Home
Hoàng Đình Long

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Hoàng Đình Long
Học hàm, học vị: PGS. TS
Năm sinh: 1957
Vị trí công tác: Giảng viên cao cấp, Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại: 024.38680097
E-mail: long.hoangdinh@hust.edu.vn

           longhd.ice@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Lý thuyết động cơ ô tô
 • Thermodynamics and tutorial
 • Sử dụng, sửa chữa động cơ đốt trong
 • Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong
 • Thí nghiệm động cơ đốt trong
 • Thí nghiệm nghiên cứu phát triển động cơ đốt trong (cao học)
 • Trao đổi nhiệt và trao đổi chất trong động cơ đốt trong (NCS)

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Nghiên cứu giảm khí thải độc hại của động cơ đốt trong
 • Nghiên cứu nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong (LPG, CNG, hydro, nhiên liệu sinh học)
 • Mô hình hóa động cơ đốt trong
 • Nghiên cứu tạo hiên liệu giàu hydro (fuel reforming)
 • Nhiên liệu cho pin nhiên liệu

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sỹ 2001 Giảm phát thải ĐCĐT / Đại học cộng nghệ Nanyang, Singapore
Thạc sỹ 1996 Hình thành hốn hợp ĐCĐT / Đại học Tasmania, Úc
Kỹ sư 1979 Động cơ đốt trong/Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 1979-nay Cán bộ giảng dạy bộ môn Động cơ đốt trong, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong thời gian đó:
 • 1993- 1996 Học cao học tại Đại học Tasmania, Úc
 • 1997-2000 Nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
 • 2003-2005 Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • Nghiên cứu tạo khí giàu hydro cho động cơ đốt trong (ĐT cấp trường 2006 – chủ trì)
 • Nghiên cứu sử dụng phụ gia nhiên liệu cho động cơ đốt trong (ĐT cấp trường 2008- chủ trì)
 • Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) cho động cơ xăng (ĐT cấp trường 2012 – chủ trì)
 • Nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu khí CNG-diesel cho động cơ diesel (ĐT cấp Bộ 2015-2017- chủ trì)

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

Hoàng Đình Long, Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, NXB Giáo dục, Hà Nội 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012

