Home
Lê Anh Tuấn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

unnamedHọ và tên:                  Lê Anh Tuấn
Học hàm, học vị:       GS. TS
Năm sinh:                  1975
Vị trí công tác:            Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:                +84.24 38692743
E-mail:                       tuan.leanh@hust.edu.vn, tuan.leanh05@gmail.com
Google Scholar
Scopus Author ID: 5720443576857218719381
ORCID number: 0000-0003-4609-0382

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Động cơ đốt trong
 • Lý thuyết động cơ đốt trong
 • Tăng áp cho động cơ đốt trong
 • Phát thải của động cơ đốt trong và vấn đề ô nhiễm môi trường
 • Renewable energy sources and management
 • Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong
 • Hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt trong
 • Các phần mềm mô phỏng nâng cao dùng cho động cơ đốt trong

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Nhiên liệu thay thế (bio-ethanol, bio-oil, BTL, hyđrô, biodiesel, LPG)
 • Hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt trong
 • Phát triển chu thử nghiệm khí thải và tiêu thụ nhiên liệu (chu trình lái), hệ số phát thải, mô hình và hệ phát thải
 • Các giải pháp nâng cao tính kinh tế nhiên liệu cho động cơ
 • Đo phát thải và các giải pháp giảm phát thải cho động cơ
 • Các phần mềm mô phỏng nâng cao dùng cho động cơ đốt trong và ô tô

3. Thành tích, giải thưởng:

 • 2019: Huân chương lao động hạng 3
 • 2013: Bằng khen Thủ tướng
 • 2011: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2006-2010
 • 2010: Bằng khen Trung Ương Đoàn TNCS HCM cho Giải 3, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ VIFOTEC năm 2009
 • 2009: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
 • 1996: Huy chương vàng cho giải nhất Olympic toàn quốc môn Cơ học chất lỏng.

4. Hoạt động nghề nghiệp

 • Co-Chair of the On Road Vehicle Session, National Conference on Traffic Safety of Vietnam; Chair of The 30th International Symposium on Transport phenomena 2019 (ISTP30); Chair of The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (RCMME2014); Chair of AUN/SEED-Net Joint Regional Conferences in Transportation, Energy and Mechanical Manufacturing Engineering (RCTEMME2021); Chair of Vietnam EV Forum 2019.
 • Thành viên Ban soạn thảo Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (572/QĐ-TĐC, ngày 10/04/2018); Thành viên Ban kỹ thuật tiêu chẩn quốc gia TCVN/TC 70 “Động cơ đốt trong” (2687/QĐ-TĐC, ngày 19/12/2012), TCVN/TC 22 “Phương tiện giao thông đường bộ” (1411/QĐ-TĐC, ngày 24/08/2018)
 • Ủy viên Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường; Ủy viên Hội đồng khoa học liên ngành Cơ khí – Động lực, Trường ĐHBK HN
 • Committee Chair, Hội đồng các nhà biên tập công trình khoa học Châu Á (CASE: The Council of Asian Science Editors); Uỷ viên thường trực Hội nghiên cứu biên tập các công trình khoa học công nghệ Việt Nam
 • Thành viên Ban biên tập Tạp chí quốc tế: Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (Scopus Q3); International Journal of e-Navigation and Maritime Economy (e-Navi, Scopus indexed); Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME)
 • Thành viên chính Ban biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật; thành viên Ban biên tập Tạp chí Cơ khí Việt Nam, TC Khoa học công nghệ ĐH GTVT Hà Nội, TC KH&CN ĐH GTVT TP.HCM, TC KH & Kỹ thuật HVKTQS
 • Thành viên chính Ban biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, thành viên Ban biên tập Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • Thành viên Hội kỹ sư Ô tô thế giới (SAE International)
 • Thành viên Hiệp hội nghiên cứu giao thông Đông Á (EASTS – East Asia Society for Transport Study)

5. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2005 Động cơ đốt trong và nhiệt động học, Đại học kỹ thuật Graz, CH Áo
Thạc sĩ 1999 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 1997 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội

6. Tóm tắt quá trình công tác

 • 1997-nay      Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2005-nay      Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel (B5), bioethanol (E5, E10 và E20); LPG, hyđrô, syngas, phụ gia nhiên liệu; đo phát thải, kiểm soát phát thải, mô hình phát thải và hệ phát thải; các phần mềm mô phỏng nâng cao như AVL-Boost, AVL-Excite, AVL-Fire và Fluent.
 • 2002-2005    Nghiên cứu trong lĩnh vực phát thải của phương tiện giao thông, đo phát thải liên tục, và mô hình phát thải; các phần mềm mô phỏng nâng cao như AVL-Boost, Fluent

7. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • 2020-2021: Tư vấn trưởng dự án “Nghiên cứu phát triển phương tiện dùng điện ở Việt Nam”, NDC Transport Initiative for Asia, Tổ chức hợp tác GIZ, CHLB Đức và Bộ GTVT.
 • 2018-2020: Thành viên chính đề tài cấp Nhà nước mã số 08BS/HĐ-KHCN/NSCL, Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các quy định kỹ thuật đối với động cơ diêzen 01 xi lanh. tổ chức chủ trì đề tài: Tổng công ty máy Động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP.
 • 2018-2019: Thành viên tư vấn cho hợp phần “công nghệ”, thuộc nhiệm vụ “Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong ngành Giao thông vận tải”, Chuỗi báo cáo phân tích về ngành Giao thông vận tải Việt Nam, do Chính phủ Đức, Quỹ tài trợ tín thác NDC Partnership và Chương trình đối tác chiến lược Australia – Ngân hàng thế giới.
 • 2016-2018: Điều phối viên của Dự án JSPS Core-to-Core project: Establishment of Research Hub for Compact Mobility Model in the ASEAN Region. Các trường tham gia gồm ĐH Nagoya, ĐH Chulalongkorn, ĐHBK HN và ĐH Quốc gia Lào.
 • 2016-2018: Thành viên của Dự án European quality COurse system for Renewable Energy Development (ECO-RED) Erasmus+ project. Các thành viên tham gia gồm 7 trường đại học đến từ EU và Việt Nam.
 • 2014-2015:   Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước mã số KC.05/11-15, Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ.
 • 01-12/2012:  Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tiềm năng cấp Nhà nước, mã số KC.05.TN05/11-15, Nghiên cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu và giảm phát thải độc hại cho động cơ xăng bằng cách cung cấp hỗn hợp khí giàu hydrô cho động cơ.
 • 2011-2012:   Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước thuộc Đề án Nhiên liệu sinh học mã số 06/HĐ-ĐT.06.11/NLSH về nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol E100 lớn hơn 5%.
 • 2007-2009:   Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp Nhà nước về sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel làm từ dầu cá.
 • 2008-2009:   Chủ nhiệm đề tài cấp Thành Phố Hà Nội về xây dựng chu trình lái thực tế Hà Nội cho xe máy.
 • 2007-2008:   Tham gia dự án kết hợp giảm phát thải nhà kính và phát thải độc hại cho phương tiện giao thông ở Thành Phố Hà Nội, phối hợp với EMBARQ, Viện tài nguyên thế giới, Mỹ.
 • 2006-2007:   Tham gia Chương trình không khí sạch Việt Nam – Thụy Sỹ (SVCAP), dự án thí điểm xe tải sạch tại Công ty môi trường đô thị Hà Nội.

8. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

 • Lê Anh Tuấn, et.al., Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong, Nhà xuất bản Bách khoa, 2017
 • Zusman, Srinivansan, Dhakal, et.al., Low carbon transport in Asia: Stratergies for optimizing co-benefits, book chapter: Quantifying co-benefits from low carbon transport in Hanoi, Vietnam (Lee Shipper, Wei-shiuen NG, Le Anh Tuan, and Hans Oern), Earthscan, Abingdon, Oxon OX14 4RN, simultaneously published in the USA and Canada, 2012.
 • Luque, J. Campelo, J. H. Clark, T. A. Le, et.al., Handbook of biofuels production: Processes and technologies, Woodhead Publishing House, ISBN 1 84569 679 4, ISBN-13: 978 1 84569 679 5, UK, 2011
 • Lee Shipper, Tuan Le Anh, Hans Orn, Measuring the Invisible: Quantifying Emissions Reductions From Transport Solution, Hanoi Case Study, World Resources Institute, USA, 2008
 • Robert JOUMARD, Michel ANDRÉ, Juhani LAURIKKO, Tuan LE ANH, et.al. Accuracy of exhaust emissions measurements on vehicle bench – Artemis deliverable 2. Inrets report, Bron, France, n°LTE 0522, 140 p, 2006.
 • Tuan Le Anh, Stefan Hausberger, Response times in instantaneous emission measurement; I 06/2005/Hb 20/2000 I680, ARTEMIS, WP300 – Task 3156, Graz, Austria, 2005.
 • Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn, Tăng áp cho động cơ đốt trong, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2003.

9. Sáng chế và một số bài báo điển hình

9.1. Sáng chế

 1. Nguyễn Thế Lương (VN), Lê Anh Tuấn (VN), Phạm Minh Tuấn (VN), “Hệ thống làm mát cho xe ô tô khi đỗ ngoài trời sử dụng bạt gắn tấm pin năng lượng mặt trời”, Bằng độc quyền sáng chế, số 21349, Quyết định số 46231/QĐ-SHTT, Ngày 10/06/2019, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN.
 2. Lê Anh Tuấn, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thế Lương, Trần Anh Trung, “Hệ thống hỗ trợ chế hòa khí cho động cơ xăng”, Bằng độc quyền sáng chế, số 20225, Quyết định số 83143/QĐ-SHTT, ngày 20/11/2018, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN.

