Home
Category Archives: "Chưa được phân loại"
nguyentuananh-eng

March 2, 2015 With No comments

hoangminhduc

March 2, 2015 With No comments

phamvansang

March 2, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên:                              Phạm Văn Sáng Học hàm, học vị:                  Tiến sỹ Ngày tháng năm sinh: Vị trí công tác:                      Giảng viên, Phó…

nghiemxuangiang

March 2, 2015 With No comments

luongdinhdung

March 2, 2015 With No comments

nguyendong-eng

March 2, 2015 With No comments

BIOGRAPHY   Name:   Nguyen Dong Title:     Doctor Date of birth: 13/01/1981 Position:  Staff Tel.:  0983425268 Email: dong.nguyen@hust.edu.vn   1. Lectures: 2. Research interests:             – Hydrodynamics analysis to…

Le Thi Thai English

January 30, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name:                     Le Thi ThaiTitle:                       Doctor Date of birth:…

Pham Thi Thanh Huong English

January 30, 2015 With No comments

BIOGRAPHY   Name:                         PHAM THI THANH HUONGTitle:                           Doctor Date of birth:               April 30th 1972 Position:                …

hoangcongliem-english

January 30, 2015 With No comments

BIOGRAPHY  Name:                Hoang Cong Liem Title:                  Doctor Date of birth:     1978 Position:            Lecturer Tel.:                   0438692501 Email:               liem.hoangcong@mail.hut.edu.vn   1. Lectures:   Fluid Mechanics Apply informatics in…

Tran Xuan Bo

January 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name:              Tran Xuan Bo  Title:                Doctor Date of birth:   27-01-1983 Position:           Lecturer Tel.:                  (+84-4) 3869 2984; (+84)9 7587 3202 Email:               bo.tranxuan@hust.edu.vn 1. Courses taught Fluid Power Machines Fluid Power…