Home
Lê Danh Liên

Bản trích ngang của: GS.TS.Lê Danh Liên
Viện: Cơ khí Động lực
Bộ môn: Máy – Tự động thủy khí

 

1. Họ tên: Lê Danh Liên
2. Ngày/tháng/năm sinh: 18 tháng 12 năm 1944
3. Nơi công tác: ĐH Bách Khoa Hà Nội, Viện Cơ khí Động lực, Bộ môn Máy – Tự động Thủy khí
4. Địa chỉ cơ quan: Số 1, Đường Giải Phóng, Hà Nội
5. Phương thức liên hệ: Email: ledanhlien@vnn.vnDi động: 0912102306Hoặc liên hệ thông qua bộ môn Máy – Tự động Thủy khí
6. Học vị cao nhất: TS
7. Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất: 30 tháng 12 năm 1980
8. Nơi đạt học vị cao nhất: ĐH BK Lêningrad Liên Xô cũ.
9. Năm đạt chức danh: Phó Giáo sư: 2002 Giáo sư: 2007
10. Ngành: Cơ khí
11. Chuyên ngành: Máy Thủy khí
12. Ngoại ngữ: Nga, Anh
13. Hướng nghiên cứu: 1. Nghiên cứu động học dòng chảy trong các máy thủy khí cánh dẫn để nâng cao hiệu suất làm việc của chúng.
2. Nghiên cứu thiết kế chế tạo các máy thủy khí cánh dẫn ứng dụng vào điều kiện cụ thể trong thực tiễn.
14. Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần đây nhất: 1. Lê Danh Liên, Võ Sỹ Huỳnh.  Phương pháp tính bền quạt ly tâm cao áp sử dụng trong công nghiệp xi măng.Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2004”. Hà Tiên 20¸22/7/2004.
2.   Lê Danh Liên. ứng dụng thiết bị phân ly hạt bằng dòng khí trong công nghiệp xi măng“Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2004”. Hà Tiên 20¸22/7/2004
3 Lê Danh Liên. Nghiên cứu đặc tính chảy bao của prôphin cánh bánh công tác quạt ly tâm cao áp dạng cánh thẳng và cánh congTuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2005. Hạ Long 20¸ 22/ 7/ 2005.
4 Lê Danh Liên, Đỗ Huy Cương. ảnh hưởng của các góc kết cấu b1 và b2 của cánh dẫn tới đặc tính bơm hút bùn ly tâmTuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2005. Hạ Long 20¸22/7/ 2005.
5 Lê Danh Liên, Nguyễn Vũ Việt. ảnh hưởng của tỷ số bầu và chiều dài tương đối l/t của cánh dẫn tới đặc tính tua bin hướng trục cột nước thấpTuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2005. Hạ Long 20¸22/7/ 2005.
6    Lê Danh Liên, Phạm Văn Thu. ảnh hưởng của số lá cánh Z và mật độ dãy cánh l/t của bánh công tác tới đặc tính làm việc của bơm hướng trục có nS lớn hơn 1000 v/ph.Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc năm 2008. Phan Thiết 24 ¸26 tháng 7 năm 2008.
7 Lê Danh Liên, Phạm Phúc Yên. Cơ sở lựa chọn và tính toán thiết kế mô hình tua bin hướng chéo công suất vừa và nhỏ.Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc năm 2008. Phan Thiết 24 – 26 tháng 7 năm 2008.
8 Lê Danh Liên, Võ Sỹ Huỳnh. Giải pháp ứng dụng năng lượng thuỷ triều để sản xuất điện năng cung cấp cho dân cư trên các vùng đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh.Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc năm 2008. Phan Thiết 24 – 26 tháng 7 năm 2008.
9 Lê Danh Liên. ứng dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo để cung cấp điện năng cho các vùng đảo.Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc năm 2008. Phan Thiết 24 – 26 tháng 7 năm 2008.
15. Sách đã xuất bản: 1.  Giáo trình Bài tập Thuỷ lực và máy thuỷ lực (6 tác giả) Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp năm 1976.
2 Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên. Giáo trình Cơ sở Năng lượng mới và tái tạo. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, xuất bản năm 2006.
3 Lê Danh Liên. Giáo trình Cơ học chất lỏng ứng dụng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, xuất bản năm  2007.
16. Thông tin bổ sung:        Hướng nghiên cứu khác: Năng lượng mới và tái tạo
17. Đề tài luận án Tiến sĩ (dành cho thí sinh NCS): 1. Nghiên cứu động học dòng chảy trong buồng xoắn bơm hướng trục trục ngang để cải tiến kết cấu nâng cao hiệu suất của bơm.
2. Nghiên cứu dạng kết cấu tối ưu của buồng xoắn dùng trong bơm cát.
3 Nghiên cứu đặc tính bơm cát với cánh bọc cao su.
4 Nghiên cứu đặc tính mô hình tua bin tâm trục với bánh công tác hai dãy cánh ứng dụng cho điều kiện cột nước cao.

 

Comment

*

*