Home
Phu Hung NGUYEN
  Họ và tên T.S Nguyễn Phú Hùng
Ảnh6 Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 205, 206 nhà C8
Email : hungnp-tfa@mail.hut.edu.vn 
Tel : 0902143737
Fax : + 3 8 68 25 25
Các môn giảng dạy:
 • Cơ học chất lỏng
 • Cơ sở kỹ thuật hàng không
 • Các loại máy bay
 • Cơ học vật bay
 • Phương pháp số trong cơ học chất lỏng
 • Bảo dưỡng máy bay
Hướng nghiên cứu:
 • Hàng không: Nhiệt – Khí động
Các công trình NC đã công bố 
 1. + Nghiên cứu tối ưu quá trình làm lạnh trong xe đông lạnh.
  + Nghiên cứu ảnh hưởng của các hình dạng của bản tỏa nhiệt trong hệ thống cao không của máy bay.
 2. Nghiên cứu tối ưu phương pháp làm mát áp dụng cho việc làm mát thành buồng cháy và cánh lá turbin của động cơ máy bay.
 3. Tham gia đề tài cấp bộ nghiên cứu chế tạo máy bay mô hình điều khiển từ xa.
 4. Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thực nghiệm dạng ống khí động kín phục vụ cho các nghiên cứu liên quan đến nhiệt-khí động. – Đang triển khai
 5. Phu Hung Nguyen, Eva Dorignac, Experimental study of convective exchange in a low espect ration perforation. Application to cooling of multiferforated wall. Journal experimental thermal and fluid science, Vol.33, issue 1, pp. 114-122, October 2008.
 6. P.H. Nguyen, E. Dorignac, M. Fenot, J-J. Vullierme, Etude numérique du comportement thermique de la paroi multiperforée d’une chambre de combustion. Congère Française de Thermique, SFT 2006, Reim – France.
 7. P.H. Nguyen, E. Dorignac, J-J. Vullierme, Etude des transferts convectifs à l’entrée d’un tube cylindrique de faible rapport de forme (L/D=8). Congère Française de Thermique, SFT 2005, Il de Ré – France.
 8. Nguyễn Phú Hùng, Eva Dorignac, Jean-Jacques Vullierme, Nghiên ứu thực nghiệm sự trao đổi nhiệt trên một tấm phẳng nhiều lỗ : Áp dụng cho việc làm mát thành buồng cháy và cánh lá Turbin của động cơ máy bay. Hội nghị khoa học toàn quốc cơ kỹ thuật và tự động hoá- Hà Nội- Việt Nam, 11-12/2006.
 9. Nguyễn Phú Hùng, Nguyễn Việt Hùng, Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy trong khoang hàng hóa. Áp dụng cho việc tối ưu hóa quá trình làm lạnh của xa đông lạnh. Hội nghị Cơ học toàn Quốc, Hà Nội, 8-9/4/2009.
 10. Nguyễn Thế Mịch, Nguyễn Phú Hùng, Lê Trung Dũng, Nguyễn Hải Long, Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo máy bay mô hình điều khiển từ xa. Hội nghị khoa học cơ học thuỷ khí toàn quốc, Huế 2007.
 11. Nguyễn Phú Hùng, Nguyễn Thế Mịch, Dương Tuấn Anh, Ứng dụng CFD vào nghiên cứu làm mát thành buồng cháy và cánh lá Turbin trong động cơ máy bay. Hội nghị khoa học cơ học thuỷ khí toàn quốc, Huế 2007.

 

Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có
 

 

Lưu ý: – Mục nào không có thông tin thì ghi: Không có;

– Không dùng địa chỉ email không phải của trường.

Comment

*

*