Home
Khổng Vũ Quảng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:                 Khổng Vũ Quảng
Học hàm, học vị:       PGS. TS
Năm sinh:                  1974
Vị trí công tác:            Phó Viện trưởng, Trưởng BM Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:                 +84-243 8680097
E-mail:                      quang.khongvu@hust.edu.vn, quang.khongvu@gmail.com

1.Các môn học đảm nhiệm:

 • Động cơ đốt trong
 • Hệ thống nhiên liệu và tự động điều chỉnh động cơ đốt trong
 • Tăng áp cho động cơ đốt trong
 • Các phần mềm mô phỏng nâng cao dùng cho động cơ đốt trong
 • Các nguồn động lực trên ô tô hiện đại

2.Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Thiết kế và mô phỏng động cơ ô tô
 • Tận dụng năng lượng nhiệt khí thải và nước làm mát của động cơ đốt trong
 • Zero-Pollution and Green Vehicles
 • Hybrid electric vehicle/Hybrid air vehicle
 • Computational Fluid Dynamics (Fluent)

3.Quá trình đào tạo:

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2009 Cơ khí và tự động hóa , Đại học Da-Yeh, Đài Loan
Thạc Sĩ 2002 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư/cử nhân 1999 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1/2000-5/2004, CBGD, Bộ môn Động cơ đốt trong, Khoa Cơ khí, ĐHBK HN.
 • 5/2004 ÷ 8/2005, Phó trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Khoa Cơ khí, ĐHBK HN.
 • 9/2005-8/2009, Nghiên cứu sinh, Khoa Cơ khí và Tự động hoá, Đại học Da-Yeh, Đài Loan.
 • 9/2009 – 7/2014, Phó trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, ĐHBK HN.
 • 8/2014 đến nay, Trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí Động lực, ĐHBK HN.

5.Công trình NCKH điển hình:

 1. Tham gia đề tài cấp Bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) về nghiên cứu ảnh hưởng của xăng không chì đến động cơ đời cũ, 2002.
 2. Tham gia đề tài cấp Nhà nước (Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp) về thiết kế, chế tạo và thử nghiệm động cơ diesel 6 xy-lanh dùng cho xe tải và xe bus, 2004.
 3. Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T2010-115, Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều chỉnh trong hệ thống nhiên liệu diesel đến tính năng công suất, suất tiêu thụ nhiên liệu và mức phát thải của động cơ diesel sử dụng hỗn hợp nhiên liệu diesel và ethanol.
 4. Chủ nhiệm đề tài cấp Thành phố, mã số 01C-09/05-2010-2, Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho phương tiện xe buýt công cộng đang lưu hành ở Hà Nội.
 5. Tham gia đề tài thuộc Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia (Nafosted), mã số: 107.02-2010.02, Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải của động cơ đốt trong để sinh công bằng chu trình Rankine hữu cơ tối ưu.
 6. Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T2012-95, Nghiên cứu phối hợp nguồn động lực xe hybrid.
 7. Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T2014-61, Nghiên cứu xây dựng mô hình phối hợp nguồn động lực điện và động cơ đốt trong.
 8. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, mã số B2017-BKA39, Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tận dụng năng lượng nhiệt nước làm mát và nhiệt khí thải của động cơ đốt trong để chưng cất nước ngọt từ nước biển sử dụng trên các tàu đánh bắt xa bờ của Việt Nam

6.Một số bài báo điển hình:

