Home
Divisions
Publication

Publication

 Proceeding and journal papers

[1] Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện (ĐHBK HN), Nguyễn Tường Vi (CĐ nghề CN HN, Vũ An – Viện Dầu khí VN) “Nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel trên động cơ diesel”. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số tháng 1+2 năm 2011.
[2] Đinh Xuân Thành, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Thể, Khổng Vũ Quảng “Nghiên cứu giải pháp giảm phát thải NOx và khói đen cho động cơ diesel lắp trên xe buýt”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ,Trường Đại học Công nghiệp Hà nội, Số tháng 3 năm 2011.
[3] Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Duy Tiến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Trần Anh Trung, Lê Đăng Đông “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống dùng bộ chế hòa khí”. Tạp chí Cơ khí Việt nam, Cơ quan ngôn luận của Tổng hội cơ khí Việt nam, Số 4 tháng 4 năm 2011.
[4] NCS. Nguyễn Tường Vi, PGS. TS. Lê Anh Tuấn, TS. Phạm Hữu Tuyến, PGS. TS. Hoàng Đình Long “Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng lưỡng nhiên liệu khí hóa lỏng/ Diesel (LPG/Diesel) cho động cơ Diesel”, Hội nghị KHCN Hàng Hải năm 2011.
[5] Th.S. Lê Danh Quang, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, GS. TS. Phạm Minh Tuấn “Nghiên cứu tác động của phụ gia Nano ô xít Xeerri CeO2 đến tính năng và phát thải của động cơ Diesel”, Hội nghị KHCN Hàng Hải năm 2011.
[6] Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn (ĐHBK HN), Lê Danh Quang (ĐH Thành Đô), Trần Văn Toại (Viện Dầu khí VN) “Experimental study on the effect of gasohol fuel with and without additive on performance and emissions of spark ignition engine”, Proceedings of the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium.
[7] Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn (ĐHBK HN), Hoàng Linh Lan (Viện Dầu khí VN) “The influences of waste cooking oil derived biodiesel on diesel engine characteristics”, Proceedings of the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium ISSN 1882 – 5796.
[8] Lê Anh Tuấn, Phạm Minh Tuấn, ĐHBKHN “Creation of practical emission factors for motorcycles: Development of a local real world driving cycle for motorcycles in Hanoi”, Proceedings of the workshop on Traffic and Environment, Hanoi, 8/2010.
[9] Phạm Hữu Tuyến A study on particle emissions emitted by a Euro V truck on a chassis dynamometer Proceedings of the workshop on Traffic and Environment, Hanoi, 8/2010.
[10] Le Anh Tuan, Nguyen The Truc, Nguyen Duy Vinh, ĐHBK HN “Creation of practical emission factors for motorcycles: Development of a local real world driving cycle for motorcycles in Hanoi” AUN/ SEED- Net 2nd Regional Conference on Global Environment, HCM City, Năm 2010.
[11]  Le Anh Tuan, ĐHBK HN, Vu Thi Thu Ha, Viện HH CN Production of Biodiesel Based Cat-Fish Fat and Aspects of Use in Conventional Engines 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, Chonburi, Thailand, Năm 2010.
[12] JOUMARD Robert, LAURIKKO Juhani, LE ANH Tuan & ZALLINGER Michael, ‘‘Accuracy of exhaust emission factor measurements on chassis dynamometer’’, Journal of the Air & Waste Management Association, 2008.
[13] Le Anh Tuan, ‘‘Towards reliable emission factors: Development of a local driving cycle for motorcycle for hanoi’’, Better Air Quality 2008, Bangkok, 2008.
[14] Lee Shipper, Le Anh Tuan, Hans Orn, ‘‘Measuring the invisible: Quantifying the emission reductions from transport solutions’’, Hanoi case study. EMBARQWRI US, 2008.
[15] Le Anh Tuan, ‘‘Instantaneous emission measurements for creation of engine emission maps and instantaneous emission models’’; 1st SEATUC symposium, KingMongkut University Bangkok, 2007.
[16] Le Anh Tuan, ‘‘Simulation of the exhaust gas movement inside the exhaust pipe and the CVS system’’, 20th scientific conference, HUT, 2006.
[17] Le Anh Tuan, Hausberger S. & Zallinger M., ‘‘Correction for accurate instantaneous emission measurements of passenger cars’’, Air pollution 14th, Wessex Institute of Technology-WIT express, ISBN 1-84564-165-5, ISSN: 1746-448X (print), ISSN: 1743-3541 (on-line), UK, 2006.
[18] PTN Động cơ đốt trong, ‘‘Báo cáo kết thúc Hợp phần 1, Dự án thí điểm về giảm khí thải cho xe tải chở rác, thuộc chương trình Không khí sạch Việt >Nam – Thụy Sỹ’’, SVCAP, Hà nội, 2008.
[19] PTN Động cơ đốt trong, ‘‘Báo cáo kết qủa thử nghiệm xăng pha cồn trên xe máy và ôtô cho Công ty Đồng Xanh’’, Quảng Nam, 2008.
[20] Lê Anh Tuấn, ‘‘Nghiên cứu sử dụng phụ gia nano oxit xeri CeO2 cho nhiên liệu diesel trên động cơ nghiên cứu 1 xilanh AVL 5402’’, Tạp chí Khoa học công nghệ số 64/2008, ISSN 0868-3980, 2008.
[21] Lê Anh Tuấn, Hoàng Minh Đức & Phạm Minh Tuấn, ‘‘Mô phỏng động cơ diesel tăng áp D1146TIS do Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thiết kế và chế thử’’, Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 61/2007, ISSN 0868-3980, 2007.
[22] Phạm Minh Tuấn & Cù Huy Thành, ‘‘Xây dựng mô hình tối ưu hoá biên dạng cam và pha phối khí cho động cơ D243 khi sử dụng phần mềm Boost và Tycon’’, Tạp chí Công nghiệp, 2006.
[23] Pham Minh Tuan & Cu Huy Thanh, ‘‘Determining boundary condition parameters when using Boost software to caculate thermodynamic process of DiSoCo engine D243’’; SAE congress, Hanoi, Vietnam, 2005.

 
Invention/prize
No information

Comment