Home
Sinh Truong HOANG

BIOGRAPHY

Title: DoctorName: Hoang Sinh Truong
Date of birth: 1955                           2
Position: Lecturer, Director of BKcontech Co. Ltd
Tel.: 04-38682067 / 38692984
Email: hydtecvn@gmail.com

 1. Courses taught:
 • Hydraulic Machines
 • Hydraulic Transmissions
 • Dynamics of Hydraulic Transmissions
 1. Fields of interest:
 • Hydraulic Machines & Automation Equiments.
 • Optimization of designing hydraulic control systems.
 • Renewable energy.
 1. Honors and awards (only those relate to professional experience)
 1. Education:
Degree Year of graduation Field and university
Doctor 2001 Fluid machines & automation – Hanoi University of Science and Technology
Master Fluid machines & automation – Hanoi University of Science and Technology
Engineer/Bachelor
 1. Brief research background and working experiences:
 1. Remarkable scientific projects (no more than 10 items):
 • Đề tài cấp NN : Nghiên cứu tính toán ,thiết kế, chế tạo, lắp đăt & vận hành máy điều tốc kiểu điện thủy lực cho n/m thủy điện vừa và nhỏ .(Thuộc chương trình NN đầu tư quy mô lớn cho ngành cơ khí thủy điện) –  nghiệm thu 2011 (Chương trình KHCN cấp NN theo Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ với Hàn Quốc).
 1. Published Books (no more than 10 books):
 1. Remarkable Published Papers (no more than 15 papers):
 • Tích hợp bộ điều tốc kỹ thuật số dùng cho n/m thủy điện vừa & nhỏ ( Tạp chí Cơ khí Việt nam 4/2011)
 • TỐI ƯU HÓA TRONG TÍCH HỢP TRẠM NGUỒN CHO HỆ THỐNG THỦY LỰC NHIỀU CƠ CẤU CHẤP HÀNH (Tạp chí Cơ khí Việt nam 5/2011).
 • HIỆN THỰC HÓA ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN TỶ LỆ BẰNG TỔ HỢP VAN LOGIC THỦY LỰC TIÊU CHUẨN  ỨNG DỤNG  KỸ THUẬT SỐ (Tạp chí Cơ khí Việt nam 5/2011).

 

 

Comment

*

*