Home
Hợp tác
Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

  • Nhật bản:

Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi (Mitsubishi Heavy Industry – MHI),  Mạng lưới phát triển hệ thống giáo dục kỹ thuật Đông nam Á (thuộc mạng lưới các trường thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-Net)

Đại học công nghệ Toyohashi (Toyohashi University of Technology – TUT), Đại học Nagoya (Nagoya University),

  • Châu Âu:

Safran, Trường Đại học Quốc gia về Cơ khí và Hàng không (Ecole Nationale Superieure De Mecanique Et D’aerotechnique – ENSMA) – Cộng hòa Pháp

AVL – Cộng hòa Áo

Công ty Emitec (Emitec Company), Đại học Magdeburg – Cộng hòa Liên Bang Đức

  • Hợp chủng quốc Hoa kỳ

EMBARQ, Viện tài nguyên thế giới WRI,

  • Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Đại học Chulalongkorn, Viện Công nghệ Kingmonkut Ladkrabang – Thái Lan

Viện công nghệ Bandung – Indonesia

Comment

*

*