Home
Đỗ Huy Cương

THÔNG TIN CÁN BỘ

 

Họ và tên: Đỗ Huy Cươnga cuong

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Ngày tháng năm sinh: 28 – 06 – 1970

Vị trí công tác: Giảng viên

Điện thoại: 0913593920

Email: huycuong_hn@yahoo.com; cuongdh-ste@hut.edu.vn

 1. Các môn học đảm nhiệm:

– Truyền động thủy động (đại học).

– Máy thủy khí (đại học).

– Tuabin nước (đại học).

– Tuabin nước và ứng dụng công nghệ thông tin (sau đại học)

 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

– Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cơ điện thủy lợi, nông nghiệp.

– Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cơ điện năng lượng.

– Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị máy & tự động thủy khí.

– Nghiên cứu động học dòng chảy trong các máy thủy khí cánh dẫn để nâng cao hiệu suất làm việc của chúng.

– Nghiên cứu thiết kế chế tạo các máy thủy khí cánh dẫn ứng dụng vào điều kiện cụ thể trong thực tiễn.

– Năng lượng mới và tái tạo

 1. Thành tích, giải thưởng (chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học)

Không

 1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2005 Máy &TĐ thủy khí/ĐH Bách khoa Hà Nội
Thạc Sĩ 1999 Máy &TĐ thủy khí/ĐH Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư/cử nhân 1991 Máy &TĐ thủy khí/ĐH Bách khoa Hà Nội

 

 1. Tóm tắt quá trình công tác:

– Từ năm 1991 – 1999, nghiên cứu viên Trung tâm thủy điện, Viện Khoa học thủy lợi.

– Từ năm 2000 – 2007, công tác tại Trung tâm nghiên cứu tư vấn cơ điện – xây dựng nông nghiệp và thủy lợi, Tổng công ty cơ điện – xây dựng nông nghiệp và thủy lợi.

– Từ năm 2008 – hiện nay, giảng viên Bộ môn Máy & Tự động thủy khí, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):
 • Hợp tác nghiên cứu chế tạo máy bơm chìm công suất lớn phục vụ nông nghiệp (Chương trình KHCN cấp NN theo Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường với Hungary).
 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị bơm trục vít dùng để bơm nước thải phục vụ công nghệ xử lý chất thải phục vụ cho các làng nghề chế biến nông thủy sản (Thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp NN KC05 – 07).
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy bơm hướng trục cỡ lớn Q = 36.000 m3/h (Dự án sản xuất thử nghiệm cấp NN).
 • Hợp tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện chìm công suất 37 kW lắp với máy bơm chìm phục vụ nông nghiệp (Chương trình KHCN cấp NN theo Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường với Hungary).
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành tua bin thủy điện công suất 6MW cho nhà máy thủy điện Đaksrông (Đề tài KHCN cấp NN thuộc Dự án KHCN quy mô lớn).
 • Sản xuất thử nghiệm máy bơm chìm công suất N = 37, 55, 75 kW phục vụ nông nghiệp (Thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chế tạo máy”, mã số KC05).
 • Nghiên cứu thiết kế và chế tạo tổ máy bơm chìm – động cơ điện chìm kiểu giếng sâu để hút nước ngầm sâu (50 ¸ 70)m phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cây công nghiệp (Chương trình KHCN cấp NN theo Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ với Hàn Quốc).
 1. Các giáo trình đã biên soạn (không quá 10 giáo trình điển hình):

Không

 1. Một số bài báo điển hình (không quá 15 bài báo điển hình theo thứ tự ưu tiên):
 • Nguyễn Văn Bày, Lê Danh Liên, Đỗ Huy Cương (2003). Nghiên cứu mô hình liên hợp hút bùn phục vụ nạo vét bể hút, bể xả trạm bơm và kênh mương thủy lợi. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ VIII, Đà Nẵng.
 • Lê Danh Liên, Nguyễn Văn Bày, Đỗ Huy Cương (2004). Nghiên cứu thiết kế máy bơm vận chuyển hạt rắn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ VIII, Đà Nẵng.
 • Nguyễn Văn Bày, Đỗ Huy Cương (2004). Nghiên cứu thiết kế máy bơm trục vít.Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường. Số 7, 11/2004.
 • Nguyễn Văn Bày, Đỗ Huy Cương (2004). Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bơm bùn phục vụ nạo vét bể hút, bể xả trạm bơm và kênh mương thủy lợi ở Việt Nam.Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 12/2004.
 • Đỗ Huy Cương (2004). Ảnh hưởng của góc đặt cánh bánh công tác đến tính năng và hiệu quả làm việc của máy bơm bùn. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 12/2004.
 • Đỗ Huy Cương (2004). Nghiên cứu ảnh hưởng của số lá cánh bánh công tác đến đặc tính làm việc của máy bơm bùn.Tạp chí Công nghiệp. 12/2004.
 • Lê Danh Liên, Đỗ Huy Cương. ảnh hưởng của các góc kết cấu b1 và b2 của cánh dẫn tới đặc tính bơm hút bùn ly tâm. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2005. Hạ Long 20¸22/7/ 2005.