9.2. ISI/Scopus

 1. Tan Trung Truong, Xuan Phuong Nguyen, Van Viet Pham, Van Vang Le, Anh Tuan Le & Van Tam Bui, “Effect of alcohol additives on diesel engine performance: a review”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, SCI Q2 (2020), IF 3.447 (2020).
 2. Anh Tuan Hoang, SandroNižetić, Kim Hoong Ng, Agis M.Papadopoulos, Anh Tuan Le, Sunil Kumarf H.Hadiyanto, Van Viet Pham, “Microbial fuel cells for bioelectricity production from waste as sustainable prospect of future energy sector”, Chemosphere, 1/2022, 287(3), ISI Q1, IF 7.086.
 3. Parthasarathy Murugesan, Anh Tuan Hoang, Elumalai Perumal Venkatesan, Dash Santosh Kumar, Dhinesh Balasubramanian, Anh Tuan Le, Van Viet Pham, “Role of hydrogen in improving performance and emission characteristics of homogeneous charge compression ignition engine fueled with graphite oxide nanoparticle-added microalgae biodiesel/diesel blends”, International Journal of Hydrogen Energy, 9/2021, ISI Q1, IF 5.816.
 4. Yen-Lien T. Nguyen, Trung-Dung Nghiem, Anh-Tuan Le, Khanh Nguyen Duc, Duy-Hung Nguyen, “Emission characterization and co-benefits of bus rapid transit: a case study in Hanoi, Vietnam”, Atmospheric pollution research, 8/2021, 12(8), ISI  Q1, IF 4.352.
 5. Anh Tuan Hoang, Xuan Phuong Nguyen, Anh Tuan Le, Thanh Tung Huynh, Van Viet Pham, “COVID-19 and the Global Shift Progress to Clean Energy”, Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME, April 2021, 143(9): 094701, SCI Q2.
 6. Nguyen, T.N.; Khoa, N.X.; Tuan, L.A. 2021, “The Correlation of Biodiesel Blends with the Common Rail Diesel Engine’s Performance and Emission Characteristics“, Energies 14, no. 11: 2986, SCIE Q1.
 7. Tran, V.D., Le, A.T., Hoang, A.T., “An experimental study on the performance characteristics of a diesel engine fueled with ulsd-biodiesel blends” International Journal of Renewable Energy Development, 5/2021, 10(2), pp. 183-190, ESCI Q3.
 8. Anh Tuan Hoang, Sandro Nizetic, Van Viet Pham, Anh Tuan Le, Van Ga Bui, Van Vang Le, “Combustion and emission characteristics of spark and compression ignition engine fueled with 2,5-dimethylfuran (DMF): A comprehensive review“, Fuel, Volume 288, 15 March 2021, SCI Q1.
 9. Anh Tuan Hoang, Meisam Tabatabaei, Mortaza Aghbashlo, Antonio Paolo Carlucci, Aykut, I.Ölçer, Anh Tuan Le, Abbas Ghassemi, “Rice bran oil-based biodiesel as a promising renewable fuel alternative to petrodiesel: A review“, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 135, January 2021, 110204, SCI, IF 12.11, CiteScore 25.5.
 10. Yen-Lien T. Nguyen , Anh-Tuan Le , Khanh Nguyen Duc , Vinh Nguyen Duy & Cong Doan Nguyen, “A study on emission and fuel consumption of motorcycles in idle mode and the impacts on air quality in Hanoi, Vietnam,” International Journal of Urban Sciences, 07/01/2021, SCI Q1.
 11. Duc, K.N., Nguyen, Y.-L.T., Duy, T.N., Le, A.-T., Huu, T.P., “A robust method for collecting and processing the on-road instantaneous data of fuel consumption and speed for motorcycles“, Journal of the Air and Waste Management Association, 2021, 71(1), pp. 81–101
 12. Le, V.V., Huynh, T.T., Ölçer, A., Hoang, A.T., Le, A.T., Nayak, S.K., Pham, V.V., “A remarkable review of the effect of lockdowns during COVID-19 pandemic on global PM emissions”  Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 03/12/2020, SCI, IF 1.18, 2019/Q3.
 13. Nguyen, H.P., Hoang, A.T., Nizetic, S., Nguyen, X.P., Le, A.T., Luong, C.N., Chu, V.D., Pham, V.V., “The electric propulsion system as a green solution for management strategy of CO2 emission in ocean shipping: A comprehensive review,” International Transactions on Electrical Energy Systems, 07/9/2020, ISI IF1.69, Q2.
 14. Hoang Phuong Nguyen, Anh Tuan Hoang, Anh Tuan Le, Van Viet Pham & Van Nam Tran, “Learned experiences from the policy and roadmap of advanced countries for the strategic orientation to electric vehicles: A case study in Vietnam,” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 31/8/2020, SCI, IF 1.18, 2019/Q3.
 15. Anh Tuan Le, Dang Quoc Tran, Thanh Tam Tran, Anh Tuan Hoang, Van Viet Pham, “Performance and combustion characteristics of a retrofitted CNG engine under various piston-top shapes and compression ratios“, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Published online: 10 Aug 2020, SCI, IF 1.18, 2019/Q3.
 16. Vinh Nguyen Duy, Khanh Nguyen Duc, Trung Nguyen Thanh, Long Hoang Dinh & Tuan Le Anh, “IMPLEMENTATION OF FUEL ADDITIVE MAZ 100 FOR PERFORMANCE ENHANCEMENT OF COMPRESSED NATURAL GAS ENGINE CONVERTED FROM IN-USED GASOLINE ENGINE“, Journal of the Air & Waste Management Association (SCI), 2020.
 17. Yen-Lien T. Nguyen, Ngoc Dung Bui, Trung-Dung Nghiem, Anh-Tuan Le, “GPS data processing for driving cycle development in Hanoi, Vietnam”, Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 15, No. 2 (2020) 1429 – 1440 © School of Engineering, Taylor’s University, ESCI Q2.
 18. Tuan nghia Nguyen, Minh hieu Pham, Tuan Le Anh, “Spray, combustion, performance and emission characteristics of a common rail diesel engine fueled by fish-oil biodiesel blends”, Fuel, Volume 269, 1 June 2020, 117108, SCIE Q1, IF5.8, rank 10/197 in Energy Engineering and Power Technology.
 19. Duc Luong Cao, Guang Hong, Anh Tuan Le “ Applying chemical heat storage to saving exhaust gas energy in diesel engines: Principle, design and experiment”, Journal of Energy Storage, Volume 28, April 2020, 101311, SCIE Q1, IF 4.17, 26/197.
 20. Duc Luong Cao, Guang Hong and Tuan Anh Le, “Numerical investigation of heat storage in a chemical heat storage system for saving exhaust gas energy in internal combustion engines“, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Scopus, 2020.
 21. Trung-Dung Nghiem, Yen-Lien T. Nguyen, Tuan Le Anh, Ngoc-Dung Bui, Huu-Tuyen Pham “Development of the specific emission factors for buses in Hanoi, Vietnam,” Environmental Science and Pollution Research, Online 21.6.2019, Q2, IF 2.914.
 22. Vinh Nguyen Duy, Khanh Nguyen Duc, Doan Nguyen Cong, Hoi Nguyen Xa, Tuan Le Anh Experimental study on improving performance and emission characteristics of used motorcycle fueled with ethanol by exhaust gas heating transfer system,” Energy for Sustainable Development , Volume 51, August 2019, Pages 56-62, online 12.6.2019,  2018/Q2) https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.05.006.
