Home
Hướng dẫn đăng ký GVHD cho sinh viên K61 Kỹ sư CKĐL và Cử nhân CNKT ô-tô

Hướng dẫn đăng ký Giáo viên hướng dẫn cho sinh viên K61 Kỹ sư Cơ khí Động lực và Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Ô-tô

Các em sinh viên K61 Kỹ sư Cơ khí Động lực và Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Ô-tô xem hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký Giáo viên hướng dẫn trong file đính kèm.

<Huong dan dang ky thay huong dan cho SV K61>

 

Comment

*

*