7. Một số bài báo điển hình

 1. Tung Lam Nguyen, Camille Hespel, Dinh Long Hoang, Christine Mounaïm-Rousselle, Butanol and gasoline-like blend combustion characteristics for injection conditions of gasoline compression ignition combustion mode, Fuel, vol. 258, ISSN 0016-2361, 12/2019, p.1-11.
 2. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, Nghiên cứu mô phỏng sử dụng CNG trên động cơ xăng hiện hành bằng phần mềm AVL-BOOST, Tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên năm 2019 Trường Đại học Thủy lợi, ISBN 978-604-82-2981-8, 11/2019, Trang 246-248.
 3. Hoàng Đình Long, Nghiên cứu đánh giá tính năng làm việc của động cơ xăng ô tô khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu hydro, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, ISSN 1859-3941, Số 10/2019, Trang 59-64.
 4. Hoàng Đình Long. Nghiên cứu cải thiện hiệu suất có ích của động cơ xăng ở chế độ tải bộ phận bằng cách thay đổi thời điểm đóng muộn xupap nạp. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. ISSN 0866-7056, No. 6/2019, Trang 7-11.
 5. Hoàng Đình Long. Phân tích nhiệt động động cơ hydro chuyển đổi từ động cơ xăng khi sử dụng các phương pháp cấp hydro khác nhau. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. ISSN 0866-7056, No. 6/2019, Trang 122-126.
 6. Nguyen Duc Khanh; Nguyen Duy Vinh; Hoang Dinh Long; Nguyen Viet Thanh; Le Anh Tuan. Performance and emission characteristics of a port fuel injected spark ignition engine fueled by compressed natural gas. Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol. 31, 2019, pp.383-389.
 7. Trịnh Xuân Phong, Hoàng Đình Long. Ảnh hưởng của việc bổ sung hydro và luân hồi khí thải đến đặc tính làm việc và phát thải của động cơ Diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, Số đặc biệt 10/2018, Trang 18-23.
 8. Hoàng Đình Long, Nghiên cứu ảnh hưởng của lưỡng nhiên liệu CNG-diesel đến đặc điểm làm việc và phát thải của động cơ, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, No. 4/2018, Trang 66-71.
 9. Trịnh Xuân Phong, Hoàng Đình Long, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Bình. Nghiên cứu quá trình xúc tác biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu diesel với hơi nước tạo khí giàu hydro trên động cơ diesel. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, No. 4/2018, trang 89-95.
 10. Hoàng Đình Long, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Minh Tuấn, “Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG) trên động cơ diesel hiện hành”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, số 4, tập 11, tháng 7/2017, trang 5-10.
 11. Nguyễn Viết Thanh, Hoàng Đình Long, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Văn Năng, Đinh Xuân Thành, “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều tốc điện tử trên động cơ lưỡng nhiên liệu CNG-Diesel chuyển đổi từ động cơ diesel”, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 40, tháng 6/2017, trang 94-101.
 12. Hoàng Đình Long, Trịnh Xuân Phong, Nguyễn Tường Vi. Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung cấp cho động cơ diesel bằng phương pháp biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu diesel với khí thải. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, No. 1+2/2017, trang 107-112.
 13. Hoang Dinh Long, Pham Ngoc Anh. Study on hydrogen-rich gas formation for gasoline engine by on-board gasoline steam reforming with exhaust gas energy recovery. Journal of Science & Technology, Technical Universities, No. 115/2016, ISSN 2354-1083, p.92-96.
 14. Hoàng Đình Long. Nghiên cứu đặc điểm phát thải hydrocarbon của động cơ lưỡng nhiên liệu CNG-diesel bằng phương pháp mô hình hóa. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 9/2016, ISSN 0866-7056, trang 87-92.
 15. Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh. Nghiên cứu đặc tính làm việc của động cơ diesel hiện hành sử dụng lưỡng nhiên liệu CNG-diesel. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 9/2016, ISSN 0866-7056, trang 93-97.
 16. Nguyễn Kim Kỳ, Hoàng Đình Long. Nghiên cứu trường nhiệt độ khí thải trên đường ống thải của động cơ xe máy cỡ nhỏ ở chế độ không tải và toàn tải. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 9/2016, ISSN 0866-7056, trang 104-107.
 17. Hoàng Đình Long, Phạm Ngọc Anh. Ảnh hưởng của chế độ tải của động cơ đến hiệu quả biến đổi nhiệt hóa xăng của bộ xúc tác tận dụng nhiệt khí thải. Tạp chí khoa học công nghệ, Trường ĐH CN Hà Nội, số 34 tháng 6/2016, ISSN 1859-3585.
 18. Hoàng Đình Long, Phạm Ngọc Anh. Nghiên cứu phương pháp tạo khí giàu hydro cung cấp cho động cơ xăng ở chế độ chạy không tải và tải nhỏ. Tạp chí khoa học công nghệ, Trường ĐH CN Hà Nội, số 33 tháng 4/2016, ISSN 1859-3585.
 19. Hoàng Đình Long . Nghiên cứu đặc điểm phát thải hydrocarbon của xe máy trong giai đoạn khởi động lạnh, chạy ấm máy và chạy không tải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, số 29, 2015, ISSN 1859-3585.
 20. Hoàng Đình Long, Nguyễn Kim Kỳ. Nghiên cứu hiệu quả bộ xúc tác khí thải xe máy trong giai đoạn khởi động lạnh và chạy ấm máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, số 27, 2015, ISSN 1859-3585.
 21. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, Study on performance improvement of S.I. engine fuelled with CNG by mean of advancing ignition timing – a modelling approach, The Proceedings of 8th SEATUC Symposium, Malaysia, 4-5 March 2014, ISBN 978-967-12214-1-9.
