Home
Hợp tác
Hợp tác trong nước

Hợp tác trong nước

 • Trường Đại Học
 • Cơ quan
  • VAST (Viện KH&CN Việt Nam)
  • VPI (Viện Dầu Khí Việt Nam)
  • VINACHEM (Tổng công ty hóa chất Việt Nam)
  • VEPA (Cục kiểm soát ô nhiễm)
  • DONRE (Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội)
  • VR (Cục Đăng kiểm Việt Nam)
  • Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
 • Doanh nghiệp
  • VEAM (Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp)
  • APP
  • Honda
  • Huyndai
  • Toyota
  • Vinaxuki
  • Vinashin.

Comment