Home
Lê Thị Tuyết Nhung

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên:               Lê Thị Tuyết Nhung
Học hàm, học vị:     Tiến sĩ
Năm sinh:               1983
Vị trí công tác:        Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Điện thoại:              (+84) 24.38682525
E-mail:                    nhung.lethituyet@hust.edu.vn , nhungda@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Cơ kết cấu
 • Kết cấu hàng không
 • Vật liệu hàng không
 • Đàn hồi khí động học
 • Cơ học chất lỏng và khí
 • Cơ học phá hủy và mỏi

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Mô hình hóa mỏi, hư hỏng, phá hủy của vật liệu
 • Mô phỏng số động lực học kết cấu
 • Mô phỏng số tương tác kết cấu – chất lỏng
 • Mô phỏng và nghiên cứu ứng dụng vật liệu compozit

3. Thành tích, giải thưởng:

 • 2015- 2020: Lao động tiên tiến
  2013: Giấy khen Cán bộ trẻ tiêu biểu Trường ĐH Bách Khoa TP HCM
 • 4. Quá trình đào tạo:

  Kỹ sư Đại học Cơ khí và Hàng Không – ENSMA/Poitiers, CH Pháp, KSCLC, Cơ khí Hàng không, Đại học Bách khoa Hà Nội
 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2011 Cơ học vật liệu, ĐH Arst & Métiers ParisTech, France (ENSAM Paris), CH Pháp
Thạc sĩ 2007 Cơ học vật rắn, ĐH ENSMA/Poitiers, CH Pháp
Kỹ sư 2007

5. Tóm tắt quá trình công tác

 • 9/2015 – nay: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
 • 04/2012 – 07/2015: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường Đại học Bách khoa TP HCM.
 • 10/2014 – 07/2015: Trưởng ngành Hàng không KSCLC (PFIEV), Đại học Bách Khoa TP HCM.

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • 2013-2014:  Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T-KTGT-2013-30, Dự đoán ứng xử của vật liệu composite sử dụng mô hình đa cấp độ.
 • 2014-2015:   Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T-KTGT-2014-76, Thiết kế bộ thí nghiệm đàn hồi khí động với mô hình cánh NACA0012.2016-2018: Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống khảo sát địa hình trong xây dựng dựa trên công nghệ chụp ảnh, quét laser, GPS/GNSS và UAV
 • 2016-2017: Chủ nhiệm đề tài cấp trường, T2016-PC-018, Xây dựng chương trình dự đoán ứng xử của vật liệu composite hướng sợi ngẫu nhiên bằng mô hình đồng nhất đa cấp độ và tích hợp vào phần mềm tính kết cấu ABAQUS
  2017-2018:   Chủ nhiệm đề tài cấp trường, T2017-PC-058, Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển mô hình máy bay trực thăng không người lái ứng dụng phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp

7. Một số bài báo điển hình

 1. Quoc Huy VU, Dinh Quy VU, Thi Tuyet Nhung LE, Fatigue Life Prediction Under Multiaxial Variable Amplitude Loading Using A Stress-Based Criterion, International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering, Volume 10 • Issue 1 • January-March 2020
 2. Le Thi Tuyet Nhung, Vu Dinh Quy, Vuong Cong Dat, Computational Investigation of the Effects of a Shroud to the Aerodynamic Characteristics of Rotors, Journal of Science & Technology 138 (2019) 001-006
 3. TRAN Ngoc Khanh, HOANG Thi Kim Dung, NGUYEN Phu Khanh, LE Thi Tuyet Nhung, Numerical Investigations of Aeroacoustics Analysis of Helicopter UAV for Agriculture Application, Journal of Key Engineering Materials, 2019
 4. Vũ Đình Quý, Lê Thị Tuyết Nhung, Thái Doãn Tường, Numerical calculation of aerodynamic loads and   structural analysis of composite radar radome, Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học, Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, 2018
 5. Le Thi Tuyet Nhung, Vu Dinh Quy, Vu Quoc Huy, Phan Truc Dien, Integration of a Multi-Scale Homogenization Model into Finite Element Software for Predicting Mechanical Properties of Bulk Moulding Compound (BMC) Composite, International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2017
 6. Le Thi Tuyet Nhung, Vu Dinh Quy , La Tien Thanh, Prediction of the behavior of composite wings subjected to birdstrike impact, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017, Tập 3. Cơ học Thủy khí
 7. Thi Tuyet Nhung Le, Chi-Cong Nguyen, Hoang Nam Vang, Design of Aeroelasticity Bench test for NACA0012 Wing Model in the Low Speed Wind Tunnel: Influence of Wing’s Parameters on Flutter Speed, International Journal of Mechanical Engineering and Applications, Volume 3, Issue 1-3, 35-40, 2015
 8. Thi Tuyet Nhung LE, The Hoang NGUYEN, MULTI-SCALE HOMOGENIZATION MODEL FOR PREDICTING THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF COMPOSITE, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, 7+8-9/2013, 175-178, 2013
 9. Quentin Harivel, Nguyen Van Anh Tuan, Thi Tuyet Nhung LE, The Hoang NGUYEN, PREDICTING IMPACT BEHAVIOUR ON COMPOSITE LAMINATE, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, 7-8-9/2013, 170-174, 2013
 10. N.Le, K. Derrien, J. Fitoussi, D. Baptiste, B. Ohl, Behavior Law for the BMC Composites, Europeance Conference on Computational Mechanics, 2010, Paris – France
 11. N.Le, K. Derrien, J. Fitoussi, D. Baptiste, B. Ohl, Loi de comportement des Composites BMC, Congrès Français de Mécanique, 2009, Marseille – France

8. Hướng dẫn Học viên cao học

 • Hướng dẫn 5 Học viên cao học đã tốt nghiệp