 1. Nguyen Duy Tien, Khong Vu Quang, Nguyen The Luong, Pham Huu Tuyen, Nguyen Duc Khanh. Study on improving emission conversion efficiency of three-way catalyst equipped in carburetor motorcycle by air supplement system. International Journal of Ambient Energy (Scopus), Tháng 2 năm 2020, ISBN 01430750, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01430750.2020.1725635.
 2. Vu Minh Dien, Khong Vu Quang, Nguyen Duy Tien. Study of effect of heat exchange tube structure on waste heat recovery capacity of internal combustion engine in the fresh water distillation system. The 30th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP30), 1 – 3 November, 2019, Halong, Vietnam.
 3. Khong Vu Quang, Vu Minh Dien, Nguyen Duy Tien. A study to develop a waste heat recovery tube used in the seawater distillation system. International Conference on Renewable Energy Research and Chanllenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019. Banyuwangi, Indonesia, November 12th – 14th, 2019.
 4. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Thế Lương, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực, Bùi Văn Chinh. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung không khí trên đường thải tới các tính năng kinh tế, kỹ thuật, phát thải và hiệu quả chuyển đổi của bộ xúc tác ba thành phần trang bị trên động cơ xe máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tháng 12 năm 2019, Volume 55.2019, ISSN 1859-3585.
 5. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Lương. Nghiên cứu giảm phát thải và nâng cao hiệu quả của bộ xúc tác khí thải ba thành phần trang bị trên xe máy sử dụng bộ chế hòa khí bằng phương pháp bổ sung không khí trên đường thải. Tạp chí khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, Tháng 12 năm 2019, Volume 137 (2019), ISSN 2354-1083.
 6. Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Mạnh Phú, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Phú Hùng. Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát thải động cơ diesel sử dụng trong máy nông nghiệp. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Tháng 6 năm 2019, ISSN 0866-7056
 7. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Vũ Minh Diễn, Nguyễn Duy Tiến, Lê Mạnh Tới, Mai Mạnh Cường. Đánh giá ảnh hưởng của kết cấu ống trao đổi nhiệt đến khả năng tận dụng năng lượng khí xả của động cơ đốt trong trên phần mềm Ansys fluent. Cơ khí Việt Nam, Tháng 6 năm 2019, ISSN 0866-7056.
 8. Quang Khong Vu, Dien Vu Minh, Tien Nguyen Duy, Tuan Pham Minh, Luong Nguyen The. A Study of Exhaust Waste Heat Recovery in Internal Combustion Engines. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus)), 4/2019, Volume 507, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/507/1/012028/meta
 9. Khổng Vũ Quảng, Vũ Minh Diễn, Nguyễn Duy Tiến. Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu cánh trao đổi nhiệt đến khả năng tận dụng nhiệt khí thải của động cơ đốt trong. Tạp chí Giao thông vận tải, Tháng 4 năm 2019; ISSN 2354-0818.
 10. Lê Việt Hùng, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Đức Khánh, Phạm Văn Trọng. Nghiên cứu mô phỏng đánh giá phát thải độc hại của động cơ máy nông nghiệp RV165-2 và động cơ kubota RT155 theo tiêu chuẩn ISO 8178. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi Trường, Tháng 3 năm 2019; ISSN 1859-3491.
 11. Lê Việt Hùng, Phạm Văn Giang, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Anh Thi. Nghiên cứu số hóa mô hình 3D đường nạp, thải và buồng cháy làm cơ sở nghiên cứu mô phỏng động cơ diesel.Tạp chí Giao thông vận tải; tháng 11 năm 2018; ISSN 2354-0818
 12. Bùi Văn Chinh, Khổng Vũ Quảng. Nghiên cứu mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của áp suất phun tới tính năng kinh tế, kỹ thuật của động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel/syngas. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt tháng 10 năm 2018; ISSN 0866-7056