 22. Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, Nghiên cứu sử dụng phụ gia nitroparafin để tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải của động cơ CNG, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt 2014, tháng 5/2014, ISSN 0866-7056.
 23. Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm tới đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ đánh lửa sử dụng nhiên liệu CNG bằng phần mềm AVL Boost, Tạp chí khoa học công nghệ, Trường ĐH CN Hà Nội, số 17/2013, ISSN 1859-3585.
 24. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, Nghiên cứu mô phỏng xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh, Số 7+8, Tháng 9/2013, ISSN 1859-4263.
 25. Hoàng Đình Long, Nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu động cơ ô tô bằng phụ gia Nitroparaffins, Tạp chí Giao thông vận tải Số 5/2013, tháng 5/2013, ISSN 0866-7012.
 26. Phạm Ngọc Anh, Hoàng Đình Long, Nguyễn Duy Vinh, Lê Anh Tuấn – ĐHBK Hà Nội,Tận dụng nhiệt khí thải để cải thiện hiệu suất nhiệt và đặc tính phát thải của động cơ đốt trong qua xử lý nhiệt hóa một phần nhiên liệu, Tuyển tập các bài báo Hội nghị cơ khí toàn quốc 4/2013, Tháng 4/2013.
 27. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực – ĐHBK Hà Nội,Nghiên cứu đặc tính làm việc và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (cng), Tuyển tập các bài báo Hội nghị cơ khí toàn quốc, 4/2013,Tháng 4/2013.
 28. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long – ĐHBK Hà Nội,Đánh giá đặc tính làm việc và phát thải NOx của động cơ CNG chuyển đổi từ động cơ xăng, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, tháng 01/2013.
 29. Hoàng Đình Long – ĐHBK Hà Nội,Nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu động cơ ô tô bằng phụ gia Nitroparaffins, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 5/2013, tháng 5/2013.
 30. Hoang Dinh Long, Pham Ngoc Anh, Modelling of NOx Formation in 4-Stroke Motorcycle Engine Fuelled with Gasoline and Hydrogen-rich Gas, RCMME 2014 Proceedings, 9th & 10th October 2014, HUST, Hanoi, Vietnam.
 31. Khương Thị Hà, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Trần Thị Thu Hương, Mô phỏng ảnh hưởng của luân hồi khí thải tới đặc tính cháy HCCI của động cơ một xylanh sử dụng nhiên liệu n-heptane. “Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013” tháng 7/2013
 32. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực – ĐHBK Hà Nội,Đánh giá tính năng kinh tế khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel trên động cơ diesel, Tuyển tập các bài báo Hội nghị cơ khí toàn quốc 4/2013, Tháng 4/2013.
 33. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, Nghiên cứu mô phỏng xác định góc ddnahs lửa sớm tối ưu của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh, số 9/2013.
 34. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long – ĐHBK Hà Nội,Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) đến thông số làm việc và phát thải độc hại của động cơ xăng bằng phần mềm AVL BOOST, Tuyển tập các bài báo Hội nghị cơ khí toàn quốc 4/2013,Tháng 4/2013.
 35. Hoàng Đình Long, Modelling of catalytic conversion of toxic gases in motorcycle exhaust after-treatment system, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Số 88/2012, tháng 8/2012.
 36. Trần Thị Thu Hương, Phạm Ngọc Anh, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn – ĐHBK Hà Nội,Reducing Exhaust Emissions of Motorcycle Engine with the Addition of Hydrogen-rich Gas Produced by Onboard Gasoline Steam Reforming,The 2nd International Conference on Automotive Technology, Engine and Alternative Fuels HCMUT, VNUHCM, ,December, 2012.
 37. Hoàng Đình Long, Phạm Ngọc Anh – ĐHBK Hà Nội, Numerical study of on-board gasoline steam reforming to produce hydrogen-rich gas for IC engine application, Proceedings of the 5th Regional Conference on New and Renewable Energy – RCNRE 2012, September, 2012.
 38. Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Thế Trực, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển cung cấp khí hóa lỏng (LPG) cho động cơ diesel 1 xi lanh sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel. Tạp chí Giao thông Vận tải, số 7/2012, ISSN 0866-7012, (2012).
 39. Hoàng Đình Long . Ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học từ dầu cọ đến đặc tính làm việc và phát thải của động cơ diesel hiện đại. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 6/2012, ISSN 0866-7012, Hà Nội 2012.
 40. Hoang Dinh Long, Modelling of catalytic conversion of toxic gases in motorcycle exhaust after-treatment system. Journal of Science & Technology, Technical Universities, No. 87/2012, ISSN 0868-3980, Hanoi 2012.
 41. Hoàng Đình Long . Tính toán thiết kế tối ưu bộ xúc tác trung hòa khí thải ba chức năng cho xe ô tô du lịch. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 6/2011, ISSN 0866-7012, trang 31-34, Hà Nội 2011.
 42. Nguyễn Tường Vi, Lê Anh Tuấn, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện, Nghiên cứu đặc tính của động cơ diesel một xi lanh khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt 01, 10/2011.
 43. Nguyễn Tường Vi, Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Hoàng Đình Long, Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng lưỡng nhiên liệu khí hóa lỏng/ Diesel (LPG/Diesel) cho động cơ Diesel, Hội nghị KHCN Hàng Hải, 2011.
 44. Hoang Dinh Long, Maz 100 & Maz 200 fuel additive – Testing results and evaluation, Conference on Lanlian Maz Oil-saving and Emission – reducing fuel oil additive, Beijing – China 13th June, 2010.