 23. Anh Tuan Hoang, Xuan Phuong Nguyen, Anh Tuan Le, Minh Tuan Pham, Trung Huan Hoang, Abdel Rahman M. Said Al-Tawaha & Surfa Yondri “Power generation characteristics of a thermoelectric modules-based power generator assisted by fishbone-shaped fins: Part II – Effects of cooling water parameters” Journal Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects,  Published online: 31 May 2019 (SCI, 2018/Q3).
 24. Anh Tuan Hoang, Viet Dung Tran, Van Huong Dong, Le Anh Tuan, “An experimental analysis on physical properties and spray characteristics of an ultrasound-assisted emulsion of ultra-low-sulphur diesel and Jatropha-based biodiesel,” Journal of Marine Engineering & Technology , Published online: 21 Mar 2019 (Engineering; Ocean Engineering, SCIE, Q2).
 25. A. T. Hoang, A. T. Le, and V. V. Pham, “A core correlation of spray characteristics, deposit formation, and combustion of a high-speed diesel engine fueled with Jatropha oil and diesel fuel,” Fuel, vol. 244, pp. 159–175, Feb. 2019 (SCI, IF2017 = 4.908, ENERGY & FUELS: 19 of 97, Q1)
 26. A. T. Hoang and A. T. Le, “Trilateral correlation of spray characteristics, combustion parameters, and deposit formation in the injector hole of a diesel engine running on preheated Jatropha oil and fossil diesel fuel,” Biofuel Research Journal, vol. 0, Mar. 2019 (SCOPUS (ESCI), Q1)
 27. K. Nguyen Duc, V. Nguyen Duy, L. Hoang-Dinh, T. Nguyen Viet, and T. Le-Anh, “Performance and emission characteristics of a port fuel injected, spark ignition engine fueled by compressed natural gas,” Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 31, pp. 383–389, Feb. 2019 [SCOPUS (ESCI), CiteScore 2017 = 3.79, Energy Engineering and Power Technology: 22 of 192, Q1]
 28. Y.-L. T. Nguyen, T.-D. Nghiem, A.-T. Le, and N. D. Bui, “Development of the Typical Driving Cycle for Buses in Hanoi, Vietnam,” Journal of the Air & Waste Management Association, Nov. 2018.(SCI, IF2017 = 1.742, ENVIRONMENTAL SCIENCES: 141 of 242, Q3)
 29. T. L. Anh, V. N. Duy, H. K. Thi, and H. N. Xa, “Experimental Investigation on Establishing the HCCI Process Fueled by N-Heptane in a Direct Injection Diesel Engine at Different Compression Ratios,” Sustainability, vol. 10, no. 11, p. 3878, Oct. 2018 (SCIE, IF2017 = 2.075, ENVIRONMENTAL SCIENCES: 120 of 214, Q2)
 30. M. T. Pham, A. T. Hoang, A. T. Le, A. R. M. S. Al-Tawaha, V. H. Dong, and V. V. Le, “Measurement and Prediction of the Density and Viscosity of Biodiesel Blends,” International Journal of Technology, vol. 9, no. 5, p. 1015, Oct. 2018. (SCOPUS, Q2)
 31. A. T. Hoang and A. T. Le, “A review on deposit formation in the injector of diesel engines running on biodiesel,” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Taylor & Francis, pp. 1–16, Sep. 2018 (SCI, IF2019 = 1.07, Q3).
 32. Duc-Khanh Nguyen, Anh-Tuan Le, Thu-Huong Tran Thi, and Ming-Hsun Wu, “A 1-D Numerical Analysis on the Control of HCCI Combustion in a CI Engine Through Exhaust Gas Recirculation,” Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, vol. 39, no. 2, pp. 179–186, Apr. 2018. (SCIE, IF2017 = 0.112, ENGINEERING, MECHANICAL: 126 of 128, Q4).
 33. Duc Luong Cao, Guang Hong and Tuan Anh Le, “Investigation of chemical heat storage processes for recovering exhaust gas energy in internal combustion engines“, Proceedings of the 21st Australasian Fluid Mechanics Conference, AFMC 2018, (Scopus)
 34. Duc Luong Cao, Guang Hong, Tuan Le Anh, “Preliminary comparison of chemical heat storage systems for saving exhaust gas energy in gasoline and diesel engines“, proceedings of the Eleventh Asia-Pacific Conference on Combustion, APCC 2017, conference rank B, Sydney 2017 (SCOPUS)
 35.  L. A. Tuan, N. T. Luong, and K. N. Ishihara, “Low-Temperature Catalytic Performance of Ni-Cu/Al2O3 Catalysts for Gasoline Reforming to Produce Hydrogen Applied in Spark Ignition Engines,” Catalysts, vol. 6, no. 3, p. 45, Mar. 2016. (SCIE, IF2017 = 3.465, CHEMISTRY, PHYSICAL: 55 of 147, Q2)
 36. Tuan Le Anh, Khanh Nguyen Duc, Huong Tran Thi Thu, Tai Cao Van, “Improving Performance and Reducing Pollution Emissions of a Carburetor Gasoline Engine by Adding HHO Gas into the Intake Manifold,” SAE International  paper number 2013-01-0104, DOI:10.4271/2013-01-0104. (SCOPUS, Q2)
 37. Thai Khanh Phong, Dam Hoang Phuc, Le Anh Tuan, Thai Ha Phi, Kazuaki Hiramatsu, “Applications of Passive Sampling Techniques in Monitoring Organic Pollutants in the Environment,” Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University, vol. 57, no. 1, pp. 169-174., 2012. (SCI, IF2010 = 0.24, AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY: 41 of 55, Q3)
 38. Le Anh T, Reksowardojo I, Wattanavichien K, “Utilization of biofuels in diesel engines”, Book chapter in Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, Woodhead Publishing, DOI: 10.1533/9780857090492.4.611, 2011
 39. Tuan Anh Le, Truc The Nguyen, 2011, Experimental Study on Performance, Emissions and Combustion Characteristics of a Single Cylinder Dual Fuel LPG/Diesel Engine, SAE International paper number 2011-32-0562, DOI: 10.4271/2011-32-0562.(SCOPUS, Q2)
 40. Robert JOUMARD, Juhani LAURIKKO, Le Anh Tuan, et.al. 2009. Accuracy of exhaust emission factor measurements on chassis dynamometer. Journal of the Air & Waste Management Association, No.59, p695-703. (SCI, IF2017 = 1.742, EENGINEERING, ENVIRONMENTAL: 32 of 50, Q3)
 41. Le Anh, T., Hausberger, S., Zallinger, M., 2006: Correction for accurate instantaneous emission measurements of passenger cars, Air pollution 14th, Wessex Institute of Technology-WIT express, ISBN 1-84564-165-5, ISSN: 1746-448X (print), ISSN: 1743-3541 (on-line), UK, 2006. (SCOPUS)
 42. Heiden B., Pretterhofer G., Le Anh T., Ivanisin M., Sturm P. J., 2005: Exhaust gas dispersion effects under controlled environmental conditions; 10th EAEC (European Automotive Engineers Cooperation) Congress, ISBN 86-80941-30-1, JUMV, Beograd, 2005. (SCOPUS).