 13. Phạm Văn Giang, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương. Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D buồng cháy động cơ RV125-2 bằng công nghệ thiết kế ngược. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt tháng 10 năm 2018; ISSN 0866-7056.
 14. Vũ Minh Diễn, Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Lê Việt Hưng, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Văn Toàn. Nghiên cứu xác định năng lượng nhiệt truyền cho hệ thống làm mát và thải của động cơ D243 bằng phần mềm AVL-Boost.Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt tháng 10 năm 2018; ISSN 0866-7056.
 15. Khổng Vũ Quảng, Vũ Minh Diễn, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Văn Toàn. Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt khí thải của động cơ đốt trong. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt tháng 10 năm 2018; ISSN 0866-7056.
 16. Khong Vu Quang, Vu Minh Dien, Nguyen Duy Tien, Nguyen The Luong, Pham Minh Tuan. A numerical analysis of heat transfer inside internal combustion engines. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT). Volume 8, Issue 4, October 2018. ISSN: 2277-3754
 17. Trần Văn Đăng, Khổng Vũ Quảng, Trần Đăng Quốc. Nghiên cứu mô phỏng nguồn động lực  ô tô hybrid. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19, 2016. ISBN 978-604-95-0226-2.
 18. Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Hán. Nghiên cứu cải tiến động cơ D243 khi tăng áp bằng tuabin máy nén. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 6/2015; ISSN 1859-3585.
 19. Bùi Văn Chinh, Khổng Vũ Quảng, Phạm Văn Thể. Nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel/syngas trên động cơ máy phát điện cỡ nhỏ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 4/2015; ISSN 1859-3585.
 20. Vũ Xuân Thiệp, Khổng Vũ Quảng, Phạm Văn Giang. Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng đường nạp đến hiệu suất nạp của động cơ diesel 1 xylanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 2/2015; ISSN 1859-3585.
 21. Khổng Vũ Quảng, Trần Văn Đăng, Trần Đăng Quốc, Trương Việt Anh. Nghiên cứu phát triển hệ thống phối hợp nguồn động lực cho xe hybrid. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 12/2014; ISSN 1859-3585.
 22. Khong Vu Quang, Pham Minh Tuan, Nguyen Duy Tien, Ho Van Dam. Study of Development of Map-Based Data for ECU of Common Rail Fuel System. 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on Energy Engineering; 11/2014 Băng Cốc, Thái Lan.
 23. Bùi Văn Chinh, Khổng Vũ Quảng, Phạm Văn Thể. Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu khí Syngas trên động cơ đốt trong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 10.2014; ISSN 1859-3585.
 24. Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Khánh. Nghiên cứu về động cơ Stirling sử dụng năng lượng tái tạo – khả năng ứng dụng ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 10/2014; ISSN 1859-3585.
 25. Nguyễn Duy Tiến, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Hồ Văn Đàm. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để xây dựng bộ tham số điều chỉnh cho hệ thống nhiên liệu common rail. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 2/2014; ISSN 1859-3585.
 26. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Việt Cường. Phát triển hệ thống giảm phát thải cho động cơ diesel tăng áp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 2/2014; ISSN 1859-3585.
 27. Ngô Văn Dũng, Khổng Vũ Quảng, Bùi Văn Chinh, Phạm Văn Thể. Nghiên cứu sử dụng syngas cho động diesel bằng phần mềm AVL-Boost. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 5/2014; ISSN 1859-3585.
