Home
GV trẻ ĐHBK Hà Nội đạt giải thưởng danh giá nhất của ngành Cơ học Việt Nam

Ngày 24/11, TS Vũ Văn Trường, giảng viên trẻ đến từ Viện Cơ khí Động lực, Trường ĐHBK Hà Nội đã vinh dự được Hội Cơ học Việt Nam đã trao Giải thưởng Tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo.

Tại lần xét trao giải năm 2018 với đề tài “Nghiên cứu tính toán số dòng nhiều pha với truyền nhiệt và chuyển pha hóa rắn” thuộc lĩnh vực Cơ học Thủy khí, TS Vũ Văn Trường đã xuất sắc đạt giải thưởng danh giá nhất của ngành Cơ học Việt Nam mang tên vị giáo sư nổi tiếng Nguyễn Văn Đạo.

Chia sẻ tại Lễ trao giải TS Vũ Văn Trường bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người thầy, các đồng nghiệp tại Trường ĐHBK Hà Nội cùng gia đình đã luôn đồng hành, động viên và tạo mọi điều kiện để TS có thể quyết tâm theo đuổi đề tài.

TS Vũ Văn Trường nhận giải thưởng

Với đề tài được trao giải thưởng, TS Vũ Văn Trường đã công bố 14 bài báo tạp chí ISI bao gồm: 03 bài đăng trên International Journal of Heat and Mass Transfer; 04 bài đăng trên International Journal of Multiphase Flow; 03 bài đăng trên Journal of Mechanical Science and Technology; 03 bài đăng trên Journal of Chemical Engineering of Japan; 01 bài đăng trên Metals – 06 bài báo tạp chí trong nước: 02 bài đăng trên Vietnam Journal of Mechanics, 02 bài đăng trên Journal of Science and Technology – Technical Universities, 02 bài đăng trên Journal of Science and Technology – Danang University và nhiều công bố tại các Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài nước.

Một số kết quả của đề tài nghiên cứu

Đề tài đã phát triển được một phương pháp mô phỏng số với một chương trình tính toán hoàn chỉnh cho dòng nhiều pha bao gồm truyền nhiệt chuyển pha với kết quả đáng tin cậy.

Chương trình được xây dựng dựa trên phương pháp theo dấu biên kết hợp với kỹ thuật nội suy thông qua việc giải trực tiếp hệ phương trình vi phân động lượng và năng lượng. Phương pháp theo dấu biên được sử dụng để biểu diễn biên phân cách giữa các pha với nhau bởi các phần tử liên kết (- lưới Lagrange) di chuyển chuyển trên lưới cố định (- lưới Euler). Khi có sự hiện diện của pha rắn, kỹ thuật nội suy được sử dụng để thỏa mãn điều kiện biên không trượt tại biên rắn và thoản mãn điều kiện nhiệt độ hằng tại các biên tương ứng.

Chương trình đã được ứng dụng cho nhiều bài toán khác nhau bao gồm tính toán số dòng đa lưu chất, tính toán số dòng hai pha rắn–lỏng với truyền nhiệt và chuyển pha, tính toán số dòng ba pha rắn–lỏng–khí với truyền nhiệt và chuyển pha trong khoang, tính toán số dòng ba pha rắn–lỏng–khí với truyền nhiệt và chuyển pha cho các hạt chất lỏng. Những bài toán dòng nhiều pha với truyền nhiệt chuyển pha này là những bài toán phức tạp do sự di chuyển phi tuyến của biên phân cách giữa các pha với nhau 2 bao gồm cả biên chuyển pha. Bài toán đòi hỏi phải giải đồng thời hệ phương trình vi phân động lượng và năng lượng cũng như sự hiện diện của biên phân cách giữa các pha.

Hạ Minh
Ảnh: NVCC

Nguồn: https://www.hust.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/giang-vien-tre-hbk-ha-noi-at-giai-thuong-danh-gia-nhat-cua-nganh-co-hoc-viet-nam

Comment

*

*