Home
Huy Cuong DO

BIOGRAPHY

Name: Do Huy CuongUntitled
Title: Doctor
Date of birth: 28/06/1970
Position: Lecturer
Tel.: 0913593920
Email: huycuong_hn@yahoo.com; cuongdh-ste@hut.edu.vn

 1. Courses taught:

– Hydrodynamic transmission.

– Fluid machines.

– Water turbine.

– Water turbine & information technology applications.

 1. Fields of interest:
 • Studying, designing, manufacturing mechanical-electrical equipments for irrigation and agriculture.
 • Studying, designing, manufacturing mechanical-electrical power equipments
 • Studying, designing, manufacturing fluid machine and automation equiments.
 • Studying flow dynamics in blade fluid machines to enhance their performances.
 • Studying, designing, manufacturing blade fluid machines applied in real conditions.
 • New and renewable energies.
 1. Honors and awards (only those relate to professional experience)
 1. Education:
Degree Year of graduation Field and university
Doctor 2005 Fluid machines & automation – Hanoi University of Science and Technology
Master 1999 Fluid machines & automation – Hanoi University of Science and Technology
Engineer/Bachelor 1991 Fluid machines & automation – Hanoi University of Science and Technology
 1. Brief research background and working experiences:
 • 1991 – 1999: Researcher at Hydroelectric Center, Vietnam Academic for Water Resources.
 • 2000 – 2007, Researcher at the Agriculture & Irrigation Mechanization and Electrification Corporation.
 • 2008 – now, Lecturer at Department of Fluid Mechines and Automation, School of Transportation Engineering, Hanoi University of Science and Technology.
 1. Remarkable scientific projects (no more than 10 items):
 • Hợp tác nghiên cứu chế tạo máy bơm chìm công suất lớn phục vụ nông nghiệp (Chương trình KHCN cấp NN theo Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường với Hungary).
 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị bơm trục vít dùng để bơm nước thải phục vụ công nghệ xử lý chất thải phục vụ cho các làng nghề chế biến nông thủy sản (Thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp NN KC05 – 07).
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy bơm hướng trục cỡ lớn Q = 36.000 m3/h (Dự án sản xuất thử nghiệm cấp NN).
 • Hợp tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện chìm công suất 37 kW lắp với máy bơm chìm phục vụ nông nghiệp (Chương trình KHCN cấp NN theo Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường với Hungary).
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành tua bin thủy điện công suất 6MW cho nhà máy thủy điện Đaksrông (Đề tài KHCN cấp NN thuộc Dự án KHCN quy mô lớn).
 • Sản xuất thử nghiệm máy bơm chìm công suất N = 37, 55, 75 kW phục vụ nông nghiệp (Thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chế tạo máy”, mã số KC05).
 • Nghiên cứu thiết kế và chế tạo tổ máy bơm chìm – động cơ điện chìm kiểu giếng sâu để hút nước ngầm sâu (50 ¸ 70)m phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cây công nghiệp (Chương trình KHCN cấp NN theo Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ với Hàn Quốc).
 1. Published Books (no more than 10 books):
 1. Remarkable Published Papers (no more than 15 papers):
 • Nguyễn Văn Bày, Lê Danh Liên, Đỗ Huy Cương (2003). Nghiên cứu mô hình liên hợp hút bùn phục vụ nạo vét bể hút, bể xả trạm bơm và kênh mương thủy lợi. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ VIII, Đà Nẵng.
 • Lê Danh Liên, Nguyễn Văn Bày, Đỗ Huy Cương (2004). Nghiên cứu thiết kế máy bơm vận chuyển hạt rắn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ VIII, Đà Nẵng.
 • Nguyễn Văn Bày, Đỗ Huy Cương (2004). Nghiên cứu thiết kế máy bơm trục vít.Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường. Số 7, 11/2004.
 • Nguyễn Văn Bày, Đỗ Huy Cương (2004). Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bơm bùn phục vụ nạo vét bể hút, bể xả trạm bơm và kênh mương thủy lợi ở Việt Nam.Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 12/2004.
 • Đỗ Huy Cương (2004). Ảnh hưởng của góc đặt cánh bánh công tác đến tính năng và hiệu quả làm việc của máy bơm bùn. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 12/2004.
 • Đỗ Huy Cương (2004). Nghiên cứu ảnh hưởng của số lá cánh bánh công tác đến đặc tính làm việc của máy bơm bùn.Tạp chí Công nghiệp. 12/2004.
 • Lê Danh Liên, Đỗ Huy Cương. ảnh hưởng của các góc kết cấu b1 và b2 của cánh dẫn tới đặc tính bơm hút bùn ly tâm. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2005. Hạ Long 20¸22/7/ 2005.

 

 

Comment

*

*