Home
Hoàng Thị Kim Dung

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên:               Hoàng Thị Kim Dung
Học hàm, học vị:     PGS.TS
Năm sinh:               1981
Vị trí công tác:        Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:        +84.24.38682525
E-mail:   dung.hoangthikim@hust.edu.vn,  dunghtk.dase@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Cơ học chất lỏng thực
 • Khí động lực học II
 • Đàn hồi khí động học
 • Phương pháp số trong cơ học chất lỏng
 • Nhập môn phương pháp số trong kỹ thuật hàng không
 • Sự rối
 • Khí động lực học nâng cao
 • Âm khí động
 • Nhiệt khí động lực họcLý thuyết lớp biên
 • Dòng chảy trên âm

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Cơ học chất lỏng
 • Năng lượng và truyền nhiệt
 • Khí động và tương tác đa vật lý: nhiệt khí động, âm khí động, đàn hồi khí động …
 • Ống khí động và phương pháp thực nghiệm
 • Kỹ thuật hỗ trợ tính toán

3. Thành tích, giải thưởng:

 • 2017: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2009 Kỹ thuật hàng không, Nhiệt khí động/ Trường Đại học Quốc gia Cơ khí và Hàng không ISAE-ENSMA (CH Pháp)
Thạc sĩ 2005 Kỹ thuật hàng không, Chất lỏng, âm học và năng lượng/ Trường Đại học Quốc gia Cơ khí và Hàng không ISAE-ENSMA (CH Pháp)
Kỹ sư 2004 Kỹ thuật hàng không / Đại học Bách Khoa Hà nộiKhóa 1 – Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), chuyên ngành: Cơ khí hàng không

5. Tóm tắt quá trình công tác

 • 05/2018: Giảng viên mời giảng, Erasmus + Key Action I, Trường Đại học Sapienza, CH Ý
 • 10/2014: Giảng viên mời giảng, MCA-PFIEV, Trường Đại học Quốc gia Cơ khí và Hàng không (ISAE-ENSMA), CH Pháp
 • 09/2011: Nghiên cứu hợp tác chung, Chương trình quốc tếcho các nhà nghiên cứu trẻ khu vực Đông Á (JSPS), Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản
 • 2009-nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2017-nay: Phó Trưởng Bộ môn kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • 2017: Chủ nhiệm, đề tài cấp Trường, mã số T2017-PC-057, Nghiên cứu thiết kế mô hình máy bay trực thăng không người lái ứng dụng phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp
 • 2014-2016: Chủ nhiệm, đề tài Hợp tác quốc tế CRI-AUNSEED/Net, mã số 06/CRI 2014-2016, Phát triển công cụ thiết kế vật bay kết hợp phương pháp thực nghiệm và mô phỏng số – Ứng dụng thiết kế và chế tạo máy bay phun thuốc trừ sâu.
 • 2013-2014: Chủ nhiệm, đề tài cấp Trường, mã số T2013-31, Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bay mô hình hai động cơ vừa có tính năng của máy bay cánh bằng vừa có tính năng của máy bay trực thăng
 • 2012-2013: Chủ nhiệm, đề tài cấp Trường, mã số T2012-94, Nghiên cứu, thiết kế mô hình tháp mặt trời – Ứng dụng cho việc cung cấp điện năng tại Việt Nam
 • 2011-2012: Chủ nhiệm, đề tài cấp Trường, mã số T2011-73, Nghiên cứu, mô phỏng các hiện tượng đàn hồi khí động tác động lên kết cấu cánh máy bay.
 • 2019-2020: Thư ký, đề tài song phương, đa phương, mã số HNQT/SPĐP/12.19, Nghiên cứu và phát triển trực thăng không người lái phục vụ nông nghiệp
 • 2014-2016: Thư ký, đề tài Nghị định thư, mã số 10/2014/HĐ-NĐT, Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán mô phỏng đặc tính khí động đàn hồi của cánh khí cụ bay trong công nghiệp hàng không
 • 2019-2020: Tham gia, đề tài cấp Nhà nước, mã số KC.05.21/16-20, Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt ứng dụng cho các trạm thu phát sóng di động (BTS)
 • 2018-2020: Tham gia, đề tài Nafosted, mã số 107.03.2018.20, Tối ưu đặc tính khí động học và tính ổn định của một tầng máy nén đồng trục cận âm sử dụng phương pháp thải khí và kênh dẫn hồi khí.
 • 2016: Tham gia, đề tài cấp Trường, mã số T2016-PC-023, Xây dựng chương trình tính toán mô phỏng tương tác chất lưu – kết cấu FSI ứng dụng giải bài toán đàn hồi khí động trong hàng không
 • 2017-2019: Tham gia, đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.CN-54/16, Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống khảo sát địa hình trong xây dựng dựa trên công nghệ chụp ảnh, quét laser, GPS/GNSS và UAV
 • 2011-2013: Tham gia, đề tài hợp tác quốc tế CRI-AUNSEED/Net,mã số 02/CRI 2011-2013, Phát triển công cụ thiết kế vật bay kết hợp phương pháp thực nghiệm và mô phỏng số.
 • 2012: Tham gia, đề tài nghiên cứu tiềm năng cấp Nhà nước mã số KC.05.TN03/11-15, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quĩ đạo yêu cầu.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