9.3. Bài báo khác

 1. Nguyễn Phi Trường, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Tuân, Lê Anh Tuấn, “Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá quá trình cháy của nhiên liệu trong buồng cháy thể tích không đổi (CVCC)”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp HN, 8/2021.
 2. Tran Dang Quoc, Tran Thanh Tam, Le Anh Tuan, Experimental investigation into the influence of compression ratio on operating characteristics of single cylinder CNG engine with port injection, The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, 5/2018.
 3. Trần Văn Hoàng, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Văn Thắng, Lê Anh Tuấn, Phạm Minh Tuấn, Bùi Văn Chinh, Nghiên cứu đặc tính kinh tế kỹ thuật và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng bộ xúc tác giàu hydro Cu-Ni/Al2O3 sau khi chạy bền 5.000km, Tạp chí Khoa học công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 44, 02/2018.
 4. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Lê Anh Tuấn, Xây dựng mô hình động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro làm việc theo thời gian thực, Tạp chí Giao thông vận tải, 03/2018.
 5. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu xây dựng mô hình cháy động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro dạng phụ gia làm việc ở chế độ cháy nghèo, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 12/2017.
 6. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu xác định các kỳ làm việc của động cơ phun xăng xe máy dùng cảm biến áp suất đường nạp, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 10/2017.
 7. Trần Thanh Tâm, Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ số nén và trị số ốc tan yêu cầu ở động cơ diesel một xylanh sử dụng nhiên liệu CNG, Tạp chí Giao thông vận tải, 11/2017.
 8. Anh Tuan Hoang Viet Dung Tran, Anh Tuan Le, Van Huong Dong, Methods of operating the marine engines by ultra-low sulfur fuel to aiming to satisfy MARPOLAnnex VI, Advances in Natural and Applied Sciences, ISSN 1995-0772, Vol.11, No.12, pp 34-40, 2017.
 9. Nguyen Tuan Nghia, Le Anh Tuan, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu biodiesel từ các nguồn gốc khác nhau đến tính năng và phát thải của động cơ diesel, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585, p. 276-280, 2017.
 10. Lê Anh Tuấn, Tổng quan về nghiên cứu và sử dụng nhiên liệu thay thế trên động cơ đốt trong, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, ISBN: 978-604-73-5603-4, p.287-293, 2017.
 11. Hoang Anh Tuan, Le Anh Tuan, et.al., Study of the influence of pure vegetable oil on the material corrosion in diesel engine fuel system, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, ISBN: 978-604-95-0042-8, p.75-79, 2016
 12. Tran Thanh Tam, Le Anh Tuan, et.al,, Nghiên cứu tổng quan sử dụng CNG làm nhiên liệu cho động cơ diesel, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, ISBN: 978-604-95-0042-8, p. 91-96, 2016
 13. Khuong Thi Ha, Le Anh Tuan, Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ số nén đến thời điểm bắt đầu cháy (SOC) trong động cơ HCCI sử dụng nhiên liệu n-heptan, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, ISBN: 978-604-95-0042-8, p.103-109, 2016
 14. Khuong Thi Ha, Le Anh Tuan, et.al., Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá phát thải động cơ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) sử dụng nhiên liệu n – heptan, Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN: 2354-0818, p. 120-123, 2016
 15. Tran Van Hoang, Le Anh Tuan, et.al., Nghiên cứu đặc tính kinh tế kỹ thuật và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng bộ xúc tác giàu hyđrô Cu-Ni/Al2O3, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866 – 7056, p.108-114, 2016
 16. Le Dang Dong, Le Anh Tuan, et.al., Nghiên cứu xây dựng MAP điều khiển động cơ phun xăng xe máy trang bị bộ xúc tác tạo hỗn hợp giàu hydro, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, SSN 0866 – 7056, p.85-90, 2016
 17. Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Phạm Minh Tuấn, Trần Quang Vinh, Phạm Hữu Truyền, Đinh Xuân Thành, Nghiên cứu sử dụng xăng sinh học trên ô tô phun xăng điện tử, Tạp chí Giao thông vận tải, 5/2015, ISSN 2354-0818
 18. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu đánh giá giới hạn cháy nghèo của động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro, Tạp chí KHCN ĐHCNHN, 04/2015, ISBN1895-3585
 19. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nguyễn Đức Khánh, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu đánh giá chất lượng quá trình cháy và khí thải động cơ sử dụng hỗn hợp khí giàu hydro bằng phần mềm AVL-BOOST, Hội nghị Khoa học CHTK toàn quốc, 06/2015
 20. Bùi Văn Chiến, Trần Văn Hoàng, Lê Văn Minh, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Anh Phương, Nguyễn Thế Lương, Lê Anh Tuấn, Thiết kế tính toán máy nhúng phủ ứng dụng trong phủ xúc tác lắp trên động cơ đốt trong, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VI, 34/QĐXB-NXBKHKT, 27/4/2015, ISBN: 978-604-67-0521-5
 21. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Lương, Trần Văn Hoàng, Bùi Xuân Trường, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Phạm Minh Tuấn, Hiệu quả xúc tác của Ni0,5-Cu0,5/g-Al2O3 trong phản ứng nhiệt hóa Xăng-Cồn với hơi nước để sản xuất hyđrô ứng dụng trên động cơ xăng, Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải lần thứ 3, 10/QĐ/CNGTVT, 5/5/2015, ISBN: 978-604-76-0594-1
 22. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nguyễn Đức Khánh, Lê Anh Tuấn, Đánh giá hiệu quả sử dụng hydro cho động cơ xăng lắp trên xe máy, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải 2015, 05/2015, ISBN 978-604-76-0594-1
 23. Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Đình Huy, Lê Anh Tuấn, Điều khiển quá trình cháy HCCI bằng phương pháp luân hồi khí thải ở nhiệt độ thấp, HN toàn quốc về Cơ học thủy khí 2014, 06/2015, ISSN 1859-4182
 24. Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ , Lê Anh Tuấn, Properties and Spray Characteristics of Heated Pure Coconut Oil Aiming a Direct Use in Conventional Diesel Engines, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17-19th December 2014, Chiang Mai, TSME-ICoME 2014, ISBN: 978-616-338-035-7
 25. Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ, Lê Anh Tuấn, Trần Quang Vinh, Design and Manufacture the Raw Vegetable Oil Heating System Utilizing Heat from Exhaust Gas with Auxiliary Electric Power to Fuel the Diesel Engine, 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, Ha Noi, Vietnam, 10/2014, ISBN 978-604-911-942-2
 26. Nguyen The Luong, Tran Van Hoang, Nguyen Duy Tien, Pham Minh Tuan, Le Anh Tuan, Coating Properties of γ -AL2O3 Layer on Metallic Substrate for GasolineReforming Catalyst applied in SI. Engines, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17-19th December 2014,Chiang Mai, TSME-ICoME 2014, ISBN: 978-616-338-035-7
 27. Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Khánh, Nghiên cứu về động cơ stirling sử dụng năng lượng tái tạo – khả năng ứng dụng ở Việt Nam, Tạp chí KHCN ĐHCNHN, 10/2014, ISBN1895-3585
 28. Khương Thị Hà, Đỗ Văn Trấn, Trần Thị Thu Hương, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khí luân hồi đến đặc tính cháy HCCI trên phần mềm mô phỏng AVL – BOOST, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, Số đặc biệt 2014.
 29. Nguyễn Tuấn Nghĩa, Lê Văn Anh, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiên liệu biodiesel nguồn gốc mỡ cá đến đặc tính cháy và phát thải độc hại của động cơ diesel 1 xylanh AVL-5402, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt 2014, ISSN 0866-7056.
