Home
Lê Xuân Trường

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:               Xuân TrườngKTHKVT_lxtruong
Học hàm, học vị:     TS
Năm sinh:               1976
Vị trí công tác:        Giảng viên, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:        04.3868.2525,                          Di động: +84.12345.66799
E-mail:              truong.lexuan@hust.edu.vnlxtruonghk@yahoo.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Các hệ thống trên máy bay
 • Cơ học phá hủy

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Cơ học kết cấu, cơ học phá hủy
 • Hệ thống thủy lực và mô phỏng
 • Digital Image Correlation (DIC)
 • Vật liệu Composite CFRP
 • Tua bin gió công suất nhỏ

3. Thành tích, giải thưởng:

2007: Bài báo khoa học xuất sắc nhất, NAE-2007 Hội thảo quốc tế về Numerical Analysis Engineering, Padang-Indonesia.

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2009 Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ / Cơ học phá hủy động lực học, Viện Công nghệ Bandung (ITB) – Indonesia & Đại học Kỹ thuật Toyohashi (TUT) – Nhật Bản.
Thạc sĩ 2002 Chương trình cao học MCMC Đại học Liege – Vương Quốc Bỉ & Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 1999 Kỹ thuật Hàng không, Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

2002-nay      Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không – Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
2004-2009    Nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Bandung (ITB) – Indonesia & Đại học Kỹ thuật Toyohashi (TUT) – Nhật Bản

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

2011-2012:   Thành viên tham gia đề tài tiềm năng cấp Nhà nước mã số KC.03.TN03/11-15, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quĩ đạo yêu cầu.
2012-2013:  Thành viên tham gia đề tài nghiên cứu cấp Thành phố, mã số Mã số: 01C-01/08-2012-2, Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy ép lốp phục vụ quá trình bảo dưỡng máy bay.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

 • Le Xuan Truong et al., 2007: Đề xuất tính toán hệ số tập trung cường độ ứng suất động lực học theo phương pháp bán kinh nghiệm áp dụng cho vật liệu Polymethyl Methacrylate (PMMA) sử dụng “Phương pháp phần tử hữu hạn dựa trên điểm nút”. (Semi-Empirical Dynamic Stress Intensity Factor Calculation of PMMA Using Node-Based FEM)
 • Le Xuan Truong et al., 2007: Phân tích phá hủy động lực học sử dụng “Phương pháp phần tử hữu hạn dựa trên điểm nút”. (Dynamic Fracture Analysis Using Node-Based Finite Element Method)
 • Le Xuan Truong, et al., 2009: Determination of Dynamic Fracture Toughness by a Hybrid Numerical-Experimental Method, International Conference on Advances in Mechanical Engineering ICAME 2009, Malaysia.
 • Le Xuan Truong, et al., 2009: A Hybrid Numerical-Experimental Method for Determination of Dynamic Fracture Properties of Material, 4th International Conference on Experimental Mechanics ICEM 2009, Singapore.
 • Mihradi, I. S. Putra, T. Dirgantara, D. Widagdo, and L. X. Truong (2009): A hybrid numerical-experimental method for determination of dynamic fracture properties of material. Proc. SPIE Volume 7522-75224G (2009)

9. Hướng dẫn Học viên cao học

Đỗ Đắc Hoàng: Tính toán thiết kế, kiểm nghiệm hệ thống thủy lực trợ lực tay lái cho phương tiện giao thông.
Giáp Văn Vịnh: Tính toán thiết kế, kiểm nghiệm hệ thống phanh trợ lực thủy lực cho phương tiện giao thông.

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Không có

Comment

*

*