Home
Hoàng Sinh Trường

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên: Hoàng Sinh Trườngt truong

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Ngày tháng năm sinh: 1955

Vị trí công tác: Giảng viên, Giám đốc công ty Bách Khoa

Điện thoại: 04-38682067 / 38692984

Email: hydtecvn@gmail.com

 

 1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Máy thủy lực thể tích
 • Truyền động thủy lực thể tích
 • Động lực học truyền động thủy lực thể tích

 

 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Máy thủy lực và thiết bị tự động
 • Tối ưu hóa thiết kế hệ thống điều khiển thủy lực
 • Năng lượng tái tạo.

 

 1. Thành tích, giải thưởng (chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học)

 

 1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2001 Máy &TĐ thủy khí/ĐH Bách khoa Hà Nội
Thạc Sĩ Chưa cập nhật Máy &TĐ thủy khí/ĐH Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư/cử nhân Chưa cập nhật Chưa cập nhật

 

 1. Tóm tắt quá trình công tác:

Chưa cập nhật

 

 1. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):
 • Đề tài cấp NN : Nghiên cứu tính toán ,thiết kế, chế tạo, lắp đăt & vận hành máy điều tốc kiểu điện thủy lực cho n/m thủy điện vừa và nhỏ .(Thuộc chương trình NN đầu tư quy mô lớn cho ngành cơ khí thủy điện) – nghiệm thu 2011 (Chương trình KHCN cấp NN theo Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ với Hàn Quốc).

 

 1. Các giáo trình đã biên soạn (không quá 10 giáo trình điển hình):

 

 1. Một số bài báo điển hình (không quá 15 bài báo điển hình theo thứ tự ưu tiên):

 

 • Tích hợp bộ điều tốc kỹ thuật số dùng cho n/m thủy điện vừa & nhỏ ( Tạp chí Cơ khí Việt nam 4/2011)
 • TỐI ƯU HÓA TRONG TÍCH HỢP TRẠM NGUỒN CHO HỆ THỐNG THỦY LỰC NHIỀU CƠ CẤU CHẤP HÀNH (Tạp chí Cơ khí Việt nam 5/2011).
 • HIỆN THỰC HÓA ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN TỶ LỆ BẰNG TỔ HỢP VAN LOGIC THỦY LỰC TIÊU CHUẨN  ỨNG DỤNG  KỸ THUẬT SỐ (Tạp chí Cơ khí Việt nam 5/2011).