 30. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Việt Cường, Phát triển hệ thống giảm phát thải cho động cơ diesel tăng áp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐHCN Hà Nội, ISSN 1859-3585, 2/2014.
 31. Lê Anh Tuấn, Phạm Hoàng Lương, SIMULATION OF A SYNGAS – DIESEL DUAL FUEL ENGINE FOR SMALL-SCALE POWER GENERATOR, Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN 0868-3980, Số 100/2014.
 32. Duc-Khanh Nguyen, Anh-Tuan Le, Thu-Huong Tran Thi, Ming-Hsun Wu, A 1-D Numerical Analysis on the Control of HCCI Combustion in a CI Engine through Exhaust Gas Recirculation, 24th National Conference on Combustion and Energy, 4/2014.
 33. Pham Huu Tuyen, Le Anh Tuan, Study on the effect of E10 on in-use vehicles in Vietnam, The 10th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-10), 4/2014.
 34. Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Lương, Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Hải, Nghiên cứu tính toán lượng Urê cung cấp cho bộ khử NOx bằng xúc tác có chọn lọc lắp trên động cơ xe buýt, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, 10/2013.
 35. Nguyen Tuan Nghia, Le Anh Tuan, Tran Dang Quoc, A study on the effects of biodiesel blends based cat-fish fat on characteristics of a single cylinder diesel engine-AVL 5402, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải – Trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 7+8 – 9/2013, ISSN: 1859-4263, 9/2013.
 36. Tran Quang Vinh, Le Anh Tuan, Masataka Arai, Impact of oxygen and discharge energy density on N radical formation in deNOx barrier discharge reactor, The 6th AUN/SEED-Net Regional Conference on Energy Engineering, 9/2013.
 37. Hoang Anh Tuan, Luong Cong Nho, Le Anh Tuan, Improve the Properties of Pure Bio-oil Aiming a Direct Use in Diesel Engines, The 3rd International Conference on Sustainable Energy, 10/2013.
 38. Van Nguyen Cao, Trung Tran Anh, Tuan Le Anh, Nghia Nguyen Tuan, Combustion Characteristic of a Common-Rail Diesel Engine Fueled by Blends of Palm Oil Derived Biodiesel and Fossil Diesel The 3rd International Conference on Sustainable Energy, 10/2013.
 39. Khong Vu Quang, Nguyen Duy Tien, Le Anh Tuan, Experimental Study of Emission Reduction System for Turbocharged Diesel Engine, The 3rd International Conference on Sustainable Energy, 10/2013.
 40. Khương Thị Hà, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Trần Thị Thu Hương, Mô phỏng ảnh hưởng của luân hồi khí thải tới đặc tính cháy HCCI của động cơ một xylanh sử dụng nhiên liệu n-heptane, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013, 7/2013.
 41. Lê Anh Tuan, et.al, Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm phun, áp suất phun và tỷ số nén đến đặc tính động cơ D243 sau khi tăng áp, Tạp chí KHCN, Trường ĐHCN Hà Nội số 09/2012, ISSN 1859-3585., tr. 24-29
 42. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Đánh giá tính năng kinh tế khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel trên động cơ diesel, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III, 04/2013, 17/QĐXB-NXBKHKT, ngày 28/03/2012.
 43. Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu giải pháp tận dụng nhiệt khí xả để hâm nóng nhiên liệu diesel sinh học dùng trên động cơ thủy, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III, 04/2013, 17/QĐXB-NXBKHKT, ngày 28/03/2012.
 44. Khương Thị Hà, Trần Thị Thu Hương, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu và phát triển mô hình cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) trên động cơ đốt trong, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III, 04/2013, 17/QĐXB-NXBKHKT, ngày 28/03/2012.
 45. Phạm Ngọc Anh, Hoàng Đình Long, Nguyễn Duy Vinh, Lê Anh Tuấn, Tận dụng nhiệt khí thải để cải thiện hiệu suất nhiệt và đặc tính phát thải của động cơ đốt trong qua xử lý nhiệt hóa một phần nhiên liệu, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III, 04/2013, 17/QĐXB-NXBKHKT, ngày 28/03/2012.
 46. Tuan Anh Le, Tuan Minh Pham, Truc The Nguyen, Vinh Duy Nguyen, Measurements of emission factors and fuel consumption for motorcycles on a chassis dynamometer based on a localized driving cycle, ASEAN Engineering Journal Part C, Volume 1, Number 1, 2013, ISSN 2286-8150, p73-85.
 47. Nguyễn Đức Khánh, Lê Anh Tuấn, Mô phỏng ảnh hưởng của tỷ số nén và pha phối khí đến đặc tính cháy HCCI của động cơ một xilanh sử dụng nhiên liệu n-heptan, Tạp chí Khoa học công nghệ Trường ĐHCN Hà Nội, Số 12/2013, ISSN 1859-3585, p31-35.
 48. Phạm Văn Đoàn, Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến, Nghiên cứu đánh giá tính năng và phát thải của động cơ xe máy khi sử dụng nhiên liệu sinh học, Tạp chí Khoa học công nghệ Trường ĐHCN Hà Nội          , 02/2013, ISSN 1859-3585.
 49. Pham Huu Tuyen, Le Anh Tuan, Nguyen Duy Vinh, Pham Van Doan, Durability testing for motorcycle engines fueled with E10, The 2nd International Conference on automotive technology, engine and alternative fuels, HCM city, ISBN 978-604-73-1496-6
 50. Cao Van Tai, Le Anh Tuan, Tran Thi Thu Huong, Study ogn addition of HHO gas in to the intake manifold of motorcycle’s engine at lean mixture conditions, The 2nd International Conference on automotive technology, engine and alternative fuels, HCM city, ISBN 978-604-73-1496-6
 51. Pham Xuan Mai, Le Anh Tuan, et.al., A simulation study of combustion and emission process of three cylinder biodiesel engine, The 2nd International Conference on automotive technology, engine and alternative fuels, HCM city, ISBN 978-604-73-1496-6
 52. Pham Huu Tuyen, Pham Huu Truyen, Nguyen Duy Tien, Pham Hoa Binh, Le Anh Tuan, Material compatibility assessment of automotive components with E10 fuel, 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 09/2012, ISBN 978-604-911-121-1.
 53. Pham Huu Truyen, Pham Huu Tuyen, Pham Minh Tuan, Le Anh Tuan, Influence of E10, E15 and E20 fuels on performance and emissions of in-used gasoline passenger cars, 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 09/2012, ISBN 978-604-911-121-1.
 54. Nguyen Tuan Nghia, Vu Khac Thien, Tran Thi Thu Huong, Le Anh Tuan, Effects of injection timing on performance and emissions of a common-rail diesel engine fuelled with waste cooking oil blend, 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 09/2012, ISBN 978-604-911-121-1.
 55. Tran Thi Thu Huong, Nguyen Duc Khanh, Pham Hoang Luong, Le Anh Tuan, Prediction of combustion and emission characteristics in a single cylinder common-rail diesel engine enriched by syngas, 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 09/2012 ISBN 978-604-911-121-1.
 56. Cao Văn Tài, Lê Anh Tuấn, et.al, Nghiên cứu mô phỏng trên AVL-Boost tính năng của động cơ xe máy khi bổ sung khí HHO vào đường nạp, Tạp chí Giao thông vận tải số 8/2012, ISSN 0866-7012.
 57. Nguyễn Tường Vi, Lê Anh Tuấn, et.al, Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển cung cấp khí hóa lỏng (LPG) cho động cơ diesel 1 xilanh sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel Tạp chí Giao thông vận tải, số 7/2012, ISSN 0866-7012.
 58. Phan Trọng Hiếu, Lê Danh Quang, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu phát triển tổ hợp phụ gia cho nhiên liệu xăng sinh học E10, Tạp chí Giao thông vận tải, số 7/2012, ISSN 0866-7012.
 59. Lê Danh Quang, Lê Anh Tuấn, et.al, Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính năng của động cơ khi sử dụng phụ gia cho nhiên liệu E10 và D5, Tạp chí Cơ khí, số 6/2012, ISSN 0866-7056.
 60. Lê Anh Tuấn, 2012, Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong: Tiềm năng, sản xuất và sử dụng ở việt nam, Hội nghị toàn quốc ngành nhiệt lần thứ II, 4/2012.