 • Nguyen Phu Khanh, Hoang Thi Kim Dung, Chapter 2: Aeroelasticity Research Through a Comprehensive Fluid-Structure Coupling Method, Advances in Engineering Research. Volume 32, Nova Science Publishers, Inc., 2019
 • Hoang Thi Kim Dung et al., Aeroelastic Analysis on Wing Structure Using Immersed Boundary Method, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, Singapore, 2018.
 • Vũ Quốc Huy, Đinh Tấn Hưng, Vũ Đình Quý, Nguyễn Phú Khánh, Lê Xuân Trường, Hoàng Thị Kim Dung, Nhập môn Kỹ thuật Hàng không, Nhà xuất bản Bách khoa, 2017

8. Một số bài báo điển hình

 1. P. Nguyen, D. T. K. Hoang, K. N. Tran, Numerical Investigations of Ground Effect of Helicopter UAV For Agriculture Application, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, ISSN: 1024-1752, Vol. 43, No. 1, pp. 278-287, 2020.
 2. Thi Kim Dung Hoang, Phu Khanh Nguyen, Simulation Research on Interaction between Wind and Solar Photovoltaics Systems, The 30th International Symposium on Transport Phenomena – ISTP30, Ha Long, Vietnam, November 1-3, 2019.
 3. Hoang Thi Kim Dung, Experimental Research on Impinging Slot Jet on A Concave Surface – Impinging Height and Reynolds Number, Journal of Science and Technology (Technical Universities), ISSN: 2354-1083, Vol. 121, pp. 101-106, 2017.
 4. Thi Kim Dung Hoang, Phu Khanh Nguyen, A Numerical Analysis of Wind Flow in Urban Areas, Proceeding of Regional Conference in Civil Engineering (RCCE) The Third International Conference on Civil Engineering Research (ICCER), ISSN: 2354-6026, pp. 794-799, Surabaya-Indonesia, 1-2nd August 2017.
 5. Do Van Dong, Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh, Tran Ngoc Khanh, Research on Cavitation Phenomenon in The Fuel Pressure Regulator Valve of Diesel Engine, Proceeding of The 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME 2017), pp. 176-182, Vientiane-Lao, 29-30th June 2017.
 6. Nguyen Van Khang, Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh, Conjugate Heat Transfer Analysis in Piston Cooling of Diesel Engines, Proceeding of The 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME 2017), pp. 172-175, Vientiane-Lao, 29-30th June 2017.
 7. Tran Ngoc Khanh, Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh, Aerodynamic Characteristics of Unmanned Aerial Vehicles in Small Fluctuations Velocity, Proceeding of The 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME 2017), pp. 61-67, Vientiane-Lao, 29-30th June 2017.
 8. K. Nguyen, D.T. Tran, K. Mori, T.K.D. Hoang, M.T. Do, Turbulent Flow effects on High Sweep-Back Angle Delta Wing at low Reynolds number, Proceeding of the 7th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), ISBN: 978-1-4673-8828-3, Part 1, pp. 320-321, 2016; IEEE Catalog Number: CFP1647L-PRT. DOI: 10.1109/icmae.2016.7549558.
 9. Dung Hoang Thi Kim, Khanh Nguyen Phu, A Computational Study of Aerodynamic Noise Alleviation on a Generic Car Model, ASEAN Engineering Journal, ISSN: 2856-9159, Part A, Vol 6 No 2, pp. 14-21, 2016
 10. Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh, Safety Analysis of Hydrogen Explosion in AP1000 Nuclear Power Plant, Proceeding of The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Natural Disaster (RCND2016), No. 0058, Kuala Lumpur, Malaysia, September 2016.
 11. K.D. Hoang, P.K. Nguyen, V. H. Pham, X. L. Bui, S1 PWR Subchannel Void Distribution Using CFD Methods, Proceeding of the 10th South East Asia Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN: 1882-5796, paper OS01-03, Tokyo, Japan, 22-24th February 2016.
 12. Tran Minh Ngoc, Hoang Tien Dat, Tran Viet Vu, Nguyen Phu Khanh, Hoang Thi Kim Dung, Modeling of Pulverized Coal Combustion in the Boiler of Power Plant, Proceeding of the 9th South East Asia Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN: 1882-5796, paper O05017, Bangkok – Thailand, 2015.
 13. Hoang Thi Kim Dung, Mai Van Phung, Do The Vuong, Nguyen Phu Khanh, Tran Minh Ngoc, Three-Dimension Simulation of Coanda Synthetic Jet Deflection Apparatus, Proceeding of the 9th South East Asia Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN: 1882-5796, paper O05016, Bankok, Thailand, 2015.