 28. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Hồ Văn Đàm. Nghiên cứu thực nghiêm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU của động cơ diesel sử dụng hệ thống nhiên liệu Common rail. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt 2014; ISSN 0866-7056.
 29. Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Hán. Nghiên cứu cải tiến hệ thống bôi trơn động cơ diesel D243 sau khi tăng áp. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt 2014; ISSN 0866-7056.
 30. Khổng Vũ Quảng. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả luân hồi khí thải cho động cơ diesel tăng áp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 16/2013; ISSN 1859-3585.
 31. Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Hán, Nguyễn Duy Vinh. Nghiên cứu cải tiến hệ thống làm mát cho động cơ D243 sau khi tăng áp. Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013; 7/2013; ISSN 1859-4182.
 32. Nguyen Duy Tien, Khong Vu Quang, Pham Minh Tuan, Ho Van Dam. Ragulation Parameters of Common Rail Fuel System. The 3rd International Conference on Sustainable Energy; 10/2013; ISBN 978-604-73-1990-9.
 33. Vu Xuan Thiep, Khong Vu Quang, Le Van Binh. A Study of Intake Manifold Improvement of Diesel Engine by Using CFD. The 3rd International Conference on Sustainable Energy; 10/2013; ISBN 978-604-73-1990-9.
 34. Khong Vu Quang, Nguyen Duy Tien, Le Anh Tuan. Experimental Study of Emission Reduction System for Turbocharged Diesel Engine. The 3rd International Conference on Sustainable Energy; 10/2013; ISBN 978-604-73-1990-9.
 35. Hồ Văn Đàm, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng. Nghiên cứu xây dựng bộ tham số điều chỉnh cho hệ thống nhiên liệu common rail. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số đặc biệt 01/2013; ISSN 0866-7056.
 36. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến. Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel lắp trên xe buýt bằng phần mềm Avl-boost. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Số 91/2012; ISSN 0868-3980.
 37. Khổng Vũ Quảng. Nghiên cứu phối hợp nguồn động lực xe máy hybrid. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 12/2012; ISSN 1859-3585.
 38. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Hồ Văn Đàm. Tối ưu tham số điều chỉnh của hệ thống nhiên liệu common rail bằng quy hoạch thực nghiệm. Tạp chí Giao thông vận tải: 11/2012; ISSN 0866-7012.
 39. Lai Ngoc Anh, Nguen Duc Loi, Dang Quoc Phu, Pham Hoang Luong, Tran Thi Thu Hang, Le Kieu Hiep, Khong Vu Quang. Optimazation of organic Rankine cycle for engine’s exhaust waste heat recovery. The 5th Regional Conference on New and Renewable Energy – RCNRE 2012; ISBN: 978-604-911-121-1.
 40. Lê Danh Quang, Lê Ạnh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Phan Trọng Hiếu. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính năng của động cơ khi sử dụng phụ gia cho nhiên liệu E10 và D5. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; 6/2012; ISSN 0866-7056.
 41. Nguyễn Tiến Hán, Nguyễn Duy Vinh, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm phun, áp suất phun và tỷ số nén đến đặc tính động cơ D243 sau khi tăng áp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội; 2012; ISSN 1859-3585.
 42. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Tien Han, Khong Vu Quang, Pham Minh Tuan. Supercharging Study for Diesel Engine by Using AVL_Boost Software. The 4th AUN/SEED – Net Regional Conference on New and Renewable Energy 2011; ISBN 978-604-73-0661-9.
 43. Nguyen Duc Khanh, Khong Vu Quang, Le Anh Tuan, Đinh Xuan Thanh. Study of the Effect of Venturi Pipe Structure on Gas Recirculation Capability in EGR System by Using CFD Software. The 4th AUN/SEED – Net Regional Conference on New and Renewable Energy 2011; ISBN 978-604-73-0661-9.
 44. Nguyễn Duy Vinh, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Hán. Ứng dụng phần mềm AVL-Boost mô phỏng tăng áp cho động cơ D243. Tạp chí Cơ khí Việt Nam; 2011; ISSN 0866-7056.