 61. Cao Văn Tài, Le Anh Tuấn, Nguyễn Văn Nhận, 2012, Nghiên cứu chế tạo thiết bị sản xuất khí HHO từ nước và thực nghiệm cung cấp khí HHO cho động cơ Honda 97cc, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy Sản, Trường Đại học Nha Trang, số 3, 2012, ISSN 1859-2252.
 62. Le Anh Tuan, Kunia Wira, Hung Nguyen, 2012, Effects of nano-ceria based fuel borne catalyst on single cylinder diesel engine characteristics, Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 90/2012, ISSN 0868-3980.
 63. Thái Khánh Phong, Đàm Hoàng Phúc, Lê Anh Tuấn, Thái Hà Phi, Kazuaki Hiramatsu, 2012, Sử dụng công nghệ lấy mẫu thụ động trong quan trắc các thành phần ô nhiễm hữu cơ trong không khí, Tạp chí Nông nghiệp, trường Đại học Kyushu, số 57(1), p169-174.
 64. Lê Anh Tuấn, 2011, Nghiên cứu đặc trưng giao thông của xe máy trên đường phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 84/2011, ISSN 0868-3980, p74-79.
 65. Le Anh Tuan, et.al. 2011, Investigation of motorcycle engine’s characteristics fueled with ethanol-gasoline blends, 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, HCM city, Vietnam.
 66. Le Anh Tuan, et.al. 2011, Simulation study on potential addition of HHO gas in a motorcycle engine using AVL Boost, 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, HCM city, Vietnam.
 67. Trần Ngọc Hương, Lê Anh Tuấn, Nghiêm Trung Dũng, Lê Anh Sơn, 2011, Đánh giá phát thải thực tế của xe máy tại thành phố Hà Nội, Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, ISSN 0866-7056, 10/2011.
 68. Nguyễn Tường Vi, Lê Anh Tuấn, et.al, 2011, Nghiên cứu đặc tính của động cơ diesel một xi lanh khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel, Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, ISSN 0866-7056, 10/2011.
 69. Lê Danh Quang, Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, 2011, Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của phụ gia cho nhiên liệu disohol D5 đến tính năng và phát thải của động cơ, Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, ISSN 0866-7056, 10/2011.
 70. Đinh Xuân Thành, Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Thể, 2011, Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của luân hồi khí thải đến phát thải NOx của động cơ diesel D1146TI, Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, ISSN 0866-7056, 10/2011.
 71. Nguyễn Thế Trực, Lê Anh Tuấn, 2011, Nghiên cứu xây dựng bộ thông số tối ưu điều khiển LPG trên động cơ diesel, Tạp chí Cơ khí số 7, ISSN 0866-7056, 7/2011.
 72. Đinh Xuân Thành, Lê Anh Tuấn, et.al, 2011, Nghiên cứu giảm phát thải NOx và phát thải hạt cho động cơ diesel lắp trên xe buýt, Tạp chí Khoa học công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585, No. 5, 2011.
 73. Lê Anh Tuấn, et.al. 2011, Nghiên cứu mô phỏng đặc tính của động cơ xe máy khi sử dụng nhiên liệu xăng pha cồn etanol, Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 83B, p119-124.
 74. Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn, te.al. 2011, Nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel trên động cơ diesel, Tạp chí Giao thông vận tải, 1+2/2011, ISSN 0866-7012.
 75. Khong Vu Quang, Le Anh Tuan, et.al.2011, Experimental study of the effect of fuel additive on performance and emissions of spark ignition engines running with gasohol fuel, 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, p.514-519.
 76. Pham Huu Tuyen, Le Anh Tuan, te.al. 2011, The influences of waste cooking oil derived biodiesel on diesel engine characteristics, 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, p.542-545.
 77. Tạ Hương Thu, Lê Anh Tuấn và Nghiêm Trung Dũng, 2010, Bước đầu ước tính hệ số phát thải cho xe máy ứng với điều kiện giao thông thực tế ở Hà Nội, Tạp chí Khoa học công nghệ, Viện Khoa học Việt Nam, ISSN 0866 708X, Tập 48, Số 3, 2010.
 78. Le Anh Tuan, Pham Huu Truyen, 2010, Utilization of ethanol – gasoline blends (E5 to E20) in gasoline engines: A study on materials compatibility in Vietnam, 3rd AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, Penang, Malaysia.
 79. Le Anh Tuan, Nguyen The Truc, Nguyen Duy Vinh, Mai Van Hien, 2010: Creation of practical emission factors for motorcycles: Development of a local real world driving cycle for motorcycles in hanoi, AUN/ SEED- Net 2nd Regional Conference on Global Environment, HCM city, Vietnam.
 80. Le Anh Tuan, Vu Thi Thu Ha, 2010: Production of Biodiesel Based Cat-Fish Fat and Aspects of Use in Conventional Engines, 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, Chonburi, Thailand.
 81. Trần Thanh Hải Tùng, Lê Anh Tuấn, Phạm Minh Tuấn, 2010: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel, Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, Số 21 – 01/2010, p63-69.
 82. Le Anh Tuan, et.al., 2009: Experimental Findings of Biodiesel Fuels on Engines and on Transport Vehicles: A Case Study in Vietnam, Asia Pacific Automotive Conference APAC15.
 83. Dinh Xuan Thanh, Tuan LE ANH, et.al., 2009: Simulation of Exhaust Gas Recirculation Retrofitting for Turbocharged Diesel Engines – A Case Study on NOx Emission Reduction for Diesel Buses, Asia Pacific Automotive Conference APAC15.
 84. Le Anh Tuan, Pham Minh Tuan, 2009: Impacts of Gasohol E5 and E10 on Performance and Exhaust Emissions of In-used Motorcycle and Car: A Case Study in Vietnam. Vietnamese Journal of Science and Technology, No. 73B, p98-104..
 85. Le Anh Tuan, 2009: Technical and management aspects on improvement of fuel economy for in-used two-wheeler vehicles. APEC Workshop on Policies to Promote Energy Efficiency in Transport, 2009.
 86. Lê Anh Tuấn, 2009: Đánh giá phát thải của phương tiện giao thông tại Hà Nội đến năm 2020 thông qua các kịch bản về giao thông. Tạp chí Khoa học và công nghệ số 69/2009.
 87. Le Anh Tuan, et.al., 2009: Impacts of using gasohol E5 and E10 on performance and exhaust emissions of in-used motorcycle and car in Vietnam. World Alternative Energy Sciences Expo 2009 (WAESE 2009), Bangkok, Mar. 2009.
 88. Le Anh Tuan, Lee Shipper, Hans Orn, Wei-Shiuen Ng, 2009: Measuring the invisible: Quantifying the CO2 emission reductions from transport solutions in HANOI, VIET NAM. Summer Study, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), France, June, 2009.
 89. Le Anh Tuan, 2008: Towards reliable emission factors: Development of a local driving cycle for motorcycle for Hanoi. Better Air Quality 2008, Bangkok.
 90. Wei-Shiuen Ng, Le Anh Tuan, Lee Schipper and Hans Orn, 2008: Invisible Co-benefits: Quantifying the CO2 Emissions Reductions from Transport in Hanoi, Beter Air Quality 2008, Bangkok.
 91. Le Anh Tuan, 2008: Nghiên cứu sử dụng phụ gia nano ôxít xeri CeO2 cho nhiên liệu diesel trên động cơ nghiên cứu 1 xilanh AVL5402. Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học, ISSN 0868-3980, Số 64.
 92. Le Anh Tuan, Hoang Minh Duc, Pham Minh Tuan, 2007: Simulation of a turbocharged diesel engine D1146TIS designed and initially manufactured by VEAM; Vietnam Science and Technology Journal, ISSN 0868-3980, No.61/2007.
 93. Le Anh Tuan, 2007: Instantaneous emission measurements for creation of engine emission maps and instantaneous emission models; 1st SEATUC symposium, King Mongkut University, Bangkok, 2007.
 94. Le Anh Tuan, 2006: Simulation of the exhaust gas movement inside the exhaust pipe and the CVS system; 20th scientific conference, HUT, 2006.
 95. Le Anh T., Onchang R., Sturm P. J., Hausberger S., Rexeis M., Öttle D., 2005: Road transport emissions and air quality modeling: Approach and application; SAE congress, Hanoi, Vietnam, Oct. 2005.
 96. Zallinger M., Le Anh T., Hausberger S., 2005: Improving an instantaneous emission model for passenger cars; 14th International Symposium, ISBN 3-902465-16-6; Graz, Austria, June 1 – 3, 2005.

