Home
Phạm Minh Tuấn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn
Học hàm, học vị:   GS. TS
Năm sinh: 1954
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 04.38680097
E-mail: tuan.phamminh@hust.edu.vn

1.  Các môn học đảm nhiệm

 • Động cơ đốt trong
 • Lý thuyết động cơ đốt trong
 • Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường
 • Mô hình hóa động cơ
 • Trao đổi khí trong động cơ

2.  Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Tính toán mô phỏng động cơ
 • Trao đổi khí trong động cơ
 • Hình thành hỗn hợp và quá trình cháy trong động cơ
 • Kiểm soát khí thải giảm độc hại
 • Nhiên liệu thay thế

3.  Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sỹ 1989 Động cơ đốt trong/TU Dresden (Đức)
Kỹ sư 1977 Động cơ đốt trong/Đại học Bách khoa Hà Nội

4.  Tóm tắt quá trình công tác

 • 05/1977 – 9/1985: CBGD, Bộ môn Động cơ đốt trong, Khoa Động lực, ĐHBK HN
 • 10/1985 – 5/1989: Nghiên cứu sinh, Viện Động cơ đốt trong và Ô-tô, TU Dresden (CHDC Đức)
 • 06/1989 – 8/1993: CBGD, Bộ môn Động cơ đốt trong, Khoa Động cơ – Ôtô, ĐHBK HN. Phó chủ nhiệm Khoa (4/1993-8/1993), Phó Trưởng phòng quản lý khoa học (7/1993-8/1993)
 • 09/1993 – 2/1995: Giảng viên thỉnh giảng, Khoa chế tạo máy, Trường ĐH Bremen (CHLB Đức)
 • 3/1995 – 11/1995: CBGD, Bộ môn Động cơ đốt trong, Khoa Động cơ ôtô, ĐHBK HN
 • 12/1995 – 3/2003: Phó trưởng khoa Cơ khí, Trưởng bộ môn Động cơ đốt trong, ĐHBK HN
 • 04/2003 – 8/2006: Giám đốc Trung tâm Hợp tác Khoa học kỹ thuật Việt-Đức, Trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Khoa Cơ khí, ĐHBK HN
 • 9/2006 – 01/2007: Viện Trưởng Viện Cơ khí Động lực, Trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Khoa học kỹ thuật Việt-Đức, ĐHBK HN
 • 1/2007 – 9/2011: Viện Trưởng Viện Cơ khí Động lực, Trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, ĐHBK HN
 • 9/2011 – 6/2014: Viện Trưởng Viện Cơ khí Động lực, ĐHBK HN
 • 7/2014 đến nay: Giảng viên cao cấp, Bộ môn Động cơ đốt trong, ĐHBK HN
 • Năm phong PGS: 1996
 • Năm phong GS: 2009

