Publication

Publication

Books and textbooks

[1] Nguyễn Phước Hoàng (Chủ biên), Phạm Đức Nhuận, Nguyễn Thạc Tân, Thủy lực và máy thủy lực, Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà nội 1979.
[2] Nguyễn Hữu Chí, ‘‘Cơ học chất lỏng ứng dụng 1, 2’’, NXB ĐHBK & THTN, 1972.
[3] Nguyễn Hữu Chí, ‘‘1000 Bài toán Thủy khí động lực’’, NXB Giáo dục, 1998.
[4] Vũ Duy Quang, ‘‘Thủy khí Kỹ Thuật’’, NXB ĐHBK, Hà Nội 2000
[5] Lê Quang, Động lực học vật bay. Giáo trình điện tử -2008
[6] Lê Thanh Tùng, Lương Ngọc Lợi, Lý thuyết Tàu thủy. NXB Bách khoa 2009
[7] Lương Ngọc Lợi, Cơ học thủy khí ứng dụng. NXB Bách khoa 2009
[8] Lê Thi Thái, Lý thuyết thiết kế tàu thủy (giáo trình điện tử)
[9] Phạm Thị Thanh Hương, Kết cấu tàu thủy (giáo trình điện tử)
[10] Vũ Duy Quang, Phạm Đức Nhuận, Giáo Trình Kỹ Thuật Thủy Khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2009
[11] Ngô Văn Hệ, Ngô Văn Hiền. Sử dụng Autoship trong thiết kế tàu thủy (Phần 1), NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2011
[12] Phan Anh Tuan, Advances in Mechanical Machinery: Measuring and Compensating for Off-line to Running Machinery Movement, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-8473-3673-0, Germany, January 2012.

Proceeding and journal papers
No information

Comment