Home
hoangcongliem-tiengviet

THÔNG TIN CÁN BỘ HoangCongLiem

Họ và tên:                      Hoàng Công Liêm

Năm sinh:                      1978

Học hàm, học vị:           Tiến sĩ

Vị trí công tác:              Giảng viên

Điện thoại:                    (04)38692501

Email:                           liem.hoangcong@hust.edu.vn

 

  1. Các môn học đảm nhiệm:

– Kỹ thuật thủy khí

– Ứng dụng tin học trong CN tàu thủy

– Vẽ Tàu

– Thiết kế tàu

 

  1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

       – Thiết kế tàu

– Sức cản của tàu

– Cơ học chất lỏng

 

  1. Thành tích, giải thưởng:

– Inui award, giải thưởng của Japan society of Naval Architect and Ocean Engineering, Japan năm 2012

 

  1. Quá trình đào tạo:

 

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2011 Naval Architecture/ Osaka University
Thạc Sĩ 2008 Naval Architecture/ Osaka University
Kỹ sư/cử nhân 2001 Kỹ thuật tàu thủy / Đai học Bách khoa Hà Nội

 

  1. Tóm tắt quá trình công tác:

2001 – nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tầu thủy, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

  1. Các công trình nghiên cứu điển hình:

– Triển khai ứng dụng phần mềm Autoship và kết nối công nghệ CNC trong thiết kế và hạ liệu tầu hàng 3500 tấn.

– Nghiên cứu, tính toán giảm sức cản của tàu chở hàng bằng phương pháp phun bọt khí

 

  1. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản:

 

  1. Một số bài báo điển hình:

A consideration on drag reduction by air lubrication using integral type boundary layer computation. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y.,. Journal of the Japan society of Naval Architects and Ocean Engineers, ISSN: 1881-1760, Vol 13, pp 59-65, 2011.

Full scale experiment for frictional resistance reduction using air lubrication method. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., Proceeding of the 19th International Offshore and Polar Engineering, ISBN 978-1-880653-53-1 (Set); ISSN 1098-618, 2009-TPC-536, pp 812-817, 2009.

The measurement of thrust and torque acting on the propeller and local skin friction on the surface in full scale experiment for frictional resistance reduction using micro-bubble injection. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., Proceeding of the 8th general seminar on Environmental Science and Technology, Japan, pp.347-350, 11, 2008.

Air lubrication method and its effect on frictional resistance reduction of ship. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, ISBN 978-604-911-121-1, pp. 235-240, 2012.

Nghiên cứu, tính toán giảm sức cản của tàu chở hàng bằng phương pháp bôi trơn bọt khí. Hoang C.L, Toda Y., Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc,  ISSN 1859-4182, pp 421-428, 2012.

Khảo sát, tính toán và nghiên cứu các yếu tố động lực học của tàu ngầm mini. Lê Thanh Tùng, Hoàng Công Liêm, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc,  ISSN 1859-4182, pp 739-746, 2012.

Effect of air lubrication method on frictional resistance reductionof ship. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., Asean Engineering Journal, ISSN: 2229-127X,       pp 39-47, 2014.

Nghiên cứu, tính toán các yếu tố thủy động lực học của tàu cánh ngầm, Lê Thanh Tùng, Hoàng Công Liêm, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, ISSN 1859-4182, pp 645 -654, 2015.

  1. Hướng dẫn Học viên cao học: 02 học viên
  2. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh:

 

 

 

 

Comment

*

*