5.  Các công trình nghiên cứu điển hình

 • Nghiên cứu cải tiến và chế tạo các gíc lơ cho bộ chế hòa khí K88A nhằm giảm tiêu hao xăng cho xe ZIL 130. Đề tài cấp Bộ. Nghiệm thu 4/1981. Tham gia.
 • Định mức tiêu thụ nhiên liệu cho vận tải lâm sản thuộc CT KH-KT trọng điểm cấp nhà nước. Nghiệm thu 10/1982. Tham gia.
 • Nghiên cứu chọn các thông số và chế tạo bộ chế hoà khí B-01 dùng cho xe Giải Phóng. Cấp bộ. Nghiệm thu 2/1983. Tham gia.
 • Nghiên cứu cải tiến và chế tạo các gíc lơ cho bộ chế hòa khí nhằm giảm tiêu hao xăng cho xe Giải Phóng. Nghiệm thu 8/1983. Tham gia.
 • Nghiên cứu giảm ô nhiễm môi trường do khí thải động cơ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ B98-28-38TĐ. Đồng tác giả. Nghiệm thu 5/2000 với kết quả xuất sắc.
 • Mô hình hóa quá trình làm việc của động cơ đốt trong. Đề tài cấp trường 1998, T-98-03. Chủ trì. Nghiệm thu 5/1999.
 • Mô hình hóa quá trình trao đổi khí trong động cơ đốt trong. Đề tài cấp trường 2000. Mã số T-2000-16. Chủ trì. Nghiệm thu 2000.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của xăng không chì đến động cơ đời cũ. Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam. 2000-2001. Chủ trì. Nghiệm thu 5/4/2001.
 • Nghiên cứu chế tạo ECU cho động cơ phun xăng. Đề tài cấp Bộ B 2002-28-48. Chủ trì. Nghiệm thu 3/2005 với kết quả tốt.
 • Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo động cơ diesel 6 xy-lanh công suất 18-360 ML” mã số KC.05.26 do Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp (VEAM) chủ trì từ 2004-2006. Tham gia. Nghiệm thu 12/2007.
 • Đề tài cấp Bộ (Công thương) thuộc CT mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2008 do Học viện KTQS chủ trì. Tham gia. Nghiệm thu 9/1/2009.
 • Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí của động cơ xe máy. Đề tài cấp Bộ B2009-01-288. Chủ trì. Nghiệm thu 4-2011 đạt xuất sắc.
 • Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel sang chạy nhiên liệu diesel- khí hóa lỏng (LPG.) Đề tài cấp Bộ B2009-01-290. Tham gia. Nghiệm thu 4-2011 đạt xuất sắc.
 • Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel lắp trên phương tiện giao thông đang lưu hành ở thành phố Hà Nội, 2010 – 2011. Đề tài cấp Thành phố Hà Nội, TS Khổng Vũ Quảng chủ trì. Nghiệm thu 12/2011, kết quả xuất sắc. Tham gia.
 • Nghiên cứu công nghệ cracking xúc tác để sản xuất nhiên liệu từ dầu nhờn thải. Đề tài độc lập cấp nhà nước do PGS Lê Văn Hiếu (Bộ môn Hóa dầu, ĐHBK) chủ trì), mã số ĐTĐL.2009T/19. Nghiệm thu 2012. Tham gia.

6.  Sách, giáo trình đã xuất bản

 • Phạm Minh Tuấn. Giáo trình Động cơ đốt trong. NXB KH-KT, Hà Nội 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2013.
 • Phạm Minh Tuấn. Lý thuyết Động cơ đốt trong. NXB KH-KT, Hà Nội 2008, 2013.
 • Phạm Minh Tuấn. Khí thải Động cơ và ô nhiễm môi trường. NXB KH-KT, Hà Nội 2009, 2013.

