Home
Sy Loc NGO

Bản trích ngang của: PGS.TS NGÔ SỸ LỘCt loc
Viện: Cơ khí Động lực
Bộ môn: Máy và tự động thủy khí

 

1. Họ tên: Ngô Sỹ Lộc
2. Ngày/tháng/năm sinh: 20/01/1950
3. Nơi công tác: ĐH Bách Khoa Hà Nội, Viện cơ khí Động lực, bộ môn Máy và Tự động hóa thủy khí
4. Địa chỉ cơ quan: Số 1, phố Đại Cồ Việt, Hà Nội
5. Phương thức liên hệ: Email: loctvet@gmail.comDi động: 09123 555 76Điện thoại cơ quan: 04-38692984
6. Học vị cao nhất: TS
7. Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất: 1993
8. Nơi đạt học vị cao nhất: Indian Ínstitute of Technology Kanpur (IIT-Kanpur), Ân-độ
9. Năm đạt chức danh: Phó Giáo sư: 2003
10. Ngành: Máy và tự động thủy khí
11. Chuyên ngành: Máy và thiết bị thủy khí
12. Ngoại ngữ: Nga, Anh
13. Hướng nghiên cứu: 1. Máy thủy khí dạng đặc biệt
2. Hệ thống truyền động thủy lực
14. Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần đây nhất: 1. Ngô Sỹ Lộc, Trương Việt Anh, Hoàng Minh Đức, Nghiên cứu các đặc tính khí động của chuồn chuồn, Hội nghị quốc tế về Cơ khí và Hàng không do AUN-SEED-NET tổ chức tại ITB, Indonesia, 2007.
2. Ngô Sỹ Lôc, Nguyễn Thị Việt Anh, Nâng cao hiệu suất hệ thông truyền động thủy lực bằng giải pháp lựa chọn cấu hình, TT Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, 2008.
3 Ngô Sỹ Lộc, Nguyễn Thị Việt Ánh, Nghiên cứu cải tiến hệ thống thủy lực đóng mở cửa van xả lũ các công trình thủy lợi và thủy điện, TT Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, 2009.
15. Sách đã xuất bản: 1. Ngô Sỹ Lộc, Lê Danh Liên, Truyền động thủy lực thể tích Tập I &Tập II,  NXB Bách khoa, 1977.
16 Đề tài luận án Tiến sĩ (dành cho thí sinh NCS): 1. Hệ thống truyền động và tự động thủy lực
2. Các máy thủy lực dạng đặc biệt

 

Comment

*

*