Home
Lê Văn Nghĩa

THÔNG TIN CÁN BỘ

6
Họ và tên: Lê Văn Nghĩa
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1985
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 04. 38692508
Email: nghia.levan@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

  • Tin học ứng dụng trong thiết kế tính toán ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Tự động hóa thiết kế ô tô
  • Cơ điện tử trên ô tô và xe chuyên dụng
  • Động lực học và điều khiển chuyển động của ô tô

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Thạc Sĩ 2012 Điều khiển ô tô / Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus
Kỹ sư 2010 Thiết kế ô tô / Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus

4. Tóm tắt quá trình công tác

  • 2003-2004: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • 2004-2012: Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus
  • 2013-2015: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • 2015-nay: Nghiên cứu sinh tại  Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus

Comment

*

*