Home
Lịch đăng ký thầy hướng dẫn cho Sinh viên ngành CKĐL – K62

Lịch phân thầy hướng dẫn cho Sinh viên các lớp CKĐL 1,2,3,4,5 – K62:

[ Đã cập nhật]

1. Ngày 2-19/7/2019: Sinh viên tìm hiểu thông tin và liên hệ với thầy hướng dẫn
2. Ngày 20-21/7/2019: Sinh viên đăng nhập vào phần mềm quản lý đào tạo (https://qldt.hust.edu.vn/index.html) theo tài khoản cá nhân để đăng ký thầy hướng dẫn.
3. Ngày 22-23/7/2019: Thầy hướng dẫn lựa chọn SV đăng ký hướng dẫn trên phần mềm (https://qldt.hust.edu.vn/index.html).
4. Ngày 24/7/2019: Viện thông báo kết quả phân thầy hướng dẫn.

* Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký Thầy hướng dẫn: HDSD_Phần mềm phân thầy HD – dành cho SV

Lưu ý QUAN TRỌNG:

+ Hệ thống chỉ mở cho SV đăng ký từ 00:00 ngày 20/7/2019 đến 24:00 ngày 21/7/2019. Trong khoảng thời gian này SV phải vào đăng ký thầy hướng dẫn. Nếu sinh viên không chủ động đăng ký, hệ thống sẽ phân tự động, SV có thể sẽ không đăng ký được thầy hướng dẫn như mong muốn.

+ Thông tin về các Thầy/Cô Hướng dẫn được đăng trên website của Viện ste.hust.edu.vn (trong mục Danh sách giáo viên hướng dẫn của các bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng, Động cơ đốt trong, Máy và tự động thủy khí)

+ Sinh viên chỉ đăng ký học phần cho các kỳ tiếp theo sau khi có kết quả phân thầy hướng dẫn, và phải theo định hướng thầy hướng dẫn yêu cầu.

+ Mọi thắc mắc của SV được giải quyết tại văn phòng Viện 102-C6, trong giờ hành chính, hoặc gửi tới Thầy Phạm Văn Sáng (email: sang.phamvan@hust.edu.vn, sđt: 0966633683)

Comment

*

*