 45. Hoàng Đình Long . Nghiên cứu tận dụng nhiệt khí thải tạo khí giàu hydro để giảm phát thải cho động cơ diesel. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 6/2010, ISSN 0866-7012, trang 31-34, Hà Nội 2010.
 46. Hoang Dinh Long . More miles for less fuel – a study of fuel additive on motorcycles. Journal of Science & Technology, Technical Universities, No. 79/2010, ISSN 0868-3980, p154-158.
 47. Hoàng Đình Long, Nguyễn Thế Lương. Sử dụng bộ xúc tác nhiên liệu để giảm thành phần độc hại trong khí thái động cơ xăng. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 6/2009, trang 35-38, Hà Nội 2009.
 48. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Giảm thành phần khí thải độc hại của động cơ đốt trong bằng phương pháp sử dụng phụ gia nhiên liệu, Tạp chí Giao thông Vận tải số 5/2009, ISSN 0866-7012.
 49. Hoàng Đình Long . Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý khí thải của các xe du lịch sử dụng tại Việt Nam bằng phương pháp mô hình hóa. Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 69/2009, trang 66-70, Hà Nội 2009.
 50. Hoàng Đình Long, Ngô Văn Thanh. Nghiên cứu xác định quy luật tỏa nhiệt của nhiên liệu trong xi lanh động cơ qua phân tích đồ thị áp suất khí thể. Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 64/2008, trang 56-60, Hà Nội 2008.
 51. Hoàng Đình Long . Nghiên cứu sử dụng phụ gia nhiên liệu gốc Nitrometan CH3NO2 để giảm tiêu hao nhiên liệu và thành phần khí thải độc hại của động cơ đốt trong. Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 68/2008, trang 69-73, Hà Nội 2008.
 52. DL. Hoang, S.H. Chan. Experimental investigation on the effect of natural gas composition on performance of autothermal reforming. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 32, p548 – 556, 2007.
 53. DL. Hoang, S.H. Chan, Ding Ovi Lian. Hydrogen production for fuel cells by autothermal reforming of methane over sulfide nickel catalyst on a gamma alumina support. Journal of Power Sources, Vol. 159, No. 2, 2006, p1248-1257
 54. DL. Hoang, S.H. Chan. Effect of reactor dimensions on the performance of an O2 pump integrated partial oxidation reformer – A modelling approach. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 31, No. 1, 2006, p1-12.
 55. Hoang Dinh Long. Kinetic of methane steam reforming over sulfide nickel catalyst on g-Al2O3 support for hydrogen production. Regional Symposium on Chemical Engineering 2005 Proceedings, p28-33.
 56. Hoang Dinh Long. Hydrogen production from natural gas by autothermal reforming for fuel cell vehicle. The Proceedings of the International Conference on Automotive Technology, Hanoi October 2005 (ICAT 2005).
 57. DL. Hoang, S.H. Chan, Ding Ovi Lian. Kinetic and modelling study of methane steam reforming over sulfide nickel catalyst on a gamma alumina support. Chemical Engineering Journal, Vol.112 (2005) p1–11.
 58. Chan Siew Hwa, Hoang Dinh Long, Ding Ovi Lian. Transient performance of an autothermal reformer – A 2-D modeling approach. International Journal of Heat and Mass Transfer48 (2005) p4205-4214.
 59. DL. Hoang, S.H. Chan, Ding Ovi Lian. Kinetic modelling of partial oxidation of methane in an oxygen permeable membrane reactor. Chemical Engineering Research and Design, Vol.83, No. A2, 2005, p177-186.
 60. DL. Hoang, S.H. Chan. Modeling of a catalytic autothermal methane reformer for fuel cell applications. Applied Catalysis A: General, 268 (2004) p207–216.
 61. Hoang Dinh Long. Modelling of exhaust nitric oxide emissions from a cold-start gasoline engine. The Proceedings of the International Conference on Automotive Technology, Hanoi October 2002 (ICAT 2002).
 62. Hoàng Đình Long. Mô hình hóa quá trình nhiệt động trong động cơ xăng trong giai đoạn khởi động lạnh và chạy ấm máy theo mô hình nhiều vùng. Tạp chí Khoa học công nghệ, số 36+37/2002, Hà Nội 2002.
 63. Hoàng Đình Long. Mô hình hóa quá trình tạo thành hydrocarbon trong động cơ xăng trong giai đoạn khởi động lạnh và chạy ấm máy. Tạp chí Khoa học công nghệ, số 32+33/2002, Hà Nội 2002, trang 106-110.
 64. DL. Hoang, S.H. Chan, P.L. Zhou. Heat transfer and chemical kinetics in the exhaust system of a cold-start engine fitted with a three-way catalytic converter. Journal of Automobile Engineering, Part D, 2000 Vol. 214, p765-778.
 65. Chan, DL. Hoang, Chemical Reactions in the Exhaust System of a Cold-start Engine, Chemical Engineering Technology, Vol. 23, 2000.
 66. Hoang Dinh Long, Chan Siew Hwa. Cold-start emissions reduction from engines by means of high values of ignition retard control. The Proceedings of the International Conference on Automotive Technology, Hanoi October 1999 (ICAT 1999), p155-163.
 67. Hoang Dinh Long and Chan Siew Hwa, Modeling of Transient Heat Transfer and Catalytic Conversion of CO, HC and NOx in Engine Exhaust System at Engine Cold-Start, The Proceedings of the International Conference on Automotive Technology, Hanoi October 1999 (ICAT 1999)
 68. Chan, DL. Hoang. Heat transfer and chemical reactions in exhaust system of a cold-start engine. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 42, 1999, p4165-4183
 69. Hoang Dinh Long , Study of Mixture Distribution between Cylinders in an Automotive Multi-cylinder Petrol Engine. The Proceedings of the International Conference on Automotive Technology, Hanoi October 1996 (ICAT 1996)

