Home
Hợp tác
Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

 • Nhật bản:
 1. Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi (Mitsubishi Heavy Industry – MHI),  Mạng lưới phát triển hệ thống giáo dục kỹ thuật Đông nam Á (thuộc mạng lưới các trường thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-Net)
 2. Đại học công nghệ Toyohashi (Toyohashi University of Technology – TUT), Đại học Nagoya (Nagoya University),
 • Châu Âu:
 1. Safran, Trường Đại học Quốc gia về Cơ khí và Hàng không (Ecole Nationale Superieure De Mecanique Et D’aerotechnique – ENSMA) – Cộng hòa Pháp
 2. AVL – Cộng hòa Áo
 3. Công ty Emitec (Emitec Company), Đại học Magdeburg – Cộng hòa Liên Bang Đức
 4. Đại học Hàng Hải và Vận tải nội địa Liên Bang Đô đôc Makarov, Nga
 • Hợp chủng quốc Hoa kỳ
 1. EMBARQ, Viện tài nguyên thế giới WRI,
 • Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
 1. Đại học Chulalongkorn, Viện Công nghệ Kingmonkut Ladkrabang – Thái Lan
 2. Viện công nghệ Bandung – Indonesia

Comment