 45. Khong Vu Quang, Pham Minh Tuan, Le Anh Tuan, Le Danh Quang, Tran Van Toai. Experimental study of the effect of fuel additive on performance and emissions of spark ignition engines running with gasohol fuel, 5thSouth East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 2011; ISSN 1882-5796; p.514-519.
 46. Lê Danh Quang, Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của phụ gia cho nhiên liệu disohol D5 đến tính năng và phát thải của động cơ, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 2011; ISSN 0866-7056.
 47. Đinh Xuân Thành, Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Thể. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của luân hồi khí thải đến phát thải NOx của động cơ diesel D1146TI, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 2011; ISSN 0866-7056.
 48. Đinh Xuân Thành, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Thể, Khổng Vũ Quảng. Nghiên cứu giải pháp giảm phát thải NOx và khói đen cho động cơ diesel lắp trên xe buýt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHCN Hà Nội 2011; ISSN 1859-3585; No. 5.
 49. D. Huang, Khong Vu Quang. Energy merger pipe optimization of hybrid pneumatic power system by using CFD. International Journal of Green Energy 2010; Vol. 7: p310-325.
 50. Khong Vu Quang, K.D. Huang, N.H. Nam, C.H. Lin. Improvement of Flow Energy Merger in Hybrid Pneumatic Power System. Hanoi Asia Pacific Automotive Conference APAC15, 2009.
 51. D. Huang, N.H. Nam, Khong Vu Quang, N.A. Tuan. A Dynamic Model Development of a Hybrid Pneumatic Power System. Hanoi Asia Pacific Automotive Conference APAC15, 2009.
 52. D. Huang, Khong Vu Quang, K.T. Tseng. Study of recycling exhaust gas energy of hybrid pneumatic power system with CFD. Energy Conversion and Management 2009; Vol. 50: p1271-1278.
 53. D. Huang, Khong Vu Quang, K.T. Tseng. Study of the effect of contraction of cross-sectional area on flow energy merger in hybrid pneumatic power system. Applied Energy 2009; Vol. 86: p2171-2182.
 54. D. Huang, Khong Vu Quang, K.T. Tseng. Experimental study of exhaust-gas energy recycling efficiency of hybrid pneumatic power system. International Journal of Energy Research 2009; Vol. 33: p931-942.
 55. D. Huang, Khong Vu Quang, N.H. Nam, C.H. Lin. Improvement of exhaust-gas energy recycling in hybrid pneumatic power system by an innovative energy merger pipe. 20th international symposium on transport phenomena ISTP-20, Jul. 7-10, 2009, Victoria, Canada.
 56. D. Huang, N.H. Nam, Khong Vu Quang. Validation of dynamic model of hybrid pneumatic power system. SAE paper No. 2009-01-1304.
 57. D. Huang, Khong Vu Quang, Y.Y. Wu, K.T. Tseng. Energy merger pipe optimization of hybrid pneumatic power system by using CFD. The First International Conference on Applied Energy (ICAE09), Jan. 5-7, 2009, Hong Kong.
 58. D. Huang, Khong Vu Quang, N.H. Nam, T.C. Liu, C.H. Lin. Study of flow energy merging capability of hybrid pneumatic power system. 25th National Conference on Mechanical Engineering of CSME. Nov. 21-22, 2008, Dayeh, Changhua, Taiwan.
 59. D. Huang, Khong Vu Quang, K.T. Tseng. Experimental study of flow energy merger of hybrid pneumatic power system. IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET 2008), Nov. 24-29, 2008, Singapore.
 60. D. Huang, Khong Vu Quang, S.H. Wei, T.C. Liu, K.T. Tseng, Y.W. Tsai. Study of an innovative hybrid pneumatic power system. Fourth International Conference on Flow Dynamics, Sep. 26-28, 2007, Sendai, Miyagi, Japan.
 61. Hoang Minh Duc, Pham Minh Tuan, Khong Vu Quang, Pham Huu Tuyen, Tran Dang Quoc. Calculation to increasing power and improve the performance of six cylinders, turbocharged diesel engine using AVL Boost, AVL Tycon software. ICAT’05, Hanoi, October 2005.