9. Hướng dẫn Học viên cao học

1. Nghiên cứu khả năng điều khiển quá trình cháy trên động cơ HCCI bằng phương pháp luân hồi khí thải.
2. Nghiên cứu giảm phát thải Nox và phát thải hạt (PM) cho động cơ Diesel.
3. Nghiên cứu giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải cho động cơ diesel bằng cách sử dụng phụ gia nano cho nhiên liệu.
4. Nghiên cứu đặc tính của động cơ diesel 1 xilanh AVL 5402 khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu sinh học biodiesel – nhiên liệu truyền thống.

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

1. Đinh Xuân Thành: NC khả năng giảm khí thải độc hại cho động cơ Diesel tăng áp lắp trên xe buýt, 2007-2011 (HD2). Bảo vệ cấp trường năm 2012.

2. Lê Danh Quang: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia trong nhiên liệu sinh học đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ, 2009-2013 (HD2). Bảo vệ cấp trường năm 2013.

3. Nguyễn Tường Vi: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu LPG làm nhiên liệu thay thế trong các động cơ diesel hiện hành, 2009-2013 (HD2). Bảo vệ cấp trường năm 2014.

4. Phạm Hữu Truyền: Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ nhiên liệu sinh học bio-etanol sử dụng trên động cơ xăng, 2010-2014 (HD1). Bảo vệ cấp trường năm 2014.

5. Nguyễn Tuấn Nghĩa: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học sản xuất tại Việt Nam tới đặc tính và phát thải của động cơ diesel, 2010-2014 (HD1). Bảo vệ cấp trường năm 2014.

6. Khương Thị Hà: Nghiên cứu thiết lập và mở rộng chế độ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) cho động cơ 1 xilanh, 2012-2015 (HD1).

7. Cao Văn Tài: Nghiên cứu sự thay đổi tính năng kỹ thuật của động cơ đốt cháy cưỡng bức khi sử dụng hỗn hợp xăng – khí Brown, 2010-2015.

8. Hoàng Anh Tuấn: Nghiên cứu cải thiện tính chất của nhiên liệu diesel sinh học gốc (biodiesel/bio-oil) sử dụng trên động cơ diesel, 2012-2015.

9. Trần Việt Dũng: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu ULSD-BIODIESEL trên động cơ diesel tàu thuỷ, 2017-2021 (HD2).

10. Trần Thanh Tâm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu và vận hành đến đặc tính của động cơ diesel chuyển đổi sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG), 2015-2018.

11. Nguyễn Phi Trường: Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy HCCI trong buồng cháy thể tích không đổi, 2016-2020 (HD1).

12. Nguyễn Minh Thắng: Nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu thiết lập và mở rộng chế độ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) trên động cơ nguyên thủy, 2019-2023 (HD1).

13. Nguyễn Đức Khánh: Nghiên cứu xây dựng mô hình tiêu hao năng lượng cho xe máy trong điều kiện lái thực, 2021-2024 (HD1)

Hà Nội, tháng 12/2021

.