Home
Hoàng Thanh Tùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 Họ và tên:               Hoàng Thanh TùngKTHKVT_tunght2
Học hàm, học vị:     ThS
Năm sinh:               1986
Vị trí công tác:        BM Kỹ thuật Hàng Không và Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:                                 Di động: +84.9047339334
E-mail:              tung.hoangthanh@hust.edu.vn, tunghut49@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Thiết kế máy bay
 • Mô phỏng số CFD
 • Cơ học chất lỏng – ứng dụng

3. Thành tích, giải thưởng:

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Thạc sĩ 2011 Máy và tự động Thủy khí, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2009 Cơ khí Hàng không, Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

2009-nay      Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

2012-2013 : Tham gia thực hiện đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Cấp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – 2012  « Nghiên cứu tính toán tính ổn định thiết bị bay V-1

2012-2013 : Chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Cấp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – 2012 : Nghiên cứu, khảo sát, tính toán, thiết kế thiết bị bay bốn chong chóng trọng lượng tải mang dưới 2kg.

2012 ~ 2013 : Tham gia thực hiện Đề tài khoa học công nghệ tiềm năng: “ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quĩ đạo yêu cầu” – KC.03/11-15

2011 ~ 2012 : Tham gia thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một mô hình thực nghiệm ống khí động kính dùng trong nghiên cứu Nhiệt khí động hàng không” – Đề tài cấp bộ Giáo dục và Đào Tạo Việt Nam B2010-01-353

2010 ~ 2011 : Tham gia thực hiện đề tài : “Nghiên cứu thiết kế máy bay mô hình dạng cánh vẫy” – Đề tài cấp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

7. Một số bài báo điển hình

 • “Thiết kế và chế tạo ống khí động kín dưới âm”, Duong Tuan Anh, Hoang Thanh Tung, Nguyen Phu Hung, Vu Duy Quang. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc 7/2013
 • “Study the effect of wing structure, flapping angle and flapping frequency on the aerodynamic characteristics of a flapping wing aircraft”, Vu Dinh Quy, Hoang Thanh Tung, Nguyen Phu Hung, The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology, Bangkok, Thailand 12-13 Feb, 2013
 • “Nghiên cứu phương pháp làm mát buồng đốt trong động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng lực đẩy nhỏ”, Nguyen The Dung, Pham Cao Thoi, Hoang Thanh Tung, Nguyen Phu Hung, Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc 7/2012
 • “Validation experiment of flight path for ballistic range system”, Hoang Thanh Tung 1, Nguyen Phu Hung1, Kakuei Suzuki2, Atsushi Toyoda2, Takahiro Imaizumi2 and Akihiro Sasoh2 , The 4th AUN/SEED-Net RC MeAe 2012 January 10-11, 2012, HCMUT, Vietnam
 • “Studying aerodynamics of supersonic ballistic and formation of oblique shock wave at ballistic tip”, Thanh Tung Hoang, Phu Hung Nguyen, Hội nghị tên lửa, Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam 2011.
 • “Research aerodynamic supersonic flow by using the open source code OpenFOAM”, Thanh Tung Hoang, Phu Hung Nguyen, Hội nghị cơ học thủy khí, Hội cơ học Việt Nam, Nghệ An 2011
 • « Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng bản cực và đặc tính khí động học tới hiệu suất làm việc của máy lọc khí tĩnh điện », Thanh Tung Hoang, Phu Hung Nguyen, Hội nghị khoa học trường Đại học điện lực, 2011
 • “Effect of electrode shape on flow structure and aerodynamic characteristics inside Electrostatic Precipitators” , Thanh Tung Hoang, Quoc Huy Vu, Phu Hung Nguyen, 3rd Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Manila, Philippines, March 4 – 5, 2011
 • “Numerical simulation of heat stresses and durability of the combustor wall”, Nguyen Phu Khanh, Nguyen Viet Hung, Hoang Thanh Tung, Conference Proceedings of Asian Consortium on Computational Materials Science (ACCMS-5)