Home
phamvansang

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:                              Phạm Văn Sáng

Học hàm, học vị:                  Tiến sỹ

Ngày tháng năm sinh:

Vị trí công tác:                      Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại:

Email:                                     sang.phamvan@hut.edu.vn

 1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Cơ học chất lỏng
 • Thủy khí kỹ thuật
 • Cơ học chất lỏng nâng cao
 • Thủy động lực học nâng cao
 • Phương pháp tính trong cơ học chất lỏng
 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển xâm thực trong dòng chảy nhanh.
 • Nghiên cứu cơ chế giảm sức cản cho chuyển động của tàu thuyền.
 • Nghiên cứu ổn định và điều khiển cho máy bay và tàu thuyền.
 • Nghiên cứu phương pháp điều khiển tối ưu trong các hệ thống công nghiệp
 • Phương pháp tính và ứng dụng các phần mềm mô phỏng nâng cao trong các bài toán thực tế.
 1. Thành tích, giải thưởng.
 1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực
Tiến Sĩ  2012  Tính toán kỹ thuật
Kỹ sư  2005  Kỹ thuật hàng không
 1. Tóm tắt quá trình công tác:
 • 2005 – 2008 Cán bộ giảng dạy – Bộ môn KT Thủy khí & Tàu thủy
 • 2015- nay Phó trưởng Bộ môn KT Thủy khí và Tàu thủy
 1. Công trình NCKH điển hình:
 • Kwak Rhokyun, Pham Van Sang, Han Jongyoon, “Shear Sheltering of Electroconvection Induced by Ion Concentration Polarization”, Journal of Fluid Mechanics , 2016
 •   Rhokyun KwakVan Sang PhamBumjoo KimLan Chen, Jongyoon Han, “Enhanced Salt Removal by Unipolar Ion Conduction in Ion Concentration Polarization Desalination”Scientific Reports 6, 25349 (2016) (doi:10.1038/srep25349)
 • Bumjoo Kim, Siwon Choi, Van Sang Pham, Rhokyun Kwak, and Jongyoon Han, Energy Efficiency Enhancement of Electromembrane Desalination Systems by Local Flow Redistribution Optimized for the Asymmetry of Cation/Anion Diffusivity”Journal of Membrane Science 524, 280–287, (2016). (http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2016.11.046)
 • Bumjoo KimRhokyun KwakHyukjin J. KwonVan Sang PhamMinseok KimBader Al-Anzi, Geunbae Lim, Jongyoon Han, “Purification of Ultra-High Salinity Water by Multi-Stage Ion Concentration Polarization Desalination”Scientific Reports 6, 31850 (2016) (doi:10.1038/srep31850)
 • Van-Sang Pham, Hyuckjin J. Kwon, Jacob White, Geunbae Lim, Jongyoon Han, “Helical vortex formation in three-dimensional electrochemical systems with ion-selective membranes”, Physical Review E 93, 033114 (2016) (https://doi.org/10.1103/PhysRevE.93.033114)
 • Rhokyun Kwak, Van Sang Pham, Kian Meng Lim, and Jongyoon Han, “Shear Flow of an Electrically Charged Fluid by Ion Concentration Polarization: Scaling Laws for Electroconvective Vortices”, Physical Review Lettter 110, 114501(2013), (https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.114501)
 • Van Sang Pham, Zirui Li, Kian Meng Lim, Jacob K. White, and Jongyoon Han, “Direct numerical simulation of electroconvective instability and hysteretic current-voltage response of a permselective membrane”Physical Review E 86, 046310 (2012) (https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.046310)

Comment

*

*