Home
Hoang Cong Liem-English

BIOGRAPHYHoangCongLiem

 

Name:                Hoang Cong Liem
Title:                  PhD
Date of birth:     1978
Position:            Lecturer
Tel.:                   +84-2438684944
Email:               liem.hoangcong@hust.edu.vn

 

1. Lectures

 • Computer aided in shipbuilding industry
 • Ship drawing
 • Fluid Mechanics

2. Research interests

 • Ship design
 • Ship resistance and propulsion
 • Fluid Mechanics

3. Honors and awards

 • Inui award, Japan society of Naval Architect and Ocean Engineering, Japan, 2012

4. Education

Degree Year of graduation Field and university
Doctor 2011 Naval Architecture / Osaka University
Master 2008 Naval Architecture/ Osaka University
Engineer/Bachelor 2001 Ship Technique/ Hanoi University of Science and Technology

5. Employment record

 • From 2001 to present: Lecturer at Department of Fluid Mechanics and Ship Engineering, School of Transportation Engineering, Hanoi University of Science and Technology

6. Remarkable scientific projects

 • Applying Autoship software and CNC for designing and building 3500 ton cargo ship.
 • Research on frictional resistance reduction of cargo ship by air lubrication method
 • Research on designing and making small waterplane area twin hull

7. Remarkable Published Papers

 1. A consideration on drag reduction by air lubrication using integral type boundary layer computation. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., Journal of the Japan society of Naval Architects and Ocean Engineers, ISSN: 1881-1760, Vol 13, pp 59-65, 2011
 2. Full scale experiment for frictional resistance reduction using air lubrication method. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., Proceeding of the 19th International Offshore and Polar Engineering, ISBN 978-1-880653-53-1 (Set); ISSN 1098-618, 2009-TPC-536, pp 812-817, 2009
 3. The measurement of thrust and torque acting on the propeller and local skin friction on the surface in full scale experiment for frictional resistance reduction using micro-bubble injection. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., Proceeding of the 8th general seminar on Environmental Science and Technology, Japan, pp.347-350, 11, 2008
 4. Air lubrication method and its effect on frictional resistance reduction of ship. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, ISBN 978-604-911-121-1, pp. 235-240, 2012
 5. Nghiên cứu, tính toán giảm sức cản của tàu chở hàng bằng phương pháp bôi trơn bọt khí. Hoang C.L, Toda Y., Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, ISSN 1859-4182, pp 421-428, 2012
 6. Khảo sát, tính toán và nghiên cứu các yếu tố động lực học của tàu ngầm mini. Lê Thanh Tùng, Hoàng Công Liêm, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, ISSN 1859-4182, pp 739-746, 2012
 7. Effect of air lubrication method on frictional resistance reduction of ship. Hoang C.L, Toda Y., Sanada Y., Asean Engineering Journal, ISSN: 2229-127X, pp 39-47, 2014
 8. Nghiên cứu, tính toán các yếu tố thủy động lực học của tàu cánh ngầm, Lê Thanh Tùng, Hoàng Công Liêm, Hội nghi khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, ISSN 1859-4182, pp 645 -654, 2014
 9. Nhận dạng tham số mô hình điều động tàu thủy trong điều kiện nhiễu ngoài sử dụng mạng nơ ron, Lê Thanh Tùng, Hoàng Công Liêm, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, ISBN 978-604-913-473-9, pp 873-879, Vol. 7/2015.
 10. Thiết kế tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và nghiên cứu lựa chọn hình dáng hình học của khoang khí cho phương pháp bôi trơn bọt khí nhằm giảm sức cản cho tàu, Lê Doãn Tuấn Anh, Hoàng Công Liêm, Ngô Văn Hệ, Lê Thanh Tùng, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, ISBN 978-604-913-473-9, pp 11-20     , Vol. 7/2015.
 11. Nghiên cứu ảnh hưởng sự thay đổi của hình dáng tới sức cản tàu Swath, Hoàng Công Liêm, Lê Thanh Tùng. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, ISBN: 978-604-95-0042-8, pp 287-292, tập 3 Tháng 10/2016.
 12. Nghiên cứu ảnh hưởng hình dạng của khoang khí tới sức cản của tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, Lê Doãn Tuấn Anh, Hoàng Công Liêm,  Lê Thanh Tùng, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19, ISBN 978-604-913-473-9, pp 1-9, Vol. 7/2016.
 13. Ship Course Control by Integrating Neural Network with Modal Control Technique, Le Thanh Tung, Hoang Cong Liem, Proceedings the first international conference on fluid machinery and automation system 2018, ISBN 978-604-95-0609-3, pp 266-270.

 

Comment

*

*