Home
Lễ Trao bằng tốt nghiệp năm 2016

Viện Cơ khí Động lực gửi các Tân kỹ sư tốt nghiệp năm 2016 các bức ảnh chụp trong Lễ trao bằng tốt nghiệp (link download)

Comment

*

*