Home
Anh Tuan PHAN

Bản trích ngang của: TS PHAN ANH TUẤN

Viện: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Bộ môn:          Kỹ Thuật Thủy Khí & Tàu Thủy

 

 

1. Họ tên: Phan Anh Tuấn
2. Ngày/tháng/năm sinh: 13/7/1978
3. Nơi công tác: ĐH Bách Khoa Hà Nội, Viện Cơ Khí Động Lực, Bộ môn Kỹ Thuật Tàu Thủy.
4. Địa chỉ cơ quan: Số 1, phố Đại Cồ Việt, Hà Nội
5. Phương thức liên hệ: Email: tuanfa2002@yahoo.comĐiện thoại cơ quan: 04-38692501

 

6. Học vị cao nhất: Tiến sỹ
7. Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất: 25/03/2009
8. Nơi đạt học vị cao nhất: ĐH Khoa Học Công Nghệ Hàng Hải Tokyo
9. Năm đạt chức danh: Phó Giáo sư: Giáo sư:
10. Ngành: Kỹ thuật Tàu Thủy
11. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tàu Thủy
12. Ngoại ngữ: Anh, Nhật, Indonesia
13. Hướng nghiên cứu: 1. Thiết kế tàuvà công trình thủy
2. Nghiên cứu hệ thống giảm lắc cho tàu thủy
3. Thiết kế, tối ưu hóa tàu hút và vận tải bùn trong đường ống dài 1 km phục vụ nạo vét sông, cảng biển… 
14. Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần đây nhất: 1. Phan Anh Tuan, Luong Ngoc Loi, Le Quang (2010): Study on Rescue Airboat Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN: 978-602-96269-0-2, pp.768-773, INDONESIA, February 2010. 
2. Phan Anh Tuan, Shoji Kuniaki, Kiyokazu Minami, Shigeo Mita (2008), A Study on a Flexible Air-pressure Anti-rolling Tank, Proceeding of Advanced Maritime Engineering Conference, PAAMES/AMEC 2008, pp. 225-231, JAPAN, October 2008. 
3 Phan Anh Tuan, Shoji Kuniaki, Kiyokazu Minami, Shigeo Mita (2008), Increasing Ship Roll Stability by Using Anti-rolling Tanks, OCEANS’08 MTS/IEEE QUEBEC, ISBN: 978-1-4244-2620-1, pp.1-7, IEEE publisher (USA), September 2008. 
4 Phan Anh Tuan, Shoji Kuniaki, Kiyokazu Minami, Shigeo Mita (2008), Responses of Roll Damping on Anti-rolling Tank Devices, OCEANS’08 MTS/IEEE KOBE-TECHNO-OCEAN’08, pp.1-6, ISBN: 978-1-4244-2126-8, IEEE publisher (USA), April 2008. 
5 Phan Anh Tuan, Shoji Kuniaki, Kiyokazu Minami, Shigeo Mita (2008), A Study on Roll Stabilizers for Ships, Proceeding of ION NTM 2008, pp.972-979, ION publisher, USA, January 2008. 
6 Phan Anh Tuan, Zainal Abidin, Komang Bagiasna (2005) Measuring and Compensating for Off-line to Running Machinery Movement, Journal of Mechanical Engineering, Volume 20, No. 2, pp68-72, October 2005.
15. Đề tài luận án Tiến sĩ (dành cho thí sinh NCS): 1. Thiết kế, tối ưu hóa tàu hút và vận tải bùn trong đường ống dài 1 km phục vụ nạo vét sông, cảng biển…
2. Thiết kế các loại rô bốt hoạt động theo nguyên lí sinh vật thủy.

 

Comment

*

*