Home
Minh Tuan PHAM

Bản trích ngang của: GS.TS. Phạm Minh Tuấn

Viện: Cơ khí Động lực

Bộ môn: Động cơ đốt trong

 

 

1. Họ tên: Phạm Minh Tuấn
2. Ngày/tháng/năm sinh: 24/06/1954
3. Nơi công tác: ĐH Bách Khoa Hà Nội, Viện Cơ khí Động lực, Bộ môn Động cơ đốt trong
4. Địa chỉ cơ quan: Số 1, phố Đại Cồ Việt, Hà Nội
5. Phương thức liên hệ: Email: phamminhtuan-ice@mail.hut.edu.vn (hoặc)Di động: 0912 09 4727 (hoặc)Điện thoại cơ quan: 04-38680097 (hoặc)

Liên hệ thông qua Bộ môn Động cơ đốt trong

6. Học vị cao nhất: TS.
7. Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất: 01/03/1989
8. Nơi đạt học vị cao nhất: ĐH Kỹ thuật Dresden (TU Dresden, CHLB Đức)
9. Năm đạt chức danh: Phó Giáo sư: 1996 Giáo sư: 2009
10. Ngành: Cơ khí-Động lực
11. Chuyên ngành: Động cơ đốt trong
12. Ngoại ngữ: Đức, Anh, Nga
13. Hướng nghiên cứu: 1. Hình thành hòa khí và cháy trong động cơ
2. Mô hình hóa động cơ đốt trong
3. Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ
Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường
5. Hệ thống nhiên liệu điều khiển điện tử
14. Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần đây nhất: 1. ĐT Nghiên cứu chế tạo ECU cho động cơ phun xăng. Đề tài cấp Bộ B 2002-28-48. Chủ trì. Nghiệm thu 3/2005 với kết quả tốt
2. Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo động cơ diesel 6 xy-lanh công suất 18-360 ML” mã số KC.05.26 do Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp (VEAM) chủ trì từ 2004-2006. Tham gia. Nghiệm thu 12/2007
3. Pham Minh Tuan, Nguyen Van Tuan. General Calculation of Internal Combution Engine Lubrication System. Journal of Science & Technology, No 73B/2009, p. 85-90
4. Le Anh Tuan, Pham Minh Tuan. Impacts of Gasohol E5 and E10 on Performance and Exhaust Emissions of In-used Motorcycle and Car: A Case Study in Vietnam. Journal of Science & Technology, No 73B/2009, p.98-104
5. Tran Anh Trung, Yuh-Yih Wu, Pham Minh Tuan, Le Anh Tuan, Nguyen The Truc. Research and Manufacture ECU for Hyundai D4BB Engine Using Distribution Pump. The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference, Hanoi, October 26-28, 2009. (Code: APAC15-256)
15. Sách đã xuất bản: 1. Phạm Minh Tuấn. Lý thuyết Động cơ đốt trong (sách GT), NXB Khoa học – Kỹ thuật, Hà Nội 2008
2. Phạm Minh Tuấn. Động cơ đốt trong (sách GT), ĐHBK 1997, NXB Khoa học – Kỹ thuật 2000, 2001, 2004, 2005, 2006
3. Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường (sách GT). NXB Khoa học – Kỹ thuật 2009.
16. Thông tin bổ sung:
17. Đề tài luận án Tiến sĩ (dành cho thí sinh NCS): 1. Nghiên cứu mô hình hóa quá trình làm việc của động cơ
2. Tính toán mô phỏng các cơ cấu, hệ thống của động cơ
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo phụ tùng thay thế cho hệ thống nhiên liệu điện tử trên động cơ
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu thay thế (nhiên liệu sinh học, nhiên liệu khí…) đến tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải của động cơ
Nghiên cứu các biện pháp giảm độc hại từ khí thải động cơ để giảm ô nhiễm môi trường

 

Comment

*

*