 14. Nguyen Phu Khanh, Mori Koichi, Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Van Hoa, Nguyen Hai Anh, Research on Simulation and Experiment of Dynamic Aeroelastic Analysis on Wing Structure, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol 798, pp. 541-545, 2015; Trans Tech Publication, Switzerland, Doi: 10.4028/www/scientific.net/AMM.798.541.
 15. Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh, Nakamura Yoshiaki, High Swept-back Delta Wing Flow, Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, Vol. 1016, pp. 377-382, 2014. Trans Tech Publication, Switzerland, Doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1016.377
 16. Nguyen Tan Viet, Nguyen Tuan Dat, Nguyen Phu Khanh, Tran Minh Ngoc, Nguyen Viet Hung, Hoang Thi Kim Dung, Computation and simulation the forced cooling process ofIPM motor using Maxwell- Fluent ANSYS coupling method, Proceeding of the 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME-2014), ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 534 – 538, Hanoi, Vietnam, 2014
 17. Hoang Tien Dat, Nguyen Hai Anh, Nguyen Phu Khanh, Tran Minh Ngoc, Hoang Thi Kim Dung, Research the aerodynamic characteristics of Dyson air multiplier using numerical simulation method, Proceeding of the 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME-2014), ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 523 – 527, Hanoi, Vietnam, 2014.
 18. Tran Duc Thuan, Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh, Do The Vuong, Numerical calculation of characteristics of Delta wing in high sweep-back angle in Supersonic, Proceeding of the 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME-2014), ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 447 – 451, Hanoi, Vietnam, 2014.
 19. Thi Kim Dung Hoang, Minh Ngoc Tran, Phu Khanh Nguyen, Wing rock phenomenon of low speed delta flow, Journal of Science and Technology, ISSN 0866-708X, 52 (2C), pp. 206-213, 2014.
 20. Minh Ngoc Tran, Dung Hoang Thi Kim, Viet Hung Nguyen, Phu Khanh Nguyen, Viet Pham Khac, Optimization of airship shape based on aerodynamic quality, Journal of Science and Technology, ISSN 0866-708X, 52 (2C), pp. 167-173, 2014.
 21. Nguyen Phu Hung, Vu Quoc Huy, Dinh Tan Hung, Hoang Thi Kim Dung, Design, Fabrication and Testing of an Autonomous Fixed-Wing UAV, Journal of Science and Technology (Technical Universities), ISSN: 0868-3980, Vol. 94/2013, pp. 14-18, 2013.
 22. Hoàng Thị Kim Dung, Yoshiaki Nakamura, Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng dòng Delta, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN: 0866-7056, Số Đặc biệt, pp: 232-237, 01/2013.
 23. Nguyen Phu Khanh, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Kim Dung, Prediction of NOx Emission in a Dump Combustor, Proceeding of the 6th Regional Conference on Chemical Engineering, ISSN: 2094-3237, paper EVN5, Manilla, Philippine, December 2013.
 24. T. Dinh, D. Q. Vu, T. K. D. Hoang, Application of a sensitivity equation method to the turbulent flow around the complex geometries, Proceeding of the 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN: 978-604-73-0701-2, pp.1-8, Ho Chi Minh, Vietnam, 2012.
 25. Hoàng Thị Kim Dung, Nguyễn Phú Khánh, Yoshiaki Nakamura, Nguyễn Phú Hùng, Koichi Mori. Nghiên cứu thiết kế ống khí động cận âm buồng thử 0.1*0.1m2. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí toàn quốc, ISSN: 1859 – 4182, 2012.
 26. Hoang Thi Kim Dung, Brizzi Laurent Emmanuel, Dorignac Eva and Fénot Matthieu, “Influence of asymmetric blokage at flow exit on flow and heat transfer for an impinging slot jet on semi-concave surface”, 6thInternational Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Pretoria, South Africa, 30th June to 2nd July 2008

9. Hướng dẫn Học viên cao học

 1. Khí động lực học (CFD & Thực nghiệm)
 2. Âm khí động (CFD)
 3. Đàn hồi khí động (CFD & Thực nghiệm)
 4. Nhiệt khí động (CFD)
 5. Năng lượng (CFD)

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

 1. Trần Ngọc Khánh: Nghiên cứu đặc tính khí động đàn hồi cánh khí cụ bay có biên dạng đặc thù, 2016-2019(HD2).