Home
Giới thiệu cơ hội thực tập, học bổng và cơ hội làm việc tại công ty DAIZO TEC thuộc tập đoàn Công nghiệp Oshima tại Nagasaki, Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐHBKHN và Công ty DAIZO TECH, hàng năm, công ty sẽ lựa chọn một số sinh viên ưu tú tham gia chương trình thực tập, nhận học bổng và làm việc tại công ty. Phòng Hợp tác Quốc tế xin trân trọng thông báo buổi Giới thiệu cơ hội thực tập, học bổng và cơ hội làm việc tại công ty DAIZO TEC thuộc tập đoàn Tàu thủy Oshima Nhật Bản cho năm học 2015-2016:

Thời gian:                    8h30 ngày 9/9/2015

Địa điểm:                     Phòng Hội thảo C2, ĐHBKHN

Chỉ tiêu:                       20 Sinh viên mới tốt nghiệp

Công việc:                   Thiết kế tàu thủy (Máy, Điện, Chế tạo máy)

Nơi làm việc:                Hà Nội

Đối tượng sinh viên:     Cơ khí động lực, Cơ khí và Điện;

Thông tin về công ty và tuyển dụng: Công ty DAIZO TEC được thành lập năm 2006, thuộc tập Đoàn Công nghiệp Oshima, một trong những tập đoàn đóng tàu lớn nhất Nhật bản. Thông tin cụ thể xin vui lòng tham khảo đường link sau:

1. Information about Daizo Tech

2. Information about recruitment criteria

Trân trọng mời các em sinh viên quan tâm tới dự.

Comment

*

*