7.  Một số bài báo điển hình

 1.  Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Lê Anh Tuấn. Nghiên cứu giới hạn cháy nghèo của động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 4/2015 (27) chào mừng Hội nghị Khoa học và Công nghệ Câu lạc bộ Cơ khí-Động lực lần thứ 8 tổ chức vào ngày 18/4/2015 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585.
 2. Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Hồ Văn Đàm. Nghiên cứu thực nghiêm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU của động cơ diesel sử dụng hệ thống nhiên liệu Common Rail. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 2014. ISSN 0866-7056, tr. 410-415.
 3. Phạm Minh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Trực. Nghiên cứu xác định tổn thất cơ giới động cơ diesel D243 bằng phân tích đồ thị công. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, Hà Nội, 4/2013. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, ISBN 978-604-67-0061-6.
 4. Pham Huu Truyen, Pham Huu Tuyen, Pham Minh Tuan, Le Anh Tuan. Influence of E10, E15 and E20 fuels on performance and emission of in-use gasoline passenger cars. Proceedings of the 5th Regional Conference on New and Renewable Energy – RCNRE 2012. Hanoi September 26-27, 2012. P. 140-145. ISBN: 978-604-911-121-1.
 5. Khong Vu Quang, Le Anh Tuan, Pham Minh Tuan, Le Danh Quang, and Tran Van Toai. Experimental Study of the Effect of Fuel Additive on Performance and Emissions of Spark Ignition Engines running with Gasohol. 5th SEATUC (Hội nghị các Trường ĐHKT Đông Nam Á) 2011 (HUST 24-25 February 2011) OS10 -No 137.
 6. Le Anh Tuan, Pham Minh Tuan et al. Creation of practical emission factors for motorcycles: Development of a local real world driving cycle for motorcycles in Hanoi. Workshop on Traffic and Environment (sponsored by DAAD) – Hanoi,  August 9-10th,  2010.
 7. Pham Minh Tuan, Nguyen Van Tuan. General Calculation of Internal Combution Engine Lubrication System. Journal of Science & Technology, No 73B/2009, p. 85-90.
 8. Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Hoàng Minh Đức. Mô phỏng động cơ diesel tăng áp D1146TIS do Tổng công ty máy động lực thiết kế và chế thử. Tạp chí KH và CN, số 61/2007.
 9. Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thế Lương, Trần Quang Vinh, Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn. Nghiên cứu thử nghiệm đánh giá hiệu quả giảm độc hại của bộ chuyển đổi xúc tác 3 đường của hãng EMITEC cho xe máy. Hội thảo quốc tế về giảm thiểu khí thải xe máy. Hà Nội 11/5/2006.
 10. Cù Huy Thành, Hà Quang Minh, Phạm Minh Tuấn. Xây dựng mô hình tối ưu hoá biên dạng cam và pha phối khí cho động cơ D243 khi sử dụng phần mềm Boost và Tycon. Tạp chí Công nghiệp, Bộ Công nghiệp. Hà Nội 5-2006.
 11. Hoàng Minh Đức, Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Phạm Hữu Tuyến, Trần Đăng Quốc. Sử dụng phần mềm AVL Boost và AVL Tycon tính toán thiết kế nhằm tăng công suất và cải thiện đặc tính của một động cơ diesel tăng áp 6 xylanh (nguyên bản tiếng Anh). Hội nghị quốc tế về công nghệ ôtô cho Việt Nam (ICAT’2005), Hà Nội, 10/2005.
 12. Cù Huy Thành, Hà Quang Minh, Phạm Minh Tuấn. Xác định các thông số điều kiện biên khi sử dụng phần mềm AVL Boost để tính toán chu trình nhiệt động của động cơ diesel DiSoCo D243 (nguyên bản tiếng Anh). Hội nghị quốc tế về công nghệ ôtô cho Việt Nam (ICAT’2005), Hà Nội, 10/2005.
 13. Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Minh Tuấn, Lê Văn Học. Định lượng một số yếu tố ảnh hưởng đến khai thác động cơ diesel tàu thuỷ bằng logíc mờ. Tạp chí GTVT, số 12/2004.
 14. [13] Phạm Minh Tuấn, Lê Văn Học, Nguyễn Văn Tuấn. Đánh giá tổng quan về tình trạng kỹ thuật động cơ diesel tàu thuỷ đang khai thác tại Việt Nam. Tạp chí GTVT, số 7-2003.
 15. Phạm Minh Tuấn. Khảo nghiệm động cơ chuyển sang dùng xăng không pha chì. Hội thảo quốc tế loại bỏ xăng pha chì. TP Hồ Chí Minh, 18/4/2001.
 16. Lê Anh Tuấn. Phạm Minh Tuấn. Tính toán các quá trình liên quan đến chu trình công tác của động cơ đốt trong. Hội nghị quốc tế về ô tô tại Hà Nội ICAT’2000, 9/2000.
 17. Phạm Minh Tuấn. Nghiên cứu thí nghiệm cân bằng nhiệt động cơ đốt trong. Đặc san hội kỹ sư ô-tô Việt Nam 1/1995.
 18. Phạm Minh Tuấn. Sự hình thành và bay hơi của màng nhiên liệu trên thành buồng cháy động cơ diesel. Tạp chí KH và Công nghệ các trường ĐH KT, Hà Nội, 4/1993.
 19. A. Hoche, Pham Minh Tuan. Về một mô hình hình thành hòa khí trong động cơ diesel (nguyên bản tiếng Đức). Hội nghị quốc tế về động cơ (Motor Sympo 88), Strbské Pleso (Tiệp Khắc cũ), 19-21/4/1988.
 20. Võ Nghĩa, Phạm Minh Tuấn, Trần Lữ Quang. Đánh giá tính năng kinh tế kỹ thuật của bộ chế hoà khí C-01 do nhà máy đại tu ô-tô B230 sản xuất. Tạp chí KHKT GTVT số 5, 10/1983.

8. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 1. Nguyễn Thành Bắc: Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel thành động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol. NCS 2013, HD1.
 2. Nguyễn Mạnh Dũng: Nghiên cứu giảm độc hại cho động cơ diesel xe tải nhẹ đang lưu hành. NCS 2013, HD1.
 3. Lê Đăng Đông: Nghiên cứu điều khiển động cơ phun xăng trang bị bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro. NCS 2014, HD1.
 4. Trần Văn Hoàng: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả bộ xúc tác tạo khí giàu hydro trên động cơ xăng. NCS 2015, HD1.
 5. Nguyễn Văn Nhỉnh: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học tới tính năng kỹ thuật và phát thải động cơ diesel khi sử dụng hỗn hợp diesel – ethanol – biodiesel. NCS 2015, HD1.

Comment

*

*