Home
Lê Thị Tuyết Nhung

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:               Lê Thị Tuyết Nhungbmkthkvt_lettnhung
Học hàm, học vị:     TS
Năm sinh:               1983

Vị trí công tác:        Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Điện thoại:              (+84) 0438682525                         Di động: +84.909067299
E-mail:                    nhungda@yahoo.com , nhungda@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Cơ kết cấu giao thông
 • Kết cấu hàng không
 • Vật liệu hàng không
 • Đàn hồi khí động học
 • Cơ học chất lỏng và khí
 • Cơ học phá hủy và mỏi

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Mô hình hóa mỏi, hư hỏng, phá hủy của vật liệu
 • Mô phỏng số động lực học kết cấu
 • Mô phỏng số tương tác kết cấu – chất lỏng
 • Mô phỏng và nghiên cứu ứng dụng vật liệu compozit

3. Thành tích, giải thưởng:

2012- 2015: Lao động tiên tiến
2013: Giấy khen Cán bộ trẻ tiêu biểu Trường ĐH Bách Khoa TP HCM

4. Quá trình đào tạo:

Kỹ sư Đại học Cơ khí và Hàng Không – ENSMA/Poitiers, CH PhápKSCLC, Cơ khí Hàng không, Đại học Bách khoa Hà Nội

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2011 Cơ học vật liệu, ĐH Arst & Métiers ParisTech, France (ENSAM Paris), CH Pháp
Thạc sĩ 2007 Cơ học vật rắn, ĐH ENSMA/Poitiers, CH Pháp
Kỹ sư 2007

5. Tóm tắt quá trình công tác

9/2015 – nay: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

04/2012 – 07/2015: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường Đại học Bách khoa TP HCM.

10/2014 – 07/2015: Trưởng ngành Hàng không KSCLC (PFIEV),  Đại học  Bách Khoa TP HCM.

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

2014-2015:   Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T-KTGT-2014-76, Thiết kế bộ thí nghiệm đàn hồi khí động với mô hình cánh NACA0012.
2013-2014:  Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T-KTGT-2013-30, Dự đoán ứng xử của vật liệu composite sử dụng mô hình đa cấp độ.
2012-2013:   Hướng dẫn đề tài nghiên cứu sinh viên PFIEV, mã số SV-PFIEV-KTGT-28, Dự đoán hư hỏng của vật liệu composite xếp lớp chịu va đập vận tốc thấp.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

 • Thi Tuyet Nhung Le, Chi-Cong Nguyen, Hoang Nam Vang, Design of Aeroelasticity Bench test for NACA0012 Wing Model in the Low Speed Wind Tunnel: Influence of Wing’s Parameters on Flutter Speed, International Journal of Mechanical Engineering and Applications, Volume 3, Issue 1-3, 35-40, 2015
 • Tuan Anh NGUYEN ,Hoang Nam VANG, Viet Khai NGUYEN, Thi Tuyet Nhung LE, Chi Cong NGUYEN, Design Of Aeroelasticity Bench Test For Naca0012 Wing Model In The Low Speed Wind Tunnel, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, 7+8-9/2013, 163-169, 2013
 • Thi Tuyet Nhung LE, The Hoang NGUYEN, MULTI-SCALE HOMOGENIZATION MODEL FOR PREDICTING THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF COMPOSITE, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, 7+8-9/2013, 175-178, 2013
 • Quentin Harivel, Nguyen Van Anh Tuan, Thi Tuyet Nhung LE, The Hoang NGUYEN, PREDICTING IMPACT BEHAVIOUR ON COMPOSITE LAMINATE, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, 7-8-9/2013, 170-174, 2013
 • N.Le, K. Derrien, J. Fitoussi, D. Baptiste, B. Ohl, Behavior Law for the BMC Composites, Europeance Conference on Computational Mechanics, 2010, Paris – France
 • N.Le, K. Derrien, J. Fitoussi, D. Baptiste, B. Ohl, Loi de comportement des Composites BMC, Congrès Français de Mécanique, 2009, Marseille – France

 

9. Hướng dẫn Học viên cao học

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Comment

*

*