Home
Lê Thanh Tùng

THÔNG TIN CÁN BỘ LeThanhTung

Họ và tên: Lê Thanh Tùng

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

Ngày tháng năm sinh:01/02/1970

Vị trí công tác: Giảng viên cao cấp

Điện thoại:0913780668

Email:tung.lethanh@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Cơ học chất lỏng
 • Lý thuyết tàu thủy
 • Trang bị điện – điện tử tàu thủy
 • Hệ thống điều khiển tàu thủy
 • Động lực học biển
 • Lý thuyết sóng

 2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Hệ thống điều khiển tàu thủy
 • Động lực học tàu thủy

3. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2007 Phân tích hệ thống, điều khiển, xử lý thông tinTrường tổng hợp kỹ thuật điện quốc gia Saint Petersburg
Thạc Sĩ 1993 Điện khí hoá – tự động hoá tàu thủyTrường tổng hợp kỹ thuật điện quốc gia Saint Petersburg
Kỹ sư/cử nhân Trường tổng hợp kỹ thuật điện quốc gia Saint Petersburg

4. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 2000-2005:Cán bộ giảng dạy trường ĐH BK Hà nội
 • 2005-2007: NCS trường tổng hợp kỹ thuật điện quốc gia Saint Petersburg
 • 2007 – nay : cán bộ giảng day trường ĐH BK Hà nội

5. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):

 1. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống máy lái thủy lực cho tàu nhỏ và trung bình với moment lái tới 6 t.m phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt nam
 2. Nghiên cứu thiết kế hệ thống chống bụi bằng phương pháp phun nước, khí nén cho vùng mỏ Quảng Ninh
 3. Ứng dụng phần mềm Catia trong mô phỏng công nghệ đóng tàu, chế tạo mô hình và một số kết cấu đặc biệt phục vụ giảng dạy.T2007-137
 4. Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình tàu cứu hộ hoạt động ở vùng nước nông, đầm lấy và rong rêu. B2009-01-291
 5. Nghiên cứu, tính toán giảm sức cản của tàu chở hàng bằng phương pháp phun bọt khí. T2012-101
 6. Tính toán chế tạo và khảo sát mô hình tàu ngầm mini tỷ lệ 1:5.B2010-01-351

6. Các giáo trình đã biên soạn

 • Lý thuyết tàu thủy. NXB Bách khoa 2009

7. Một số bài báo điển hình

 1. Использование нейросетевых технологий при построении систем управления движением скоростных судов. Санкт-Петербург, Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ»2006
 2. Организация двухуровневой системы управления движением скоростных судов. Санкт-Петербург, Навигация и управление движением.2007
 3. Синтез многоканальных регуляторов по заданным частотам. Санкт-Петербург, Гироскопия и навигация.2006
 4. Nghiên cứu thiết kế hệ thống chống bụi bằng phương pháp phun nước khí nén cho vùng mỏ Quảng ninh. TT Hội nghị cơ học toàn quốc.2004
 5. A New Ship’s Auto-Pilot Design Through Self-Tuning Control. PNU-HUT Workshop.2008
 6. Applied Self-tuning control to design autopilot systems for ships. The 4 Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamic.2008
 7. Áp dụng lý thuyết điều khiển thích nghi xây dựng bộ lái tự động cho tàu thủy. Hội nghị Cơ học Toàn quốc.2007
 8. Tung LT: A nonlinear controller in autopilot for ships; the 5th Asia-Pacific Workshop on Hydrodynamics – APHydro2010.
 9. Ngô Văn Hệ, Phạm Thanh Hương, Lê Quang, Lê Thanh Tùng, Vũ Duy Quang: Using the Ansys Fluent Software to Canculate drag force acting on a ship; the 5th Seatuc Symposium, 2010.
 10. Vũ Duy Quang, Phạm Thanh Hương, Lê Thanh Tùng: Lớp biên trên tấm phẳng với quy luật thổi bất kỳ; Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc 2010.
 11. Lê Thanh Tùng: Mô hình và mô phỏng chuyển động của tàu thủy trên sóng; TC GTVT № 6 2011
 12. Lê Thanh Tùng: Mô hình và chuyển động hệ hai tàu chuyển động gần nhau; TC GTVT № 7 2011
 13. Le Thanh Tung: A nonlinear controller for ship autopilots, Viet nam Journal of Mechanics, 2012
 14. Lê Thanh Tùng: Ảnh hưởng của tính phi tuyến của moment hồi phục và sóng không điều hòa đến hiệu quả giảm lắc, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc năm 2011
 15. Lê Thanh Tùng: Ảnh hưởng của một vài thông số két giảm lắc thụ động đến hiệu quả giảm lắc, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc năm 2011
 16. Le Thanh Tung, A multi criteria controller with yaw angle observer, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 01/2013
 17. Lê Thanh Tùng: Khảo sát, tính toán và nghiên cứu các yếu tố động lực học của tàu ngầm mini, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc năm 2012
 18. Phạm Thị Thanh Hương, Vũ Duy Quang, Lê Thanh Tùng, Một số nghiên cứu trong lĩnh vực điều khiển lớp biên nhằm giảm lực cản của tàu
 19. Le Thanh Tung , A multi criteria controller for ship autopilot, Proceedings of The 6th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics, September 3-4, 2012, Johor, Malaysia
 20. Le Thanh Tung , A design of autonomous model for estimation of underwater manoeuvring coefficients, Proceedings of The 6th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics, September 3-4, 2012, Johor, Malaysia
 21. Lê Thị Thái, Lê Quang, Lê Thanh Tùng, Nghiên cứu, tính toán dòng xâm thực trên profile bánh lái bằng phương pháp số, Tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, 2012
 22. Lê Thị Thái, Lê Quang, Lê Thanh Tùng, Tính toán dòng chảy có xâm thực bao quanh bánh lái tàu thủy, Tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, 2012
 23. Lê Thanh Tùng, Hoàng Công Liêm, Nghiên cứu, tính toán các yếu tố thủy động lực học tàu cánh ngầm, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí 2014, pp.645-655.
 24. Lê Doãn Tuấn Anh, Hoàng Công Liêm, Ngô Văn Hệ, Lê Thanh Tùng, Thiết kế tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và nghiên cứu lựa chọn hình dáng hình học của khoang khí cho phương pháp bôi trơn bọt khí nhằm giảm sức cản cho tàu, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí 2015, pp.11-20.
 25. Lê Thanh Tùng, Hoàng Công Liêm, Nhận dạng tham số mô hình điều động tàu thủy sử dụng mạng nơ ron trong điều kiện nhiễu ngoài, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí 2015, pp.873-879.
 26. Le Thanh Tung, Design a Ship Autopilot using Neural Network, Journal of Ship Production and Design, Vol. 32, No. 4, November 2016, pp.1–5. http://dx.doi.org/10.5957/JSPD.32.4.160004.
 27. Le Thanh Tung, Hoang Cong Liem. Ship Course Control by Integrating Neural Network with Modal Control Technique, Proceedings the first international conference on fluid mechinery and automation system 2018 ISBN 978-604-95-0609-3
 28. Lê Thanh Tùng, Hệ thống lái hướng tàu thủy đa chế độ, Tạp chí Cơ khí ISSN 0866-7056, 2019 tập 8 tr 72-78
 29. Lê Thanh Tùng, Xấp xỉ động lực học tàu thủy và xác định tham số mô hình điều động sử dụng mạng nơ ron, Khoa học và công nghệ giao thông vận tải ISSN 1859-4263, 2019 tập 34 tr 28-32