7. Học viên cao học đã và đang hướng dẫn

 1. Khổng Văn Nguyên: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển trong hệ thống nhiên liệu Common Rail đến tính năng công suất, tiêu thụ nhiên liệu và phát thải của động cơ diesel., Khóa 2009.(Đã bảo vệ)
 2. Nguyễn Văn Quý: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia cho hỗn hợp nhiên liệu xăng và ethanol (gasohol) đến đặc tính làm việc và mức phát thải độc hại của động cơ xăng, Khóa 2010B. (Đã bảo vệ)
 3. Lê Văn Bình: Nghiên cứu quá trình vận động của dòng khí trong đường nạp của động cơ diesel 1 xylanh bằng phần mềm CFD, Khóa 2010B. (Đã bảo vệ)
 4. Nguyễn Duy Vinh: Ứng dụng phần mềm AVL-Boost để nghiên cứu tăng áp bằng tuabin máy nén cho động cơ D243, Khóa 2010B.(Đã bảo vệ)
 5. Nguyễn Hồng Quyền: Nghiên cứu luân hồi khí thải cho động cơ diesel tăng áp, Khóa 2011B. (Đã bảo vệ)
 6. Nguyễn Văn Mạnh: Nghiên cứu thiết kế hệ thống phối hợp nguồn động lực trong động cơ hybrid, Khóa 2011B. (Đã bảo vệ)
 7. Nguyễn Văn Nhơn: Nghiên cứu thiết kế, tính toán hệ thống luân hồi khí xả cho động cơ diesel tăng áp, Khóa 2011B. (Đã bảo vệ)
 8. Đặng Ngọc Tú: Nghiên cứu cải tiến đường nạp và thải cho động cơ D243 khi tăng áp, Khóa 2011B. (Đã bảo vệ)
 9. Trương Triệu Phú: Nghiên cứu điều khiển nguồn động lực trên xe hybrid, Khóa 18, 2011 (Trường ĐH GTVT). (Đã bảo vệ)
 10. Trần Đình Tuấn: Nghiên cứu ảnh hưởng của luân hồi áp suất thấp và luân hồi áp suất cao đến giảm phát thải NOX của động cơ diesel tăng áp. Lớp 12ACKĐL-HY. (Đã bảo vệ)
 11. Trần Văn Tuấn: Xây dựng đặc tính van luân hồi EGR cho hệ thống luân hồi áp suất thấp lắp trên động cơ diesel tăng áp. Lớp 12ACKĐL-HY. (Đã bảo vệ)
 12. Vũ Đình Sơn: Nghiên cứu điều khiển van luân hồi EGR cho hệ thống luân hồi áp suất thấp lắp trên động cơ diesel tăng áp. Lớp 12ACKĐL-HY. (Đã bảo vệ)
 13. Hoàng Quang Tuệ: Tối ưu áp suất phun và thời điểm phun của hệ thống nhiên liệu common rail sử dụng trên động cơ AVL-5402. Lớp 12ACKĐL-HY. (Đã bảo vệ)
 14. Lê Khả Lan: Nghiên cứu giảm phát thải bằng bộ xúc tác ô xy hóa DOC và lọc phát thải dạng hạt DPF trên động cơ diesel. Lớp 12ACKĐL-HY. (Đã bảo vệ)
 15. Ngô Văn Dũng: Nghiên cứu mô phỏng động cơ Diesel sử dụng nhiên liệu Syngas. Khóa 2012B (Đã bảo vệ)
 16. Vũ Xuân Thiệp: Tối ưu đường nạp cho động cơ diesel 1 xylanh bằng phần mềm CFD. Khóa 2012B (Đã bảo vệ)
 17. Giang Xuân Biên: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu syngas cho động cơ diesel. Khóa 2013, Trường ĐHCN Hà Nội (Đã bảo vệ)
 18. Lưu Việt Cường: Nghiên cứu mô phỏng trên phần mềm AVL-Boost giảm phát thải cho động cơ diesel lắp trên xe buýt đang lưu hành. Khóa 2014, Trường ĐHCN Hà Nội (Đã bảo vệ)
 19. Đào Đức Thịnh: Nghiên cứu cải tiến hệ thống bôi trơn cho động cơ Diesel khi thực hiện tăng áp. Khóa 2014, Trường ĐHSP KT Hưng Yên. (Đã bảo vệ)
 20. Cao Bá Ry: Nghiên cứu cải tiến hệ thống làm mát động cơ diesel khi thực hiện tăng áp. Khóa 2014, Trường ĐHSP KT Hưng Yên. (Đã bảo vệ)
 21. Trần Tuấn Anh: Nghiên cứu phối hợp nguồn động lực cho xe hybrid bằng phần mềm AVL-Cruise. Khóa 2014B. (Đã bảo vệ)
 22. Phạm Ngọc Tuân: Thiết kế cải tiến hệ thống làm mát động cơ khi thủy hóa. Khóa 2015-2017, Trường ĐHSP KT Hưng Yên. (Đã bảo vệ).
 23. Nguyễn Văn Toàn: Nghiên cứu tận dụng năng lượng nhiệt khí thải và nước làm mát động cơ đốt trong để chưng cất nước ngọt từ nước biển. Khóa 2016-2018, Trường ĐHCN Hà Nội. (Đã bảo vệ).
 24. Lê Mạnh Tới: Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống thu hồi năng lượng nhiệt nước làm mát và khí thải của động cơ đốt trong để chưng cất nước ngọt từ nước biển. Khóa 2019-2020, Trường ĐHBK HN.

8. Nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn

 1. Hồ Văn Đàm: Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liẹu ECU của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel, 2010-2014 (HD2). (Đã bảo vệ 2014)
 2. Nguyễn Tiến Hán: Nghiên cứu khả năng tăng áp động cơ diesel đang lưu hành, 2010-2014 (HD2). (Đã bảo vệ 2014)
 3. Bùi Văn Chinh: Nghiên cứu sử dụng khí tổng hợp sản xuất từ sinh khối (Syngas) cho động cơ đốt trong, 2012-2016 (HD1). (Đã bảo vệ 2016)
 4. Trần Văn Đăng: Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống phối nguồn động lực Hybrid, 2014-2017 (HD1).
 5. Phạm Văn Giang: Nghiên cứu chuyển đổi từ buồng cháy ngăn cách sang buồng cháy thống nhất cho động cơ diesel cỡ nhỏ, 2015-2018 (HD1).
 6. Vũ Minh Diễn: Nghiên cứu khả năng tận dụng năng lượng nhiệt nước làm mát và khí thải của động cơ diesel tàu thủy để chưng cất nước ngọt từ nước biển, 2016-2019 (HD 1)
 7. Nguyễn Mạnh Phú: Nghiên cứu tái sinh bộ lọc DPF, 2017-2020 (HD1)