9. Học viên cao học đang hướng dẫn

 • Đã hướng dẫn chính thành công 32 luận văn cao học.

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Đã hướng chính thành công 3 luận án tiến sĩ và đang hướng dẫn chính 2 NCS: sau đây:

 1. Nguyễn Tường Vi: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu LPG làm nhiên liệu thay thế trong các động cơ diesel hiện hành, 2009-2013 (HD1), đã bảo vệ thành công 2014 và nhận bằng TS.
 2. Phạm Ngọc Anh: Nghiên cứu tạo nhiên liệu giàu hydro để giảm phát thải độc hại của động cơ đốt trong, 2011-2015 (HD1), đã bảo vệ thành công 2017 và nhận bằng TS..
 3. Nguyễn Thành Trung: Nghiên cứu chuyển đổi động cơ xăng sang sử dụng CNG và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, 2011-2015, (HD1), đã bảo vệ thành công 2016 và nhận bằng TS.
 4. Nguyễn Kim Kỳ: Nghiên cứu giảm phát thải độc hại của xe máy sản xuất tại Việt Nam bằng phương pháp xử lý khí thải, 2014-2018, đang viết luận án.
 5. Trịnh Xuân Phong: Nghiên cứu giảm phát thải độc hại của động cơ diesel bằng phương pháp luân hồi khí thải kết hợp bổ sung khí giàu hydro 2017-2021., đang viết luận án.