Home
Hoàng Thị Kim Dung

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:               Hoàng Thị Kim DungKTHKVT_dunghtk
Học hàm, học vị:     PGS.TS
Năm sinh:               1981
Vị trí công tác:        Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:        024.38682525,                          Di động:
E-mail:              dung.hoangthikim@hust.edu.vndunghtk.dase@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Cơ học chất lỏng thực
 • Khí động II
 • Đàn hồi khí động học
 • Phương pháp số trong cơ học chất lỏng
 • Nhập môn phương pháp số trong kỹ thuật hàng không
 • Luật hàng không
 • Lý thuyết lớp biên
 • Dòng chảy trên âm

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Cơ học chất lỏng
 • Nhiệt – khí động
 • Đàn hồi khí động

3. Thành tích, giải thưởng:

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2009 Kỹ thuật hàng không, Nhiệt khí động/ Trường Đại học Quốc gia Cơ khí và hàng không ENSMA (CH Pháp)
Thạc sĩ 2005 Kỹ thuật hàng không, Chất lỏng, âm học và năng lượng/ Trường Đại học Quốc gia Cơ khí và hàng không ENSMA (CH Pháp)
Kỹ sư 2004 Kỹ thuật hàng không / Đại học Bách Khoa Hà nộiKhóa 1 – Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), chuyên ngành: Cơ khí hàng không

5. Tóm tắt quá trình công tác

2009-nay      Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
2008-2009    Tùy viên giảng dạy và nghiên cứu về Nhiệt động học tại trường Đại học Quốc gia Cơ khí và Hàng không – ENSMA – Pháp

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

2014-2016:   Chủ nhiệm đề tài hợp tác quốc tế HUST CRI 1401 mã số 06/CRI 2014-2016, Phát triển công cụ thiết kế vật bay kết hợp phương pháp thực nghiệm và mô phỏng số – Ứng dụng thiết kế và chế tạo máy bay phun thuốc trừ sâu.
2013-2014:   Chủ nhiệm đề tài cấp Trường mã số T2013-31, Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bay mô hình hai động cơ vừa có tính năng của máy bay cánh bằng vừa có tính năng của máy bay trực thăng
2012-2013:   Chủ nhiệm đề tài cấp Trường mã số T2012-94, Nghiên cứu, thiết kế mô hình tháp mặt trời – Ứng dụng cho việc cung cấp điện năng tại Việt Nam
2011-2012:   Chủ nhiệm đề tài cấp Trường mã số T2011-73, Nghiên cứu, mô phỏng các hiện tượng đàn hồi khí động tác động lên kết cấu cánh máy bay.
2014-2016:   Thư ký đề tài cấp Nhà nước mã số 10/2014/HĐ-NĐT, Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán mô phỏng đặc tính khí động đàn hồi của cánh khí cụ bay trong công nghiệp hàng không
2011-2013:   Tham gia đề tài hợp tác quốc tế HUST CRI 1101 mã số 02/CRI 2011-2013, Phát triển công cụ thiết kế vật bay kết hợp phương pháp thực nghiệm và mô phỏng số.
01-12/2012:   Tham gia đề tài nghiên cứu tiềm năng cấp Nhà nước, mã số KC.05.TN03/11-15, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quĩ đạo yêu cầu.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

 • Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh and Nakamura Yoshiaki, “High swept-back Delta wing flow”, Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, Vol. 1016 (2014), pp 377-382.
 • Nguyen Van Thuong, Nguyen Phu Khanh, Tran Minh Ngoc, Hoang Thi Kim Dung. Shock analysis of F2 nano-satellite structure. Proceeding of the 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering, pp 433-437, ISBN: 978-604-911-942-2, Hanoi, Vietnam, 2014
 • T. K. D. Hoang, P. K. Nguyen, M. N. Tran, “Study of Wing Flutter by a Coupled Fluid-Structure Method”, Proceeding of 14th Asia Congress of Fluid Mechanics, ISBN: 978-604-913-145-5, Vol. 1, pp. 144-148, 2013.
 • Hoàng Thị Kim Dung, Nguyễn Phú Khánh, Yoshiaki Nakamura, Nguyễn Phú Hùng, Koichi Mori. Nghiên cứu thiết kế ống khí động cận âm buồng thử 0.1*0.1m2. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí toàn quốc, ISSN: 1859 – 4182, 2012.
 • Hoang Thi Kim Dung, Brizzi Laurent Emmanuel, Dorignac Eva and Fénot Matthieu, “Influence of asymmetric blokage at flow exit on flow and heat transfer for an impinging slot jet on semi-concave surface”, 6th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Pretoria, South Africa, 30th June to 2nd July 2008

9. Hướng dẫn Học viên cao học

 1. Lê Thị Thư: Nghiên cứu hiện tượng thủy nhiệt lò phản ứng VVER-1000 trong một số điều kiện chuyển tiếp và sự cố.

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

 1. Trần Minh Ngọc: Nghiên cứu hiện tượng đàn hồi khí động cánh máy, 2012-2015 (HD2).

Comment

*

*