cơ khí, nay thuộc Viện Cơ khí Động lực

5. Công trình NCKH điển hình

 1. Thiết kế, chế tạo cần khoan vạn năng điều khiển thủy lực GK-30 dùng trong khai thác mỏ hầm lò.
 2. Thiết kế, chế tạo bơm hai miệng hút B2-500 cho Mỏ than hầm lò Hà Lầm-Quảng Ninh.
 3. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm huyền phù và phần tử thủy lực mỏ. Đề tài cấp nhà nước.
 4. Nâng cao hiệu quả sử dụng máy xúc thủy lực làm việc trong mỏ than vùng Quảng Ninh. Đề tài NCS.
 5. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, nâng cao tuổi thọ xyclon trong công nghệ tuyển than bằng phương pháp bọc cao su. Đề tài cấp bộ (bộ Công nghiệp).
 6. Thiết kế, chết tạo máy lọc bụi ly tâm, nâng cấp hệ thống lọc bụi nhà phân xưởng đóng bao Nhà máy xi măng Bút sơn.
 7. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống dập bụi bằng phương pháp phun hỗn hợp nước- khí nén. Đề tài NCKH cấp bộ (bộ GD& Đào tạo). Đã triển khai nhiều dự án chống bụi trong các Mỏ than Quảng Ninh.
 8. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lái tàu thủy điện- thủy lực có sử dụng kỹ thuật số. Đề tài NCKH cấp bộ ( bộ GD& ĐT).
 9. Thiết kế, chế tạo phà mini P01 cho xã Mai Động tỉnh Hưng Yên.
 10. Thiết kế, chế tạo tàu bêtông cốt thép chở nước sinh hoạt cho Ban quản lý Vịnh Hạ Long.
 11. Thiết kế, chế tạo tàu chở dầu cho cho dân cư Vịnh Hạ Long.

6. Các giáo trình đã biên soạn

 • Cơ học thủy khí ứng dụng-Nhà xuất bản Bách khoa, 2009 tái bản 2011
 • Lý thuyết tàu thủy-Nhà xuất bản Bách khoa, 2009

7. Một số bài báo điển hình

 1. Lương Ngọc LLọ, Nghiên cứu chế tạo bơm huyền phù bằng phương pháp bọc cao su, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội Cơ học thủy khí Toàn quốc, 2003.
 2. Lương Ngọc Lợi, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thanh Tùng, Nghiên cứu chế tạo hệ thống chống bụi than bằng phương pháp phun hỗn hợp nước- khí nén, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội Cơ học thủy khí Toàn quốc, 2004.
 3. Lương Ngọc Lợi, Phạm Đức Nhuận, Nguyễn Đông, Nguyễn Tiến Thưởng, Nghiên cứu thiết kế , chế tạo hệ thống lái điện- thủy lực tàu thủy điều khiển bằng kỹ thuật số, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội Cơ học thủy khí Toàn quốc, 2006.
 4. Lương Ngọc Lợi, Quy luật gia tăng áp suât trong lòng chất lỏng tĩnh tương đối tịnh tiến, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 03/2010.
 5. Luong Ngoc Loi, Phan Anh Tuan, Le Quang, A Study on Rescue Airboat, Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology-Bali, February9-10, 2010.
 6. Lương Ngọc Lợi, Xây dựng đường cong phân bố áp suất, vận tốc chất lỏng trong xyclon tuyển than, Tạp chí Khoa học Công nghệ (của 6 trường ĐH kỹ thuật), 077/2010.
 7. N. L, Ngo. V. H, Nguyen. C. C, A study on effects of blade pitch on the hydrodynamics performances of a propeller by using CFD, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Vol. 8, No1, pp. 36-52. DOI: 10.17265/2159-5879. (2018).
 8. Nguyen Chi Cong, Luong Ngoc Loi, Using CFD to investigate effect of rudder on propeller’s hydrodynamic, The first international conference on fluid machinery and automation systems 2018. ISBN: 978-604-95-0609-3. Pp. 74-82. (2018).
 9. Nguyen Chi Cong, Luong Ngoc Loi, To suggest the two-pitch propeller uses for fishing ships operating in Vietnam’s ocean, The first international conference on fluid machinery and automation systems 2018. ISBN: 978-604-95-0609-3. Pp. 109-114(2018).
 10. Luong Ngoc Loi, Nguyen Chi Cong, Ngo Van He, CFD results on hydrodynamic performances of a marine propeller, Vietnam journal of marine science and technology, ISSN:1859-3097. Vol 19,No3 (2019).
 11. Luong Ngoc Loi, Determine The Hypothetical Hydrostatic Free Surface Of The Closed Tank Filled Fully With Fluid Moving With An Acceleration To Calculate The Force Acting On Its Wall Applied In Fluid Transport, Journal of Sciene and Technology, 2/2020.